Facebook Pixel

Ulubione oferty

Audyt systemu wynagrodzeń


Atrakcyjne wynagrodzenia to jeden z najważniejszych czynników determinujących pozycję firmy na rynku pracy. Z jednej strony, zwiększają zaangażowanie pracowników, z drugiej – potęgują zainteresowanie potencjalnych kandydatów, w przypadku prowadzonych rekrutacji. Znajomość aktualnych trendów oraz dostosowanie do nich wewnętrznych standardów zapewnia przewagę konkurencyjną, wysoko pozycjonując organizację w branży.

Audyt systemu wynagrodzeń pozwala zlokalizować firmę na rynkowej mapie HR oraz zdiagnozować problemy przyczyniające się do spadku motywacji,zaangażowania i efektywności pracowników. Dostosowanie wynagrodzeń do ekonomicznych trendów stanowi inwestycję w kapitał ludzki, który jest niezastąpionym elementem rozwoju innowacyjnych liderów.

Do najważniejszych korzyści płynących z przeprowadzenia audytu systemu wynagrodzeń w organizacji, należą: Zwiększenie wynagrodzenia netto pracownika, w ramach dostępnych rozwiązań podatkowo-prawnych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.


Bardziej efektywne gospodarowanie pieniędzmi na wynagrodzenia:
- lokowanie środków w miejsca pozwalające na zminimalizowanie ryzyka odejścia pracownika,
- gospodarowanie środkami  w sposób zabezpieczający realizację celów firmy.


Uzyskanie pewności, że wdrażane rozwiązania są bezpieczne, a w przypadku kontroli organów podatkowych czy ZUS zapewnią pełną transparentność. 


Wdrożenie kompleksowego podejścia do siatki płac, poprzez analizę innych rozwiązań w obszarze HR oraz wpisanie systemu wynagrodzeń zasadniczych w politykę organizacji oraz strategię zarządzania kapitałem ludzkim.

Dowiedz się, jak w praktyce wygląda audyt systemu wynagrodzeń.

Rozpocznij współpracę

Wyślij zapytanie ofertowe

Zapytanie