PL
Antal logo
PL EN CZ SK
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

Aplikuj

Environmental Country Manager / EHS Manager

nr ref: /34/12/2018/JK
Konsultant prowadzący: Jolanta Kozłowska
Praca stała 4 marca 2019

W Antal zajmujemy się rekrutacją do ponad 20 lat. Dzięki działaniu w 10 wyspecjalizowanych dywizjach, świetnie orientujemy się w aktualnych trendach branżowych. Precyzyjnie określamy specyfikę stanowiska, klasyfikując kluczowe umiejętności i niezbędne kwalifikacje. Naszą misją jest nie tylko znalezienie kandydata, którego kompetencje wpisują się w wymagania danego ogłoszenia, ale przede wszystkim stanowiska, spełniającego oczekiwania kandydata.

W związku z kolejnymi inwestycjami w polskich zakładach międzynarodowej grupy z sektora produkcyjnego poszukujemy doświadczonych menadżerów, mogących wylegitymować się nietuzinkowymi osiągnięciami w prowadzonych projektach w zakresie ochrony środowiska (i BHP) dla przemysłu produkcyjnego i gotowych wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe w nowej roli:

Kierownik ds. Ochrony Środowiska i BHP

Zakres obowiązków:

 • Wdrażanie i zarządzanie ustalonymi procedurami i praktykami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.
 • Analizowanie opublikowanych regulacji prawnych, dostosowywanie ich do działalności zakładu i nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa.
 • Współpraca z zarządem, przygotowanie wymaganych raportów (np. Ocena ryzyka zawodowego, kontrola emisji, gospodarka odpadami)
 • Odpowiedzialność za badanie wypadków / chorób zawodowych i dokumentację. Definiowanie, wdrażanie i sprawdzanie działań naprawczych.
 • Publikacja kart charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).
 • Współpraca z pracownikami i przełożonymi w celu zidentyfikowania i skorygowania potencjalnych zagrożeń dla środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia.
 • Inicjowanie usprawnień w obszarze zawodowym, planowanie i przeprowadzanie audytów i pomiarów.
 • Współpraca z Komitetem ds. BHP, Państwową Inspekcją Pracy i Inspektorami BHP.
 • Zarządzanie, motywowanie i ocenia wydajność podległego zespołu

Wymagania:

 • Gotowość do pełnej relokacji (jeżeli wymagana)
 • Proaktywne podejście do pełnionych obowiązków poparte konkretnymi przykładami
 • Doświadczenie w prezentowaniu nowych rozwiązań
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów w sektorze produkcyjnym z zakresu ochrony środowiska
 • Minimum kilkuletnie doświadczenie we współpracy z kierownictwem najwyższego szczebla
 • Minimum kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, rozwojem kompetencji i zaangażowania podległych pracowników
 • Umiejętność wdrażania i implementacji standardów korporacyjnych na potrzeby podległego obszaru poparta konkretnymi przykładami
 • Doświadczenie we współpracy z pa państwowymi jednostkami administracyjnymi
 • Gotowość podjęcia długotrwałej współpracy i rozwój razem z organizacją
 • Wykształcenie wyższe (Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska) oraz studia podyplomowe z zakresu BHP
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego niezbędna do spotkań oraz telekonferencji z zarządem spoza Polski

Do zaoferowania:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie względem standardów rynkowych dostosowane indywidualnie
 • Rozwój z międzynarodowej firmie prężnie rozwijającej się
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w jednej z najstabilniejszych organizacji produkcyjnej w regionie
 • Odpowiedzialność za realizację nowych projektów w podległym obszarze oraz udział w międzynarodowych projektach całej grupy
 • Realny wpływ na funkcjonowanie organizacji oraz całej grupy
 • Współpraca z kierownictwem najwyższego szczebla w Polsce oraz innymi jednostkami organizacyjnymi na świecie
 • Szeroki pakiet socjalny
Aplikuj