Dynamicznie zmieniający się rynek pracy sprawia, że do systematycznego pozyskiwania i zatrzymywania w firmie najlepszych kandydatów niezbędne jest strategiczne spojrzenie na wizerunek pracodawcy. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, oferujemy usługi z zakresu Employer Brandingu, czyli różnorodne działania ukierunkowane na kreowanie silnej i pozytywnej marki pracodawcy prowadzone zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Oferta ANTAL Employer Branding uwzględnia diagnozę sytuacji pracodawcy, opracowanie strategii działań oraz wdrożenie adekwatnych narzędzi. Realizujemy zarówno zakrojone na szeroką skalę projekty strategiczne, jak i wybrane działania diagnostyczne bądź wdrożeniowe.

Co wyróżnia Antal Employer Branding?

 • Jesteśmy jedyną firmą realizującą kompleksowe projekty Employer Branding z wykorzystaniem bogatej wiedzy z zakresu rynku pracy,
 • Zespoły projektowe składają się z ekspertów z wszystkich dziedzin istotnych z punktu widzenia budowania wizerunku pracodawcy tj. rekrutacji, analizy, komunikacji marketingowej oraz narzędzi IT,
 • Realizując projekty Employer Branding stawiamy na wymierne efekty, dlatego działamy kompleksowo, zawsze poprzedzając działania wdrożeniowe odpowiednimi pracami analitycznymi.

Zakres oferty Antal Employer Branding


Analiza

 • Pełny zakres badań jakościowych i ilościowych,
 • Analiza wizerunku pracodawcy w internecie,
 • Weryfikacja działań konkurencji i sytuacji w branży Klienta,
 • Pogłębiona analiza satysfakcji i zaangażowania pracowników,
 • Zdefiniowanie unikalnych wartości pracodawcy,
 • Audyt kluczowych parametrów związanych z rekrutacją i utrzymaniem pracowników.

Strategia

 • Opracowywanie strategii działań krótko- i długoterminowych,
 • Budowa matrycy celów i parametrów KPI,
 • Dobór kanałów i narzędzi komunikacyjnych względem grup docelowych,
 • Przygotowywanie planów działań i komunikacji,
 • Optymalizowanie budżetów i narzędzi.

Wdrożenia

 • Kompleksowe kampanie w internecie,
 • Działania w mediach społecznościowych,
 • Komunikacja w mediach tradycyjnych,
 • Koordynowanie eventów i aktywności poza internetem,
 • Budowa dedykowanych rozwiązań wspierających komunikację wewnętrzną.

Złóż zapytanie ofertowe

Złóż zapytanie ofertowe

W przypadku zainteresowania współpracą w zakresie realizacji projektów Employer Brandingowych zapraszamy do kontaktu.

Złóż zapytanie ofertowe

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj