Cykliczne badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów na rynkach, które należą do najbardziej dynamicznych gospodarek świata.

Pobierz raport

 

Edycja 18 16 lutego 2016 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Aż 71% pracodawców w Polsce deklaruje, że w chwili przeprowadzania badania rekrutowało specjalistów i menedżerów, a 68% planuje rekrutacje w ciągu następnego kwartału – tak wynika z najnowszego raportu Antal Global Snapshot, badającego dynamikę zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów w kluczowych sektorach w Polsce i na świecie.

W porównaniu do poprzedniej prognozy, dynamika zatrudnienia wzrosła o 1%. Co więcej, tylko 10% respondentów odpowiedziało, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje przeprowadzenie redukcji zatrudnienia, co jest równoznaczne ze spadkiem o 2% w stosunku do wyników uzyskanych w połowie 2015 roku (17. edycja badania). Wyniki najnowszej edycji raportu Antal Global Snapshot pokazują, że polski rynek pracy jest w coraz lepszej kondycji.

Dane globalne również są bardzo optymistyczne – aż 68% firm deklaruje, że w momencie przeprowadzania badania prowadziło rekrutacje, a 66% ma plany na zatrudnianie nowych pracowników w kolejnym kwartale.

Sektory SSC/BPO i IT liderami na polskim rynku pracy

Największą dynamiką zatrudnienia w skali Polski po raz kolejny wykazały się firmy z sektora Usług Wspólnych (SSC/BPO) – aż 91% z nich deklarowało, że w chwili badania przeprowadzało rekrutacje. Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów w sektorze SSC/BPO w kolejnym kwartale będzie nadal bardzo wysokie – 87% firm zamierza przeprowadzać rekrutacje.

Stabilnie do przodu

Pracownicy sektorów: Księgowość, Motoryzacja czy Bankowość mogą czuć się spokojnie na rynku pracy – jak wynika z raportu Antal Global Snapshot 70% firm z tych obszarów było w trakcie rekrutacji w chwili, gdy przeprowadzane było badanie. Co więcej, 74% przedstawicieli organizacji z obszaru Księgowość zamierza zatrudniać nowych pracowników w nadchodzącym kwartale. Jeśli chodzi o sektory Bankowość i Motoryzacja, 68% respondentów deklaruje planowane zatrudnienia.

Dobra kondycja światowych rynków

Większość organizacji w momencie przeprowadzania badania Antal Global Snapshot było w trakcie zatrudniania specjalistów i menedżerów – 71% w Polsce, 73% w Europie Wschodniej i 70% na świecie. Te same firmy pytane o plany na kolejny kwartał deklarowały, że nadal zamierzają rekrutować – 68% z Polski, 69% organizacji z Europy Wschodniej i 68% firm z całego świata. Według deklaracji firm, zarówno polski rynek pracy, jak i światowy rynek są w dobrej sytuacji. Zgodnie z wynikami najnowszej edycji raportu można przypuszczać, że w kolejnych kwartałach sytuacja będzie się jeszcze bardziej poprawiać – od kilku lat bowiem zauważymy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów, niezależnie od sektora i regionu. To pokazuje, że firmy, niezależnie od sektora, w którym działają powinny zadbać o pozytywną opinię na rynku. W momencie wzmożonego popytu na pracowników atrakcyjne wynagrodzenie i benefity dodatkowe mogą już nie wystarczyć, aby przyciągnąć do firm najlepszych kandydatów z rynku. .

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 17 11 czerwca 2015 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Aż 70% polskich pracodawców deklaruje, że w chwili przeprowadzania badania rekrutowało specjalistów i menedżerów, a 67% planuje rekrutacje w ciągu następnych trzech miesięcy – tak wynika z najnowszego raportu Antal Global Snapshot, badającego dynamikę zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów w kluczowych sektorach w Polsce i na świecie.

W porównaniu z 16. edycją badania, w którym 66% firm deklarowało przeprowadzanie rekrutacji, wyniki najnowszej edycji raportu Antal Global Snapshot pokazują, że polski rynek pracy jest w dobrej kondycji.

Dane globalne również są bardzo optymistyczne – aż 68% firm deklaruje, że w momencie przeprowadzania badania prowadziło rekrutacje, a 66% ma plany na zatrudnianie nowych pracowników w kolejnym kwartale.

Liderzy na rynku pracy

Gospodarka światowa w dalszym ciągu się rozwija, a wraz z nią rośnie poziom zatrudnienia w 9136 organizacjach, które zostały uwzględnione w tej edycji badania Antal Global Snapshot. Największą dynamiką zatrudnienia w skali Polski wykazały się ponownie firmy z sektora Usług Wspólnych (SSC/BPO) – aż 90% z nich deklarowało, że w chwili badania przeprowadzało rekrutacje. Według odpowiedzi respondentów, zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów w sektorze SSC/BPO w nadchodzącym kwartale będzie nadal bardzo wysokie – 89% firm zamierza przeprowadzać rekrutacje. Zdaniem konsultantów Antal omawiany sektor jest jednym z najszybciej rozwijających się w Polsce.

Ponieważ 84% badanych firm deklarowało, że przeprowadza procesy rekrutacyjne, również przedsiębiorstwa z obszaru Księgowości wykazują się bardzo dobrą dynamiką zatrudnienia.

Kolejny kwartał również będzie owocny w rekrutacje w tym sektorze – 74% firm planuje dalsze zatrudnienia. Tylko 9% organizacji planowało redukcję etatów w chwili przeprowadzania badania.

Sektor Ubezpieczeń także wykazuje się bardzo dobrą dynamiką zatrudnienia – 77% firm deklarowało, że w czasie przeprowadzania badania było w trakcie prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a 72% badanych deklarowało planowane zatrudnienia w ciągu kolejnych trzech miesięcy.

Pozytywnie w przyszłość

Większość organizacji w momencie przeprowadzania badania Antal Global Snapshot było w trakcie zatrudniania specjalistów i menedżerów – 70% w Polsce, 70% w Europie Wschodniej i 68% na świecie. Te same firmy pytane o plany na kolejny kwartał deklarowały, że nadal zamierzają rekrutować – 67% organizacji z Europy Wschodniej i 66% firm z całego świata.

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 16 8 września 2014 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Polscy pracodawcy nie zwalniają tempa

Aż 66% firm planuje zatrudniać specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych 3 miesięcy – wskazują najnowsze wyniki badania Antal Global Snapshot. Dane pokazują, że po raz kolejny mamy do czynienia z najlepszą sytuacją na rynku pracy od 2008 roku i potwierdzają dobrą koniunkturę dla pracowników średniego i wyższego szczebla.

Liderzy rekrutacji

Do liderów w zatrudnianiu specjalistów i menedżerów niezmiennie należy branża SSC/BPO, w której 88% pracodawców planuje zatrudniać w ciągu 3 najbliższych miesięcy, a tylko 3% z nich przewiduje zwolnienia w tym okresie. Na drugim miejscu znajduje się sektor IT-Oprogramowanie (analogicznie 77%-8%). Obydwa sektory od lat przewyższają średnią dynamikę rekrutacji dla Polski. W gronie liderów znalazła się także branża E-Commerce i Nowe Media, Kancelarie Prawne, sektor Motoryzacji i Lotnictwa, Księgowość i Consulting oraz FMCG.

Transformatorzy

16. edycja badania Antal Global Snapshot wykazała także bardzo dużą dynamikę zatrudnienia w sektorze Bankowość. Aż 75% pracodawców zadeklarowało, że planuje zatrudniać w ciągu najbliższych 3 miesięcy, przy czym 22% z nich opowiedziało się za redukcjami w tym okresie. Dużą dynamikę zatrudnienia przewiduje się także w takich branżach jak: Telekomunikacja, Handel detaliczny, Ubezpieczenia czy IT - Sprzęt.

Stabilne sektory

Branże z niższą niż średnia dynamiką zatrudniania, a jednocześnie bardzo niskim odsetkiem pracodawców przewidujących zwolnienia, uznać można za stabilne. Do nich zaliczają się sektory: Energia – ropa i gaz, Reklama, media i marketing, Produkcja przemysłowa oraz Elektronika, a także branża TSL. Konsultanci Antal zwracają uwagę także na stabilność sektora Transport – Spedycja – Logistyka.

Goniący

Za liderami gonią także: Farmacja, Zdrowie, Nieruchomości, Budownictwo, branża chemiczna oraz Hutnictwo – Górnictwo – Przemysł Ciężki.

Polska na tle innych krajów

Wyniki 16 edycji Antal Global Snapshot wskazują, że tendencje rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej są podobne jak w Polsce: 65% pracodawców w regionie planuje zatrudniać w ciągu najbliższych 3 miesięcy, a 12% z nich zasugerowało redukcję etatów. Polska i nasz region bardzo dobrze wypadają na tle tak zwanych gospodarek dojrzałych, które nieco gorzej plasują się pod względem prognozowanej dynamiki rekrutacji – Belgia (59%), Francja (50%), Niemcy (34%), czy Austria (36%).

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 15 20 stycznia 2014 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Złote czasy dla specjalistów i menedżerów.

15. edycja cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot już po raz kolejny wskazuje na coraz lepszą sytuację na rynku pracy. 63% pracodawców planuje rekrutację specjalistów i menedżerów, 14% zwolnienia w I kwartale 2014. Prognoza ta jest lepsza od wyników poprzedniej 14 edycji, które już były bardzo dobre(odpowiednio 58% i 11%).

Złote branże na rynku pracy.

Do branż, które przewyższają średnią dla Polski pod kątem dynamiki rekrutacji, a jednocześnie charakteryzują się najniższym odsetkiem pracodawców zwalniających należy branża SSC/BPO, Księgowość i Firmy Consultingowe, Kancelarie prawne, IT-oprogramowanie oraz dołączająca do czołówki po raz pierwszy od kilku sezonów branża Motoryzacja i Lotnictwo.

Zmiany w strukturze.

Na znaczne rotacje wskazują dane dla branż: bankowość, ubezpieczenia a także IT-sprzęt oraz Telekomunikacja. Tu pracodawcy często deklarowali plany zarówno rekrutacji jak i zwolnień.

Stabilnie…

Branże, w których odnotowano dużą stabilność dynamiki zatrudniania – czyli niższy niż średnia dla Polski odsetek pracodawców planujących rekrutacje w I kwartale 2014 przy jednocześnie bardzo niskim odsetku pracodawców zwalniających to: Zdrowie, Farmacja, Transport Spedycja i Logistyka, Nieruchomości, Produkcja Przemysłowa oraz Energetyka.

W pogoni za liderami.

Nieco w tyle z planami rekrutacji pozostają pracodawcy z branż: FMCG, Handel Detaliczny, Budownictwo oraz Elektronika. Należy jednak zauważyć, że mimo to tendencji w tych branżach nie można określić jako złe. Ponad 40% pracodawców rekrutujących daje podstawy sądzić, że już w przyszłym kwartale specjaliści i menedżerowie będą mogli liczyć na poprawę sytuacji.

Polska na tle gospodarek świata.

Polscy pracodawcy w porównaniu z firmami z zagranicy zdecydowanie częściej planują rekrutacje. Polska wybija się na czoło Europy z wynikiem 63%. Również nasi sąsiedzi plasują się w rankingu wysoko z wynikiem 57%. Zdecydowanie niższa dynamika spodziewana jest w krajach południowych – Włoszech (33%) i Hiszpanii (23%).

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 14 10 czerwca 2013 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Spodziewane ożywienie na rynku pracy specjalistów i menedżerów

Polska gospodarka lepiej niż inne kraje radzi sobie ze spowolnieniem i widać wyraźne oznaki zbliżającego się ożywienia. 58% pracodawców planuje zatrudniać specjalistów i menedżerów w III kwartale br, a tylko 11% zwalniać – wskazują najnowsze wyniki badania Antal Global Snapshot. Pracowników będą w szczególności poszukiwać firmy z obszaru e-commerce i social media, sektora SSC/BPO oraz ubezpieczeń.

Które firmy będą zatrudniać?

W III kwartale zdecydowanie zwiększy się odsetek pracodawców zatrudniających w branżach: E-commerce i social media (93%), SSC/BPO (92%), Ubezpieczenia (72%), Księgowość i Firmy Consultingowe (71%). Wciąż wysoki odsetek pracodawców planuje zatrudniać w sektorze oprogramowania IT (65%) i Bankowości (60%). Większość pracodawców z branży transportowej, produkcji przemysłowej, motoryzacji nie planuje zmian kadrowych – plany zarówno zatrudnienia, jak i zwalniania utrzymują się na ustabilizowanym poziomie.

Polska na tle innych gospodarek.

Polska na tle innych gospodarek pod kątem planów zatrudnienia specjalistów i menedżerów w III kwartale wciąż zajmuje wysoką pozycję (58% pracodawców ma plany rekrutacyjne). Prześcigają ją sąsiedzi – Czechy i Słowacja (63%), a także kraje skandynawskie Dania (61%) oraz Norwegia 58%). Najmniejszy odsetek pracodawców chce zatrudniać w krajach na południu Europy – Hiszpanii (28%), Portugalii (31%) oraz Włoszech (37%). Już od kilku edycji badania niska dynamika zatrudnienia utrzymuje się w Niemczech – tylko 31% respondentów planuje rekrutacje pracowników średniego i wyższego szczebla, ale tylko 12% zwolnienia.

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 13 14 stycznia 2013 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Pracodawcy bardziej ostrożnie rekrutują specjalistów i menedżerów

Wyniki cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia Antal Global Snapshot wskazują, że optymizm pracodawców w Polsce nieco zmniejszył się w porównaniu z poprzednią edycją badania. Brak wzrostów w kontekście planów zwolnień specjalistów i menedżerów oznacza jednak, że przeważająca większość firm mimo trudniejszej sytuacji gospodarczej nie zamierza redukować zatrudnienia. Dla pracowników średniego i wyższego szczebla wciąż polski rynek pracy jest jednym z najbardziej atrakcyjnych w Europie.

Pracodawcy wstrzymują oddech.

W IV kwartale rekrutacje specjalistów i menedżerów deklarowało 52% firm (w por. do 58%). Plany zatrudniania na początku 2013 r. ma 48% respondentów. Pozytywnym znakiem jest stabilizacja wskaźnika zwolnień na stosunkowo niskim poziomie 16% i prognoza na poziomie 17%. Pracodawcy wciąż poszukują wykwalifikowanych pracowników, choć z zatrudnianiem na dużą skalę wstrzymują się w oczekiwaniu na spodziewaną już w II kwartale poprawę sytuacji gospodarczej.

Które branże najbardziej dynamicznie zatrudniają, a które zwalniają?

Najczęściej zapotrzebowanie na pracowników średniego i wyższego szczebla w I kwartale 2013 roku zgłaszały firmy z branż:

  • SSC/BPO (81%),
  • E-commerce (71%),
  • IT-sprzęt (70%).


Cały czas możemy mówić o rynku kandydata w obszarze IT oraz e-commerce. Natomiast najczęściej plany zwolnień specjalistów i menedżerów w I kwartale 2013 roku deklarowały firmy z branż:

  • Kancelarie Prawne (46%),
  • Telekomunikacja (33%),
  • Nieruchomości (29%).

Polska na tle świata

Kolejna edycja badania Antal Global Snapshot potwierdza dalsze przesunięcie aktywności rekrutacyjnej z tzw. gospodarek zachodnich do krajów uznawanych za gospodarki rozwijające się. Pośród badanych przez Antal International krajów, gdzie najwięcej firm zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów, trzy leżą w Afryce – Botswana, Nigeria i Ghana. Z kolei na najniższych pięciu pozycjach znajdziemy aż cztery kraje członkowskie Unii Europejskiej: Portugalię, Włochy, Niemcy oraz Hiszpanię.

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 12 30 lipca 2012Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Ponad połowa pracodawców rekrutuje specjalistów i menedżerów

Procent pracodawców deklarujących prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla utrzymuje się na niezmienionym poziomie od ostatniej edycji (58%). O 1 punkt wzrósł procent respondentów planujących rekrutacje w przeciągu najbliższych 3 miesięcy (53%). Dane te wskazują na stałe zapotrzebowanie na kompetencje na rynku pracy. Nieznacznie (o 2 punkty procentowe) zwiększył się też odsetek pracodawców planujących zwolnienia specjalistów i menedżerów.

Coraz trudniejsze procesy rekrutacyjne.

Mimo sygnałów o spowolnieniu, znaczny odsetek firm niemal z każdej branży ma plany rekrutacyjne na trzeci kwartał. Najwięcej w sektorach, w których obserwuje się dużą liczbę inwestycji zagranicznych tj. SSC / BPO (79%), IT (66%), ubezpieczenia (62%). Niezależnie od branży procesy rekrutacyjne ulegają wydłużeniu. Jest więcej etapów – rozmowy z kandydatami prowadzą niemalże wszyscy przyszli współpracownicy. Finalna decyzja podejmowana jest po głębokiej analizie wszystkich za i przeciw. Obecnie aplikując na daną ofertę trzeba się nastawić, że rekrutacja może potrwać nawet kilka miesięcy. Pracodawcom zależy, aby mieć pewność, że proponują właściwe stanowisko właściwej osobie.

Rynek pracy specjalistów i menedżerów w wybranych branżach

Bankowość i Ubezpieczenia. W sektorze bankowym 59% pracodawców planuje zatrudnianie specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych 3 miesięcy, a 23% zwalnianie. Obecnie 60% deklaruje prowadzenie rekrutacji, a 28% zwalnianie. Fuzje i związane z nimi restrukturyzacje sprawiają, że odsetek pracodawców zwalniających jest stosunkowo wysoki i nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Nie znaczy to, że pracownicy sektora bankowości nie mają ciekawych możliwości kariery. Więcej pracodawców planuje zatrudnienie w branży ubezpieczeniowej (62%). Odsetek respondentów planujących zwolnienia jest również wysoki (20%). W sektorze bardzo poszukiwani są informatycy – ma to związek z dużymi inwestycjami w te działy w celu poprawienia jakości obsługi klienta.

Farmacja. Sytuacja specjalistów i menedżerów w branży farmaceutycznej się poprawia. Obecnie 52% pracodawców deklaruje zatrudnienie przedstawicieli tej grupy zawodowej, a 46% je planuje w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Oznacza to wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału o odpowiednio 3 i 12 punktów procentowych. Wciąż 20% respondentów planuje zwolnienia, ale od zeszłego kwartału nastąpił 5 spadek o 5 punktów procentowych.

IT. Należy od kilku kwartałów do branż najbardziej dynamicznie zatrudniających specjalistów i menedżerów. Szczególnie w obszarze sprzętu wskaźniki przedstawiają się optymistycznie: 68% pracodawców obecnie deklaruje prowadzenie rekrutacji, a 58% ma takie plany w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia wynosi odpowiednio 11% i 13%. W obszarze oprogramowania 66% zatrudnia pracowników średniego i wyższego szczebla, tyle samo ma takie plany w ciągu najbliższych miesięcy.

Motoryzacja i Produkcja Przemysłowa. W motoryzacji oraz produkcji przemysłowej odnotowano lekki spadek deklaracji zatrudnienia (w granicach 6-8 punktów procentowych). Jednak z obserwacji konsultantów Antal International wynika, że inżynierowie nie mająsię czym martwić. Mniejszy odsetek pracodawców rekrutujących wynika z okresu wakacyjnego i związanymi z nim przestojami w produkcji.

SSC / BPO. Sektor centrów usług wspólnych wciąż odczuwa niedosyt kadry specjalistycznej i menedżerskiej. Potwierdzają to wyniki badania Antal Global Snapshot: 78% pracodawców rekrutuje, 79% planuje zatrudnianie w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Zwolnienia są wyjątkowo niskie – w momencie przeprowadzania badania 2% respondentów deklarowało, że znajduje się w trakcie zwolnień, w trzecim kwartale nikt ich nie planował.

Polska na tle innych krajów.

Polska znajduje się pośrodku rankingu pod kątem planów zatrudnienia specjalistów i menedżerów w III kwartale 2012 roku. Wyprzedzamy większość krajów europejskich pozostając jednak w tyle za Danią, Szwecją, czy Czechami.

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 11 16 kwietnia 2012 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Zapotrzebowanie firm na specjalistów przerosło prognozy. Polska w czołówce Europy w badaniu Antal Global Snaphot

58% pracodawców w Polsce zadeklarowało zatrudnienie specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku, a 52% ma takie plany na II kwartał. Badanie dynamiki zatrudnienia Antal Global Snapshot wskazuje, że zapotrzebowanie firm na kompetencje okazało się większe niż prognozowano pod koniec ubiegłego roku i zdecydowanie wyższe niż w większości krajów w Europie i na świecie.

Rzeczywistość dla specjalistów i menedżerów lepsza niż prognozy.

W Polsce 58% pracodawców zadeklarowało, że rekrutowali specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku. W stosunku do ubiegłej edycji badania wskaźnik ten wzrósł o jeden procent. Natomiast w ciągu najbliższych 3 miesięcy plany zatrudnienia pracowników średniego i wyższego szczebla deklaruje 52% pracodawców w Polsce. Odsetek pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów utrzymuje się cały czas na niskim i stabilnym poziomie. Zwolnienia w I kwartale 2012 roku zadeklarowało 16% przedsiębiorców wobec 15% pod koniec ubiegłego roku. W najbliższych miesiącach zwolnienia przewiduje 15% pracodawców.

Tendencje w branżach

  • Sytuacja w I kwartale 2012 – do branż najbardziej dynamicznie zatrudniających specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku należą: Centra Finansowo-Księgowe (85%); Księgowość i Firmy Consultingowe (72%); Bankowość i Instytucje Finansowe (67%); Motoryzacja i Lotnictwo (65%); IT – Oprogramowanie i Usługi (63%), Ubezpieczenia (62%). Z kolei najwięcej pracodawców zwalniało specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku z branż: Farmacja (31%); Telekomunikacja (28%); Kancelarie Prawne (23%).
  • Prognozy na II kwartał 2012 – najlepsze prognozy zatrudniania w II kwartale dotyczą branż: Centra Finansowo-Księgowe (74%); Księgowość i Firmy Consultingowe (70%); IT – Oprogramowanie i Usługi (60%). Nadal sytuacja ma być najtrudniejsza w branżach: Kancelarie Prawne (26%); Farmacja (23%); Telekomunikacja (25%). Zatrudnieni tu specjaliści i menedżerowie są najbardziej zagrożeni zwolnieniami.

Polskie firmy aktywnie poszukują kompetencji.

Dobre wskaźniki dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów w Polsce, szczególnie na tle danych z 85 innych krajów, dają powody do optymistycznego spojrzenia w przyszłość. W rankingu krajów biorących udział w badaniu Antal Global Snapshot Polska zajęła 11. miejsce pod względem największej dynamiki zatrudniania w I kwartale.

Tendencje w rekrutacji pracowników średniego i wyższego szczebla na wybranych rynkach

Chiny – odsetek pracodawców zatrudniających specjalistów i menedżerów jest wciąż wysoki i wynosi 72%. Zwiększyła się niekorzystnie liczba pracodawców zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla – z 17% do 24%. Na tle regionu jednak odsetek ten jest jednak stosunkowo niski.

Emiraty Arabskie – wskaźnik zatrudnienia specjalistów i menedżerów spadł o 13% do poziomu 49%. Mimo to sytuacja jest korzystna – wpływa na to jeden z najniższych w regionie Bliskiego Wschodu odsetków pracodawców zwalniających kadrę średniego i wyższego szczebla – 14%.

Grecja – 42% pracodawców zatrudniało a 45% zwalniało w I kwartale 2012 roku. Aktywność w obu obszarach ma nieco wzrosnąć, do 47% w II kwartale. Dane wskazują na znaczne zmniejszenie optymizmu pracodawców w porównaniu z końcem 2011 roku, gdy rekrutacje specjalistów i menedżerów deklarowało 60% firm.

Hiszpania – wskaźniki rekrutacji w Hiszpanii uległy lekkiej poprawie w stosunku do końca poprzedniego roku. Pracodawcy zatrudniający specjalistów i menedżerów w I kwartale br. stanowili 29%, równocześnie 26% zwalniało pracowników. Według przewidywań respondentów sytuacja będzie przedstawiać się podobnie w II kwartale br., z tym, że prognozy dotyczące zatrudniania są o 3 punkty procentowe słabsze.

Japonia – dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów uległa wyhamowaniu w I kwartale 2012 roku – z 75% do 56%. Również odsetek pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów zwiększył się z 8% do 36%.

Niemcy – mimo niepewności w strefie euro niemiecki rynek pracy specjalistów i menedżerów pozostał stabilny w I kwartale 2012 roku. Odsetek firm deklarujących rekrutacje na początku roku wyniósł 32%. Jednocześnie na optymistycznie niskim poziomie 8% utrzymały się deklaracje zwolnień w I kwartale. Prognozy pracodawców wskazują, że podobnie będzie w nadchodzących miesiącach.

Wielka Brytania – deklaracje pracodawców z Wielkiej Brytanii wskazują, że w I kwartale br. 45% z nich zatrudniało specjalistów i menedżerów, a zgodnie z prognozami odsetek ten ma pozostać niezmienny w nadchodzących miesiącach. Grupa przedsiębiorców zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla wzrosła na przełomie roku z 24% do 28%.

Włochy – lekko zmniejszył się odsetek firm rekrutujących w I kwartale br. – z 42% do 39%. Natomiast odsetek pracodawców redukujących zatrudnienie wzrósł kwartalnie o 4 punkty procentowe, do 15%. Prognozy przedsiębiorców wskazują na nieco większą dynamikę w II kwartale zarówno pod kątem zatrudniania jak i zwalniania specjalistów i menedżerów.

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 10 22 grudnia 2011 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Obecnie pracodawcy deklarują chęć zatrudniania specjalistów i menedżerów. Co przyniesie rok 2012?

Wyniki wskazują na ustabilizowaną dynamikę rynku pracy. Ponad połowa pracodawców (57%) deklarowała potrzebę zatrudniania, a 15% – konieczność zwalniania specjalistów i menedżerów w drugiej połowie października 2011 r. W przypadku planów na kolejne trzy miesiące, odsetek pracodawców deklarujących konieczność rekrutacji i zwalniania pracowników z tej grupy wynosi odpowiednio 49% i 15%.

Rok 2011, pomimo zawirowań rynkowych, możemy oceniać naprawdę dobrze. Potwierdzają to wyniki 10 edycji badania dynamiki zatrudnienia Antal Global Snaphot, które wskazują na dobrą sytuację na rynku pracy również pod koniec roku. Liczba prowadzonych przez nas projektów rekrutacyjnych daje podstawy sądzić, że dobrym kandydatom coraz łatwiej jest znaleźć ciekawą pracę. Zwłaszcza specjaliści o niszowych kompetencjach i kwalifikacjach mogą przebierać w ofertach. W 2011 roku wzrosły też wynagrodzenia specjalistów i menedżerów – w niektórych branżach odnotowane wzrosty sięgały kilkunastu procent.

Dynamika zatrudniania, jak i planów związanych z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów pozostaje na podobnym poziomie od pięciu edycji badania, czyli od początku 2010 roku. W ujęciu kwartalnym, zarówno w przypadku zatrudniania i planów zatrudniania na najbliższe trzy miesiące, procent pracodawców zmniejszył się o dwa punkty. Z kolei odsetek pracodawców redukujących i planujących redukcję pracowników ze stanowisk specjalistycznych i menedżerskich zwiększył się odpowiednio o trzy i cztery punkty procentowe.

Pracodawcy intensywnie zatrudniają w branżach: Usługi dla Biznesu, Księgowość, Firmy Consultingowe (73%); Technologia, ICT-sprzęt, Przechowywanie, Sieci (71%); Opieka Medyczna, Biotechnologia, Badania Kliniczne, Sprzęt Medyczny (70%). Najwięcej firm wskazujących potrzebę rekrutacji w najbliższych trzech miesiącach jest w branżach: Technologia, ICT-sprzęt, Przechowywanie, Sieci (83%); IT-oprogramowanie, Usługi IT (66%); oraz Ubezpieczenia i Instytucje Bankowe (59%).

Rynek pracy specjalistów i menedżerów w roku 2011 i prognozy na rok 2012.

Dla części specjalistów i menedżerów rok 2011 zdecydowanie był rokiem kandydata. Dotyczyło to osób o cennych dla pracodawców kwalifikacjach. Nie wszystkie branże w pełni otrząsnęły się ze spowolnienia gospodarczego z lat ubiegłych, ale we wszystkich zaobserwowaliśmy zwiększenie liczby projektów rekrutacyjnych. Do branż szczególnie dynamicznie prowadzących rekrutację w 2011 roku z pewnością możemy zaliczyć IT i Telekomunikację oraz szeroko pojętą branżę inżynieryjną. W tym przypadku konkurencję na rynku pracy pogłębiła oferta niemieckich pracodawców. Bardzo dynamicznie również zatrudniała branża instytucji finansowych, zbliżając się do poziomu zatrudnienia osiągniętego przed okresem spowolnienia gospodarczego. Finansiści mogli przebierać w ofertach dzięki dynamicznemu rozwojowi branży centrów finansowo-księgowych, które prowadziły rekrutacje na wysoką skalę, zatrudniając młodych ludzi, wykazujących się znajomością języków obcych. Działy sprzedaży i marketingu również zaczęły rozwijać się na rynku coraz bardziej prężnie. Na szczególną uwagę zasługuje dynamiczny rozwój działów sprzedaży i marketingu w firmach mniejszych, właścicielskich, z polskim kapitałem, co sprawiło, że praca w takich przedsiębiorstwach stała się bardziej atrakcyjna dla specjalistów i menedżerów.

Prognozy na 2012

Na rynku pracy sytuacja się zmienia, a ekonomiści prognozują kolejny okres spowolnienia gospodarczego. Zauważamy jednak pewne tendencje, które mogą umożliwić realizację optymistycznego scenariusza na rynku pracy. W Polsce dynamicznie rozwijają się inwestycje zagraniczne – wpływ na to ma świetnie wykwalifikowana kadra, a także odpowiednie warunki ekonomiczne, np. w specjalnych strefach ekonomicznych w wielu regionach kraju. Coraz więcej młodych ludzi podejmuje prace wakacyjne, zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe, co ułatwia im znalezienie satysfakcjonującej pracy, ponieważ pracodawcy cenią taką proaktywną postawę, a doświadczenie zawodowe jest dla nich niejednokrotnie ważniejsze niż np. ukończenie dwóch kierunków studiów. Dane Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego wskazują również, że coraz więcej maturzystów wybiera kierunki techniczne – a właśnie na takie specjalizacje jest największe zapotrzebowanie na rynku. Patrząc na zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy jest to bardzo dobre zjawisko. Dobrze wróżą także prężnie rozwijające się elastyczne formy zatrudnienia. Jest to zatrudnienie z jednej strony opłacalne dla przedsiębiorców, z drugiej zaś strony ciekawe dla specjalistów i menedżerów, którzy biorąc udział w różnych projektach mają możliwość szerszego rozwoju zawodowego, a także zachowania work-life balance.

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 9 29 lipca 2011 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

47% pracodawców w Polsce deklaruje chęć zatrudniania specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału br.

Według wyników badania Antal Global Snapshot, plany związane z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów w Polsce są optymistyczne. Do najbardziej dynamicznych pod względem zatrudniania specjalistów i menedżerów branż pod koniec II i w III kwartale br. według deklaracji pracodawców należy branża kancelarii prawnych (73%). Pracodawcy intensywnie zatrudniają również w branżach: Usługi* (69%), Bankowość i Instytucje Finansowe oraz IT-oprogramowanie (po 68%), IT-sprzęt (66%), Transport i Spedycja (59%), Motoryzacja (58%). Dynamika zatrudniania, jak i planów związanych z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów pozostaje na podobnym poziomie. W ujęciu kwartalnym, w przypadku planów na najbliższe trzy miesiące, procent pracodawców zgłaszających plany związane z zatrudnianiem nowych pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie nieznacznie się zmniejszył – o 1 punkt. Zwiększył się też niewiele (o 1 punkt procentowy) odsetek przedsiębiorców przewidujących konieczność zwalniania pracowników. Na dynamikę rynku pracy wskazują nie tylko plany pracodawców związane z zatrudnianiem nowych pracowników, ale także sytuacja, jaką mamy obecnie – 55% ankietowanych pracodawców deklaruje, że w chwili obecnej prowadzi projekty rekrutacyjne, a 12% badanych pracodawców zgłasza fakt zwalniania specjalistów i menedżerów. Wyniki badania Antal Global Snapshot wskazują, że największy procent pracodawców planujących zatrudnienie specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału br. reprezentuje branże: Kancelarie Prawne (70%), Usługi (69%), IT-oprogramowanie (67%) oraz Bankowość i Instytucje Finansowe (59%). Z kolei najmniejsza dynamika zatrudnienia będzie miała miejsce w sektorze Nieruchomości (24%) i Motoryzacja (35%).

Jaka będzie dynamika zatrudnienia na światowych rynkach pracy?

Europa Zachodnia. Największy procent pracodawców deklarujących zatrudnianie specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału br. to przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii (64%), Francji (59%) i Belgii (57%). Z kolei, największy procent pracodawców zamierzających zwalniać specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału br. pochodzi z: Francji (30%), Luksemburga (29%) i Portugalii (28%).

Europa Wschodnia i Eurazja. Najwyższy poziom procentowy w przypadku planów rekrutacji specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału br. odnotowano na Słowacji (69%), w Rosji (68%) i w Turcji (65%). Najwięcej pracodawców planujących zwolnienia specjalistów i menedżerów jest w Rosji (32%), na Słowacji (31%) oraz w Czechach (30%).

Afryka i Bliski Wschód. Najwięcej pracodawców planujących powiększać swoje zespoły o specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału br. jest w Egipcie (67%). Tam też najwięcej pracodawców planuje redukcję swoich zespołów (19%).

Ameryka Północna i Południowa. Największe potrzeby rekrutacji specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału br. zgłaszają pracodawcy z Brazylii (70%), Kanady (65%) i Argentyny (58%). Największe redukcje zespołów będą miały miejsce w Kanadzie (31%).

Australia. 56% pracodawców z Australii deklaruje potrzebę zatrudnienia specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału br. 32% planuje zwolnienia specjalistów i menedżerów.

Najbardziej i najmniej dynamiczne sektory w zestawieniu globalnym.

Sektory, w których najwięcej pracodawców zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów: Opieka zdrowotna i Kancelarie Prawne , Usługi i Edukacja, Social Media, IT-sprzęt, Bankowość i Usługi Finansowe. Sektorem, w których najmniej pracodawców zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów jest sektor chemiczny.

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 8 3 marca 2011 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

48% pracodawców w Polsce ma w planach zatrudnianie specjalistów i menedżerów pod koniec I i na początku II kwartału br.

Według wyników badania Antal Global Snapshot, plany związane z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów w Polsce są optymistyczne. Największa dynamika zatrudnienia pod koniec I i na początku II kwartłu br. deklarowana jest przez pracodawców z branży: IT – oprogramowanie (63%), Bankowość oraz Usługi finansowe (62%), IT – sprzęt (58%), Transport (56%), Handel detaliczny (53%) i Inżynieria (46%).

Dynamika zatrudniania, jak i planów związanych z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów pozostaje na podobnym poziomie. W ujęciu kwartalnym, w przypadku planów na najbliższe trzy miesiące, procent pracodawców zgłaszających plany związane z zatrudnianiem nowych pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie zmniejszył się o pięć punktów. Zmniejszył się jednocześnie odsetek przedsiębiorców przewidujących konieczność zwalniania pracowników na tych stanowiskach o trzy punkty procentowe. Na dynamikę rynku pracy wskazują nie tylko plany pracodawców związane z zatrudnianiem nowych pracowników, ale także sytuacja, jaką mamy obecnie – 52% ankietownych pracodawców deklaruje, że w chwili obecnej prowadzi projekty rekrutacyjne, a 11% badanych pracodawców zgłasza fakt zwalniania specjalistów i menedżerów. Wyniki badania Antal Global Snapshot wskazują, że największy procent pracodawców planujących zatrudnienie specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału br. reprezentuje branże: Prawo (70%), Usługi (69%), IT – oprogramowanie (67%), Media (64%), Rozrywka i Wypoczynek (62%). Z kolei najmniejsza dynamika zatrudnienia będzie miała miejsce w sektorze nieruchomości (24%) i motoryzacji (35%).

Jaka będzie dynamika zatrudnienia na światowych rynkach pracy?

Europa Zachodnia. Największy procent pracodawców deklarujących zatrudnianie specjalistów i menedżerów pod koniec I i na początku II kwartału br. to przedsiębiorcy z Luksemburga i Wielkiej Brytanii (po 71%) i Belgii (61%). Z kolei, największy procent pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów pod koniec I i na początku II kwartału br. pochodzi z: Portugalii (39%), Belgii (37%), Luksemburga i Wielkiej Brytanii (po 29%).

Europa Wschodnia i Eurazja. Najwyższy poziom procentowy w przypadku rekrutacji specjalistów i menedżerów pod koniec I i na początku II kwartału br. odnotowano w Rosji (72%), na Ukrainie (75%) i w Czechach (64%). Najwięcej pracodawców planujących zwalnianie specjalistów i menedżerów jest na Słowacji (42%), w Turcji (36%), Rosji i na Ukrainie (po 32%).

Afryka i Bliski Wschód. Najwięcej pracodawców planujących powiększać swoje zespoły o specjalistów i menedżerów pod koniec I i na początku II kwartału br. jest w Botswanie, Egipcie (po 75%), Kenii i na Filipinach (po 73%). Najwięcej pracodawców planuje redukcję swoich zespołów w Pakistanie (33%), Nigerii (25%) i Indiach (21%).

Ameryka Północna i Południowa. Największe potrzeby rekrutacji specjalistów i menedżerów pod koniec I i na początku II kwartału br. zgłaszają pracodawcy z Brazylii, Meksyku i Stanów Zjednoczonych (po 76%). Największe redukcje zespołów będą miały meijsce w Stanach Zjednoczonych (34%), Brazylii (31%) i Kanadzie (27%).

Australia i Oceania. 79% pracodawców z Australii i 50% pracodawców z Nowej Zelandii i deklaruje potrzebę zatrudnienia specjalistów i menedżerów pod koniec I i na początku II kwartału br.

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 7 4 listopada 2010 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

53% pracodawców w Polsce ma w planach zatrudnianie specjalistów i menedżerów w IV kwartale 2010.

Według wyników badania Antal Global Snapshot, plany związane z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów w Polsce nie były tak pozytywne od dwóch lat. Najaktywniej zatrudniać będą branże: IT Software (61%), Inżynieria (60%) i Telekomunikacja (58%).

Na dynamikę rynku pracy wskazują nie tylko plany pracodawców związane z zatrudnianiem nowych pracowników, ale także sytuacja, jaką mamy obecnie – 54% ankietownych pracodawców deklaruje, że w chwili obecnej prowadzi projekty rekrutacyjne, a 13% badanych pracodawców zgłasza zwalnianie specjalistów i menedżerów. Biorąc pod uwagę, że 53% pracodawców zgłasza taką gotowość w odniesieniu do najbliższych trzech miesięcy, możemy mówić o bardzo dobrym czasie dla pracowników. W porównaniu z minionym kwartałem, odnotowano wzrost firm deklarujących plany zatrudniania specjalistów i menedżerów o 6%. Procent pracodawców zgłaszających potrzebę redukcji zatrudnienia wzrósł o 1 punkt. Analizując archiwalne wyniki warto zwrócić także uwagę, że na przestrzeni kwartałów systematycznie spadał procent pracodawców zgłaszających konieczność zwalniania pracowników na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich – w chwili obecnej zwalnia 13% pracodawców i taki sam procent zgłasza potrzebę redukowania etatów. Wyniki badania Antal Global Snapshot wskazują, że największy procent pracodawców planujących zatrudnienie specjalistów i menedżerów w IV kwartale br. działa w branżach: IT Software, Inżynieria i Telekomunikacja. Jest to odpowiednio 61%, 60% i 58% pracodawców. Jednocześnie, branże, które będą redukowały liczbę zatrudnionych specjalistów i menedżerów to: Telekomunikacja (49%), Inżynieria (20%), Farmacja (19%) i IT Software (18%).

Jaka będzie dynamika zatrudnienia na światowych rynkach pracy?

Europa Zachodnia. Największy procent pracodawców deklarujących zatrudnianie specjalistów i menedżerów w IV kwartale br. to przedsiębiorcy z Belgii, Luksemburga (po 63%), Austrii i Wielkiej Brytanii (po 61%) oraz Szwajcarii (60%). Z kolei, najmniej aktywni pod względem rekrutacji specjalistów i menedżerów w ostatnim kwartale 2010 r. będą pracodawcy z Niemiec (32%), Hiszpanii (37%) i Portugalii (42%).

Europa Wschodnia i Eurazja. Najwyższy poziom procentowy w przypadku rekrutacji specjalistów i menedżerów w IV kwartale br. odnotowano w Tajlandii (86%), Chinach (81%), na Filipinach (80%), w Izraelu i Singapurze (po 79%), na Słowacji i w Rosji (po 76%), w Turcji (74%), na Słowenii (69%) i w Czechach (68%). Najmniej pracodawców planujących zatrudniać specjalistów i menedżerów jest na Węgrzech (27%) i w Pakistanie (62%).

Afryka i Bliski Wschód. Najwięcej pracodawców planujących powiększać swoje zespoły o specjalistów i menedżerów jest w Katarze (80%), Zjednoczonych Emiratach Arabskich (53%) i Arabii Saudyjskiej (49%). W przypadku krajów afrykańskich, największa dynamika zatrudniania specjalistów i menedżerów będzie obserwowana w Egipcie (74%), Nigerii (66%) i Republice Południowej Afryki (63%). Z kolei najmniejszy procent pracodawców deklarujących potrzebę zatrudnienia nowych pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie pochodzi z Kenii (38%).

Ameryka Północna i Południowa. Największe potrzeby rekrutacji specjalistów i menedżerów zgłaszają pracodawcy z Kanady (76%) oraz Brazylii (70%). Najmniejszą potrzebę zwiększanie swoich zespołów o pracowników z tego szczebla odczuwają przedsiębiorcy z Argentyny (46%).

Australia. 76% pracodawców z Nowej Zelandii i 67% pracodawców z Australii deklaruje potrzebę zatrudnienia specjalistów i menedżerów w IV kwartale br.

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 6 22 lipca 2010 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

47% polskich pracodawców planuje w najbliższym kwartale zatrudnienie specjalistów i menedżerów, a jedynie 13% planuje zwolnienia

Blisko połowa pracodawców (47%) planuje zatrudnienie specjalistów i menedżerów w nadchodzącym kwartale, a jedynie 13% zwolnienia – to wyniki międzynarodowego badania „Global Snapshot” przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Antal International. Najłatwiej o pracę będzie w sektorze Telekomunikacji (71%) i IT (68%) oraz Bankowości (66%).

Pobierz raport zwiń podsumowanie

Edycja 5 4 stycznia 2010 Pobierz raport

Edycja 4 21 września 2009 Pobierz raport

Edycja 3 14 maja 2009 Pobierz raport

Edycja 2 27 stycznia 2009 Pobierz raport

Edycja 1 24 listopada 2008 Pobierz raport

Newsletter

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj