Prowadzone co roku, ukazuje postawy na rynku pracy pod kątem poszukiwania pracy, chęci do zmiany oraz gotowości do relokacji.

Pobierz raport

Świadczenia pozapłacowe są bardzo rozpowszechnioną formą dodatków oferowanych do pensji zasadniczej. Ich naczelną funkcją jest motywowanie pracowników do skorzystania z oferty pracy, jak również zmniejszenie wskaźnika rotacji dobrowolnej. Warto się jednak zastanowić, czy w organizacji benefity pełnią właśnie taką rolę, czy raczej są postrzegane przez pracowników jako standard, do którego przywykli i który przestaje pełnić funkcję motywacyjną.

Pobierz raport

„Łódź miastem nowych inwestycji” jest drugą publikacją w ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego „Business Environment Assessment Study”, mającego na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Raport przedstawia ocenę otoczenia biznesowego przez łódzkich przedsiębiorców. Razem z kolejnymi publikacjami złożą się na cykl raportów poświęconych największym polskim miastom pozwalając spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw.

Pobierz raport

„Plany inwestycyjne firm 2017”  to badanie ukazujące nastroje i kierunki inwestycyjne wybierane przez decydentów w polskich firmach. Raport jest pierwszą publikacją w ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego „Business Environment Assessment Study”. Dalsze publikacje złożą się na cykl raportów poświęconych największym polskim miastom. Pozwoli to spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw.

Pobierz raport

Raport „Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej” to pierwsze tak kompleksowe opracowanie, dotyczące sfery badawczo-rozwojowej w regionie aglomeracji wrocławskiej. Zawarte w publikacji dane obejmują podsumowanie najważniejszych atutów miasta, zestawienie najważniejszych inwestycji, kompendium infrastruktury badawczo – rozwojowej Wrocławia oraz wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w regionie.

Pobierz raport

Procesy HR bezpośrednio przekładają się na jakość i efektywność funkcjonowania organizacji. Wyznaczają zasady prowadzenia rekrutacji i selekcji, wdrożenia nowego pracownika do pracy, obiegu dokumentów kadrowych i płacowych, naliczania wynagrodzeń, oceny wyników pracy i kompetencji. Prawdziwą sztuką w wykonaniu departamentu HR jest właściwe połączenie procesów, aby stały się wsparciem w codziennej pracy menedżerów i pracowników firmy.

Pobierz raport

Newsletter

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj