Według mojej oceny, zarówno branża medyczna, jak i farmaceutyczna od wielu lat rozwijają się najlepiej, ponieważ obejmują każdą działalność związaną ze zdrowiem i życiem człowieka. Pracownicy firm z sektora sprzętu medycznego i farmaceutycznego są w stałym kontakcie z poradniami, punktami medycznymi, szpitalami oraz środowiskiem lekarskim. Mimo iż organizacje te mają wspólny cel, to wiele też je dzieli. Kontrast między nimi wynika nie tylko z samego obszaru działalności, jaką jest sprzedaż sprzętu medycznego i leków oraz ich promocja, ale także jeśli chodzi o nazewnictwo stanowisk w organizacjach na poszczególnych poziomach. 

Wśród pozytywnych zmian, zaobserwowanych na polskim rynku pracy w ostatniej dekadzie przez konsultantów Antal, niektóre wydają się naprawdę przełomowe. Szczególnie widoczna jest ewolucja w postrzeganiu kobiet na stanowiskach technicznych i inżynierskich. Zanikają stereotypy sytuujące kobiety z wykształceniem technicznym na stanowiskach manualnych testerów oprogramowania czy asystenckich, w laboratoriach. 

Każda branża ma swoją specyfikę i mierzy się z pewnymi problemami rekrutacyjnymi – branża rolnicza nie jest wyjątkiem od tej reguły. Procesy rekrutacyjne i problemy z nimi związane dotyczą każdej firmy. Niezależnie od jej wielkości i lokalizacji bądź obszaru, w którym aktualnie dana organizacja przeprowadza proces rekrutacyjny. W branży rolniczej istotne jest znalezienie odpowiedniego sprzedawcy.

Po dwóch trudnych latach branża budowlana odbija się od dna. Wydatkowanie nowych środków w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko z funduszy UE na rozwój infrastruktury nabiera tempa. Branża budowlana to nie tylko infrastruktura – w energetyce mamy do czynienia z wielomiliardowymi inwestycjami w nowe bloki w Kozienicach, Turowie czy Opolu, a w segmencie deweloperskim z miesiąca na miesiąc obserwujemy zwiększenie liczby rozpoczętych budów. 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie Dyrektywa Solvency II – Wypłacalność II, jedna z najważniejszych zmian regulacyjnych od ponad trzech dekad, z którą musi się zmierzyć cała europejska branża ubezpieczeniowa.

W ciągu ostatnich lat rynek retail w Polsce bardzo się zmienił i wygląda na to, że to nie koniec jego ewolucji. Jest to wynik nie tylko zmieniających się oczekiwań i potrzeb konsumentów, ale także postępującej digitalizacji rynku zakupowego. Zakupy również wyglądają inaczej niż kiedyś – to już nie tylko wybranie konkretnego towaru, ale też świadomy proces porównywania cen oraz szukania jak najlepszych ofert na rynku.

Newsletter

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj