W ciągu kilku lat ukształtowało się na rynku przekonanie, że uczelnie wyższe kształcą wyspecjalizowaną kadrę IT, która następnie decyduje się na migrację zarobkową za granicę. Z drugiej strony, postrzeganie polskich specjalistów przez zagraniczne firmy pokazuje, że ich wynagrodzenia są o połowę niższe niż lokalnych specjalistów, a kompetencje – na tak samo wysokim poziomie. Czy faktycznie tak wygląda rynek?

Coraz częściej kandydaci decydują się na podjęcie współpracy z firmą nie tylko ze względu na wynagrodzenie i ciekawy zakres obowiązków, ale także na to, jak konkretny pracodawca jest postrzegany na rynku. Opinie obecnych i byłych pracowników, ale też osób, które miały styczność z firmą jako kandydaci w procesie rekrutacji, zyskują na znaczeniu. 

Prawidłowo skonstruowana strategia HR opiera się na dokładnej analizie zarówno danych dotyczących organizacji, jak i zewnętrznych czynników. Jej skuteczność może zostać zmierzona dzięki porównywalnym wskaźnikom w określonym przedziale czasu.

Rynek kandydata jest to sytuacja, w której popyt na pracowników mija się z podażą, czyli liczbą dostępnych kandydatów na rynku poszukujących pracy. W trakcie realizowanych obecnie projektów rekrutacyjnych dla branży IT zauważam, w przypadku niektórych specjalizacji, duże braki kandydatów...

Potencjalni pracownicy nie chcą słyszeć podstawowych informacji o oczekiwaniach i oferowanych warunkach pracy. Bardziej interesują ich konkretne dane o sytuacji w firmie, planowanych inwestycjach, bieżących projektach czy też stosowanych technologiach. O tym, jak można odpowiadać na ich potrzeby rozmawialiśmy we Wrocławiu.

Węgry, pomimo swojej niewielkiej powierzchni, w ostatnich latach stały się ciekawym i atrakcyjnym przyczółkiem dla inwestorów. Rynek wyspecjalizował się w kilku kluczowych sektorach, takich jak: Automotive, Centra Usług Wspólnych (SSC/BPO) czy też sektor IT. Jednak potencjał to nie wszystko - warto pamiętać o kilku rzeczach, które ułatwią proces rekrutacji na tym rynku.

Newsletter

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj