Facebook Pixel
PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

Atrakcyjne wynagrodzenia to jeden z najważniejszych czynników determinujących pozycję firmy na rynku pracy. Z jednej strony, zwiększają zaangażowanie pracowników, z drugiej – potęgują zainteresowanie potencjalnych kandydatów, w przypadku prowadzonych rekrutacji. Znajomość aktualnych trendów oraz dostosowanie do nich wewnętrznych standardów zapewnia przewagę konkurencyjną, wysoko pozycjonując organizację w branży.

Audyt systemu wynagrodzeń pozwala zlokalizować firmę na rynkowej mapie HR oraz zdiagnozować problemy przyczyniające się do spadku motywacji,zaangażowania i efektywności pracowników. Dostosowanie wynagrodzeń do ekonomicznych trendów stanowi inwestycję w kapitał ludzki, który jest niezastąpionym elementem rozwoju innowacyjnych liderów.

Do najważniejszych korzyści płynących z przeprowadzenia audytu systemu wynagrodzeń w organizacji, należą: Zwiększenie wynagrodzenia netto pracownika, w ramach dostępnych rozwiązań podatkowo-prawnych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.


Bardziej efektywne gospodarowanie pieniędzmi na wynagrodzenia:
- lokowanie środków w miejsca pozwalające na zminimalizowanie ryzyka odejścia pracownika,
- gospodarowanie środkami  w sposób zabezpieczający realizację celów firmy.


Uzyskanie pewności, że wdrażane rozwiązania są bezpieczne, a w przypadku kontroli organów podatkowych czy ZUS zapewnią pełną transparentność. 


Wdrożenie kompleksowego podejścia do siatki płac, poprzez analizę innych rozwiązań w obszarze HR oraz wpisanie systemu wynagrodzeń zasadniczych w politykę organizacji oraz strategię zarządzania kapitałem ludzkim.

Dowiedz się, jak w praktyce wygląda audyt systemu wynagrodzeń.

Rozpocznij współpracę

Wyślij zapytanie ofertowe

Zapytanie
Anna Piotrowska-Banasiak zdjęcie
Anna Piotrowska-Banasiak Development Director, Business Unit Manager Antal Sales & Marketing

Headhunter z kilkunastoletnim doświadczeniem we wsparciu struktur międzynarodowych firm na rynkach: polskim, węgierskim i w Wielkiej Brytanii. Odpowiedzialna za relacje z kluczowymi klientami, zarządzanie projektami i współtworzenie strategii rekrutacji dla wiodących polskich i międzynarodowych firm. Ceniony ekspert rynku pracy, członkini Kapituły Konkursu „Siła Przyciągania”, promującego najlepsze praktyki z zakresu pozyskiwania, rozwoju i utrzymywania pracowników.

Z Antal związana od 2006 roku, gdzie jako konsultant, następnie Team Leader, Manager Zespołu i Dywizji razem z podległymi zespołami rozwijała długofalowe, partnerskie relacje z klientami i kandydatami.

Aktualnie pełni funkcję Dyrektor Rozwoju w Antal oraz jest managerem dywizji Antal Sales & Marketing. Aktywnie rekrutuje na stanowiska wyższego szczebla zarządzania w strukturach komercyjnych organizacji oraz kieruje wyspecjalizowanym zespołem, realizującym projekty na kluczowe stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i dyrektorskie w strukturach działów sprzedaży i marketingu. Jednocześnie angażuje się w projekty strategiczne i wspiera rozwój linii biznesowych Antal HR Consulting, Antal Employer Branding i Antal Market Research.