Wybór ścieżki zawodowej to jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu młodego człowieka – właśnie dlatego zanim podejmiemy się konkretnej specjalizacji, powinniśmy dobrze poznać branżę i jej specyfikę. W ramach firm z sektorów Shared Services Centre (SSC) lub Business Process Outsourcing (BPO) możemy wyróżnić trzy najbardziej popularne działy - AP/AR/GL. Co kryje się pod tymi skrótami? Jakie predyspozycje kandydatów są pożądane na każdym ze stanowisk?

Wspomniane nazwy reprezentują trzy główne działy księgowości. Są to kolejno: Accounts Payable (AP), Accounts Receivable (AR) oraz General Leadger (GL). W ich obszarze wyróżniamy również poziomy stanowisk, które są zależne od kwalifikacji i doświadczenia pracownika. Jak funkcjonują poszczególne działy? Jakie kompetencje powinien posiadać kandydat?

Dołącz do działu Zobowiązań 

Accounts Payable, to inaczej dział Zobowiązań, skupiający się głównie na procesowaniu oraz wprowadzaniu faktur zakupowych do systemu. Osoby pracujące w tym departamencie nie mają rozbudowanego kontaktu z Klientami bądź spółkami firmy. Praca polega głównie na kontroli poprawności wprowadzanych danych. To z kolei zapewnia terminowość w wykonywaniu płatności za zakupione towary.

Czym będziesz zajmował się w dziale Należności?

Przeciwieństwem działu AP jest dział Accounts Receivable będący działem Należności. Kandydat, który wybrał AR, powinien biegle władać językiem obcym, ponieważ jednym z jego głównych obowiązków będzie częstszy kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientami bądź spółkami firmy. Dział ten skupia się głównie na wystawianiu faktur sprzedażowych, a następnie kontroli i księgowaniu ich w systemie. W związku z koniecznością wyjaśniania niezgodności, które mogą się pojawiać lub też uzgadnianiem sald, istotnymi cechą pracowników są łatwość nawiązywania kontaktów oraz asertywność w rozmowach telefonicznych. 

Kariera w dziale Księgowości Głównej 

Sziałem uważanym za dział ,,matkę” jest General Leadger - dział Księgi Głównej. W zależności od charakteru działalności firmy i zaawansowania procesów może on być bardziej lub mniej rozbudowany. Podstawowymi obowiązkami Księgowego GL jest weryfikacja wszystkich faktur, sprawdzanie danych finansowych w systemie, uzgadnianie sald, dokonywanie przelewów bankowych, udział w zamknięciach miesiąca, kwartału, roku. W związku z bardzo szerokim spektrum działań często współpracuje on z pracownikami działów AP i AR, w celu poprawnego prowadzenia Księgi Głównej. Dodatkowo generuje dane i przygotowuje zestawienia w trakcie audytów, będąc jednocześnie najlepszym źródłem wiedzy dotyczącej stanu finansowego firmy.

Kwalifikacje, które warto posiadać

W zależności od preferowanego przez kandydatów stylu pracy, mają oni szansę na rozpoczęcie swojej kariery zawodowej w każdym z tych działów. Kluczowymi wymaganiami są znajomość języków obcych, determinacja do pracy i bardzo dobre przygotowanie do spotkania rekrutacyjnego W związku ze stopniem zaawansowania zakresu obowiązków Młodszy Księgowy najczęściej poszukiwany jest do działu AP lub AR, niemniej jednak wykształcenie ekonomiczne i znajomość języków obcych umożliwia absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej w Księdze Głównej. W zależności od preferowanego przez kandydatów stylu pracy mają oni szansę na rozpoczęcie swojej kariery, w każdym z tych działów. Niezależnie od wybranego działu, poszerzanie kompetencji oraz rozwój kwalifikacji zawodowych jest nieodzownym czynnikiem towarzyszącym pracownikom w każdym dniu pracy, sprzyjającym w pięciu się po szczeblach kariery zawodowej oraz stawania się ekspertem w swojej branży.

 


Angelika Kosierkiewicz,

Consultant Antal, SSC/BPO

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj