Polski potencjał edukacyjny, zdaniem osób decyzyjnych biorących udział w badaniu Antal „Plany inwestycyjne firm 2017”, jest na świetnym poziomie – został oceniony najwyżej spośród wszystkich aspektów, uzyskując 7,6 punktów w 10-stopniowej skali.

Otoczenie biznesu, na które składa się m.in. infrastruktura, edukacja, kadry czy oferta kulturalna mają ogromny wpływ na rozwój ekonomiczny danego rejonu. Firmy rozwijając się szukają miejsc, które w najwyższym stopniu spełnią ich oczekiwania w kluczowych dla nich aspektach W raporcie Antal „Plany inwestycyjne firm 2017” wyróżniono główne aspekty wpływające na decyzje inwestycyjne firm. Respondenci zostali poproszeni o ocenę ich otoczenia biznesowego w skali 0-10, gdzie 0 jest najgorszą możliwą oceną, a 10 – najlepszą.

Ocena aspektów inwestycyjnych w Polsce, czyli jakie mamy mocne i słabe strony?

Najwyżej oceniony został potencjał edukacyjny, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników – respondenci ocenili ten aspekt na 7,6 punktów. Znalazły się tu dwa wskaźniki obejmujące liczbę uczelni i jakość kształcenia: zaplecze edukacji wyższej z oceną 7,8 oraz zaplecze edukacji zawodowej/szkół średnich ocenione na 7,3. Jak twierdzi Monika Daczka-Krzywoń, menedżer Antal Finance & Accountancy, taka ocena powyższych aspektów jest bardzo dobra.

„Pracodawcy ocenili potencjał edukacyjny w swoich lokalizacjach wysoko. Oznacza to, że są zadowoleni z liczby wyższych uczelni i kierunków, spośród których mogą wybierać młodzi ludzie. Warto dodać, że firmy planujące nowe inwestycje bazują mocno na tym, jaki jest dostęp do młodych ludzi, głównie przy budowie centrów R&D lub SSC. – Monika Daczka-Krzywoń, menedżer Antal Finance & Accountancy.

Pobierz raport

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj