Coraz częściej kandydaci decydują się na podjęcie współpracy z firmą nie tylko ze względu na wynagrodzenie i ciekawy zakres obowiązków, ale także na to, jak konkretny pracodawca jest postrzegany na rynku. Opinie obecnych i byłych pracowników, ale też osób, które miały styczność z firmą jako kandydaci w procesie rekrutacji, zyskują na znaczeniu. 

Prawidłowo skonstruowana strategia HR opiera się na dokładnej analizie zarówno danych dotyczących organizacji, jak i zewnętrznych czynników. Jej skuteczność może zostać zmierzona dzięki porównywalnym wskaźnikom w określonym przedziale czasu.

Rynek kandydata jest to sytuacja, w której popyt na pracowników mija się z podażą, czyli liczbą dostępnych kandydatów na rynku poszukujących pracy. W trakcie realizowanych obecnie projektów rekrutacyjnych dla branży IT zauważam, w przypadku niektórych specjalizacji, duże braki kandydatów...

Potencjalni pracownicy nie chcą słyszeć podstawowych informacji o oczekiwaniach i oferowanych warunkach pracy. Bardziej interesują ich konkretne dane o sytuacji w firmie, planowanych inwestycjach, bieżących projektach czy też stosowanych technologiach. O tym, jak można odpowiadać na ich potrzeby rozmawialiśmy we Wrocławiu.

Węgry, pomimo swojej niewielkiej powierzchni, w ostatnich latach stały się ciekawym i atrakcyjnym przyczółkiem dla inwestorów. Rynek wyspecjalizował się w kilku kluczowych sektorach, takich jak: Automotive, Centra Usług Wspólnych (SSC/BPO) czy też sektor IT. Jednak potencjał to nie wszystko - warto pamiętać o kilku rzeczach, które ułatwią proces rekrutacji na tym rynku.

Mówi się, że człowiek uczy się przez całe życie. Nie mówimy tu wyłącznie o zdobywania doświadczenia i doskonaleniu swoich umiejętności, ale również o osiąganiu kamieni milowych w edukacji. Ta nie kończy się na zdaniu matury lub otrzymaniu tytułu magistra, doktora nauk, czy profesora. Nawet profesor nie osiądzie (a przynajmniej – nie powinien) na laurach po uzyskaniu tytułu, tylko dalej będzie poszerzał wiedzę w swojej dziedzinie. 

Newsletter

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj