Prawidłowo skonstruowana strategia HR opiera się na dokładnej analizie zarówno danych dotyczących organizacji, jak i zewnętrznych czynników. Jej skuteczność może zostać zmierzona dzięki porównywalnym wskaźnikom w określonym przedziale czasu.

Rynek kandydata jest to sytuacja, w której popyt na pracowników mija się z podażą, czyli liczbą dostępnych kandydatów na rynku poszukujących pracy. W trakcie realizowanych obecnie projektów rekrutacyjnych dla branży IT zauważam, w przypadku niektórych specjalizacji, duże braki kandydatów...

Potencjalni pracownicy nie chcą słyszeć podstawowych informacji o oczekiwaniach i oferowanych warunkach pracy. Bardziej interesują ich konkretne dane o sytuacji w firmie, planowanych inwestycjach, bieżących projektach czy też stosowanych technologiach. O tym, jak można odpowiadać na ich potrzeby rozmawialiśmy we Wrocławiu.

Węgry, pomimo swojej niewielkiej powierzchni, w ostatnich latach stały się ciekawym i atrakcyjnym przyczółkiem dla inwestorów. Rynek wyspecjalizował się w kilku kluczowych sektorach, takich jak: Automotive, Centra Usług Wspólnych (SSC/BPO) czy też sektor IT. Jednak potencjał to nie wszystko - warto pamiętać o kilku rzeczach, które ułatwią proces rekrutacji na tym rynku.

Mówi się, że człowiek uczy się przez całe życie. Nie mówimy tu wyłącznie o zdobywania doświadczenia i doskonaleniu swoich umiejętności, ale również o osiąganiu kamieni milowych w edukacji. Ta nie kończy się na zdaniu matury lub otrzymaniu tytułu magistra, doktora nauk, czy profesora. Nawet profesor nie osiądzie (a przynajmniej – nie powinien) na laurach po uzyskaniu tytułu, tylko dalej będzie poszerzał wiedzę w swojej dziedzinie. 

Będąc gościem ostatniej edycji konferencji Field Force & Excellence for Pharma, miałem przyjemność zaobserwować bardzo ciekawe panele dyskusyjne dotyczące przyszłość oraz digitalizacji promocji produktów farmaceutycznych.

Newsletter

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj