Co mówi się o firmie jako pracodawcy? Jaki ma potencjał zatrudnienia najlepszych pracowników? Jakie są silne, a jakie słabe strony marki? Czy podejmowane działania z zakresu employer branding są skuteczne? Skąd otoczenie zewnętrzne czerpie wiedzę o organizacji? Na te pytania i wiele innych odpowiedzi dostarczają badania wizerunku.

Na rynku dostępny jest szereg możliwości zbadania płac oferowanych pracownikom w konkurencyjnych firmach. Istotne jest, żeby poznać specyfikę prowadzonych badań, aby dokonać najlepszego wyboru pod kątem potrzeb swojej organizacji.

Badania są ważną częścią strategii HR. Ich rolą jest odpowiedzieć na konkretne zagadnienia biznesowe.

Szybki rozwój social media, szerokie zastosowanie narzędzi mobilnych i inteligentnych aplikacji znacząco zmieniły sposób komunikacji. Coraz ważniejsza rola cyfrowych relacji społecznych modyfikuje podejście firm do konsumentów, a także do własnych pracowników. Jednym z coraz częściej wybieranych rozwiązań zmierzających do zwiększania kreatywności jest crowdsourcing.

Prawidłowo skonstruowana strategia HR opiera się na dokładnej analizie zarówno danych dotyczących organizacji, jak i zewnętrznych czynników. Jej skuteczność może zostać zmierzona dzięki porównywalnym wskaźnikom w określonym przedziale czasu.

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj