Cykliczny raport "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy" ukazuje aktualne trendy na rynku pracy takie jak: postawy pod kątem poszukiwania pracy, liczbę ofert jaką otrzymują kandydaci, motywację i warunki do zmiany zatrudnienia czy gotowość do relokacji. W tegorocznej edycji badania respondentów zapytano również o najczęstsze błędy pojawiające się podczas procesów rekrutacji, w których biorą udział.

Pobierz raport

Prowadzone co roku, ukazuje preferencje polskich specjalistów i menedżerów odnośnie potencjalnego miejsca zatrudnienia.

Pobierz raport

Raport „Kapitał ludzki w regionie łódzkim” to badanie zrealizowane przez Antal, które analizuje potencjał biznesowy miasta. Z prezentowanych danych wynika, że prawdziwy rozkwit przeżywają tu branże: IT, SSC/BPO, R&D oraz AGD. Liczne inwestycje, doskonałe zaplecze edukacyjne oraz najlepiej oceniana wśród polskich miast infrastruktura – to tylko niektóre z czynników przyciągających nowy kapitał do regionu.

Pobierz raport

Polska branża produkcyjna należy do najszybciej rozwijających się w Europie. Wśród liderów inwestycyjnych znalazła się Łódź, która przyciąga firmy ze względu na dużą dostępność terenów, wykwalifikowaną kadrę oraz konkurencyjne koszty zatrudnienia. Miasto cieszy się jednym z najwyższych odsetków zatrudnienia w sektorze produkcyjnym. Aby dokładniej poznać rynek pracy w regionie, przeprowadziliśmy badanie wśród pracodawców.

Pobierz raport

Raport „Kobiety w finansach” to pierwsza edycja badania zrealizowanego przez Antal we współpracy z CFA Society Poland. Raport ma na celu analizę sytuacji kobiet na polskim rynku pracy w sektorze finansowym oraz pokazanie największych wyzwań związanych z gender diversity.

Pobierz raport

„Potencjał inwestycyjny Warszawy” jest siódmą publikacją w ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego „Business Environment Assessment Study”, mającego na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Raport przedstawia ocenę otoczenia biznesowego przez warszawskich przedsiębiorców. Razem z kolejnymi publikacjami złożą się na cykl raportów poświęconych największym polskim miastom pozwalając spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw.

Pobierz raport

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj