Prawdziwy boom branży budowlanej cieszy specjalistów i menedżerów – w związku z Euro 2012 nie muszą bać się kryzysu i mogą przebierać w ofertach pracy. Jednak dla pracodawców pozyskanie najbardziej utalentowanych stanowi nie lada wyzwanie. Jeszcze niedawno fachowcy dróg czy mostów musieli zmienić specjalizację lub poszukać dobrej pracy za granicą. Co zatem trzeba zrobić dziś by pozyskać najlepszych? W ostatnich tygodniach możemy zaobserwować prawdziwy boom, jeśli chodzi o ilość ogłoszeń w branży budowlanej. To chyba obecnie jedna z niewielu dziedzin, w której zapotrzebowanie na pracowników jest tak wyraźnie zauważalne. Wszystko oczywiście związane jest z przygotowaniami infrastruktury do organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012, które odbywać się będą na terenie Polski. Nasz kraj stał się europejskim centrum budowy, to u nas buduje się setki kilometrów dróg i autostrad. Widać to wyraźnie po coraz większej ilości powracających osób z zagranicy, ale też wzmożonej aktywności korporacji budowlanych z całego świata. Najbardziej poszukiwanymi specjalistami są osoby, posiadające wykształcenie i doświadczenie w obszarach obsługi kontraktów związanych z budową dróg, mostów, autostrad i kolei oraz projektami dotyczącymi ochrony środowiska (sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, elektrowni wiatrowych).

Ubiegłe lata były czasem ogromnego sukcesu branży finansowej, a co za tym idzie także zwiększonych inwestycji w usługi i rozwiązania informatyczne. Dynamiczny rozwój banków, pojawienie się na rynku polskim nowych podmiotów, a także fuzje i inwestycje pociągnęły za sobą doskonałe kontrakty dla dostawców IT. Jednak ostatni kwartał 2008 roku przyniósł pierwsze poważne sygnały kryzysu i konieczność rewizji planowanych wydatków. Jak wpłynęły one na wydatki na IT? Czy instytucjom finansowym opłaca się oszczędzać na IT? Dla wielu firm rozwiązania IT mogą być niezastąpionym narzędziem w walce z kryzysem. W czasie spowolnienia gospodarczego najbardziej liczą się wdrożenia związane z bezpieczeństwem prowadzenia biznesu, a także inwestycje zapewniające optymalizację procesów, automatyzację oraz wprowadzenie i obsługę programów oszczędnościowych, zwłaszcza przeznaczonych dla centrów obsługi klienta. Banki szukają także nowych kanałów sprzedaży usług, a zatem inwestować będą w bankowość internetową, w zintegrowane systemy służące uproszczeniu i przyspieszeniu procesu udzielania kredytów konsumenckich oraz systemy wspomagające tworzenie nowych produktów. Nie należy pomijać także obszarów inwestycji wynikających z unijnych regulacji m.in. dostosowania systemów bankowych do wymagań MiFID (Markets in Financial Instruments Directive - dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). Według nich banki muszą mieć systemy, które będą udostępniały informacje o inwestycjach swoim klientom zarówno przez internet, jak i kanałami tradycyjnymi. Jak zatem wygląda sytuacja na rynku pracy i rozwój zespołów IT w instytucjach finansowych?

32% ankietowanych kandydatów ubiegających się o pracę kłamie w swoich CV, wynika z badań przeprowadzonych przez Antal International. Niezależnie od wieku, nieprawdziwe informacje podają głównie na temat znajomości języków obcych i zakresu obowiązków. Na podstawie analizy aplikacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie przeprowadzonej przez międzynarodową firmę rekrutacyjną Antal International wynika, iż prawie jedna trzecia badanych podaje nieprawdziwe informacje w swoich CV. Najwięcej z nich, bo aż 83% kłamie na temat znajomości języków obcych i zakresu obowiązków (27%). Inne nieścisłości to podawanie błędnych informacji na temat znajomości wymaganych programów i aplikacji (na przykład takich jak Lean Manufacturing, 5S, Kaizen, Kanban,Pareto itp. w procesach rekrutacyjnych w produkcji), przebytych kursów, stażu pracy (maskowanie luk i podawanie złych dat) czy nazw stanowisk. Wśród wymienionych znalazły się także brak informacji na temat urlopów bezpłatnych i wychowawczych (jednocześnie wliczone do ogólnej liczby lat doświadczenia) czy stopień samodzielności na stanowisku.

Jak wygląda rekrutacja na stanowiska średniego szczebla wyspecjalizowanych inżynierów? Czy firmy nadal szukają konstruktorów, projektantów, inżynierów? Czy zawód inżynier to zawód odporny na kryzys? Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że bezrobocie zmniejszyło się w maju o 32,8 tys. osób (1,9%). Jest to kolejny miesiąc, w którym zauważamy poprawę. W kwietniu bezrobocie wyniosło 11%, spadając w czternastu województwach, a w dwóch - śląskim i wielkopolskim – utrzymując się na stałym poziomie. Może to oznaczać, że pierwsza faza kryzysu jest już za nami. Choć trzeba brać pod uwagę sezonowość rynku pracy w miesiącach wakacyjnych, według ekspertów bezrobocie może nadal maleć w kolejnych miesiącach. Restrukturyzacja szansą dla inżyniera?

Obecny rynek energii odnawialnych wydaje się być bardzo gdyż prognozy wskazują podwojenie zapotrzebowania na energię do 2030. Rosnący popyt na ropę wśród krajów rozwijających się powoduje większe koszty wydobycia i produkcji, a co za tym idzie wyższe ceny surowca. Jedynie połączenie konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii jest w stanie sprostać temu zapotrzebowaniu. Technologie energetyki odnawialnej są dziś znacznie bardziej zaawansowane niż kilka lat temu, co pozwala na generowanie kosztów zbliżonych do konwencjonalnych źródeł energii. Dodatkowo, niższe ceny sprzętu i projektów zachęcają inwestorów do wspierania tego sektora gospodarki. Zgodnie z planem przyjętym przez Radę Europejską, do 2020 roku powinna nastąpić redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem 1990, jak również 20% zmniejszenie zużycia energii poprzez bardziej zrównoważone i racjonalne wykorzystywanie jej zasobów. Ostatnim punktem jest zwiększenie udziału energii odnawialnych do 20% względem sumarycznego bilansu energetycznego Unii Europejskiej. W efekcie średnia globalna temperatura obniży się o więcej niż 2°C powyżej poziomu sprzed okresu industrializacji, a gospodarka uniknie wzrostu cen związanych z ograniczonymi źródłami pozyskania ropy i gazu.

Słowo „kryzys” jest obecnie odmieniane we wszystkich przypadkach w prasie, telewizji, w wypowiedziach fachowców, ale i zwykłych ludzi, których skutki owego krachu gospodarczego mogą dotknąć najbardziej. Jak w tej sytuacji przedstawia się branża spożywcza w Polsce? Wygląda na to, że nie najgorzej.... Polski przemysł spożywczy jest uznawany za jeden z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się w całej UE. Niewątpliwie przyczyniło się do tego wejście Polski do struktur Unii Europejskiej, otwarcie się rynków „starej Europy” na polskie produkty, dopłaty z funduszy unijnych mądrze wydane na modernizację zakładów produkcyjnych. Ważnym czynnikiem wpływającym na wysoki popyt na polskie produkty jest ich wysoka jakość nie odbiegająca w niczym od jakości wyrobów wytwarzanych w innych krajach UE, a niejednokrotnie znacznie je przewyższająca. Polska jest również krajem, który kształci wspaniałych specjalistów z dziedziny biotechnologii, inżynierii produkcji, przetwórstwa spożywczego etc. Wsród najbardziej znanych ośrodków akademickich warto chociażby wymienić Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Nic, więc dziwnego, że w tak sprzyjających warunkach wzrost produkcji żywności, napojów i wyrobów tytoniowych sięgnął w latach 2003-2008 około 40%.

Newsletter

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj