Badanie Antal International „Logistycy w Polsce” pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki ma za zadanie nakreślenie obrazu logistyków na polskim rynku pracy i umożliwienie pracodawcom stworzenie lepszych warunków do rozwoju kariery w tym zawodzie.

Pobierz raport

Raport 19 października 2012 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie


Wykształcenie: Zdecydowana większość respondentów 93% legitymuje się wykształceniem wyższym. W tym 43% logistyków ma wykształcenie kierunkowe w obszarze TSL, 32% ukończyło studia podyplomowe na tym kierunku. 36% zadeklarowało edukację w innym obszarze niż TSL. Niewielki odsetek badanych (7%) ma dyplom MBA.

Certyfikaty: Największy odsetek respondentów (25%) deklaruje posiadanie certyfikatu ADR. Stosunkowo wielu respondentów deklaruje posiadanie certyfikatów APICS (21%), Customer Service (21%) oraz Incoterms (20%).

Systemy: Prawie każdy logistyk (91%) w swojej codziennej pracy wykorzystuje program Exel. Ponad połowa (59%) badanych deklaruje też pracę na systemie SAP.

Techniki optymalizacyjne: Znajomość technik optymalizacyjnych jest powszechna wśród logistyków. 82% respondentów miało okazję prowadzić projekty z wykorzystaniem 5S, 75% z wykorzystaniem Kanban, a 65% z wykorzystaniem JIT. Najmniejszy odsetek respondentów spotkał się z techniką Heijunka.

Języki: Najwięcej logistyków zna j. angielski (97%). Co trzeci badany zna j. niemiecki oraz j. rosyjski. Znajomość innych języków nie jest powszechna – mniej niż 10% respondentów deklaruje ich znajomość.

Odpowiedzialność za działania: Większość badanych (42%) odpowiada za działania na rynku krajowym. Co trzeci respondent za działania na rynku światowym, a co czwarty – europejskim.

Rozwój kariery w przyszłości: Swoją karierę w obszarze produkcji oraz w obszarze dystrybucji chce rozwijać 41% badanych. Zdecydowanie mniej (18%) chce rozwijać się zawodowo w obszarze spedycji.

Kapitał: Większość badanych logistyków (78%) pracuje w firmach z kapitałem międzynarodowym.

Chęć pozostania w organizacji: 59% logistyków planuje w przeciągu najbliższych miesięcy zmienić pracę, a 41% wiąże swoje plany rozwoju kariery z obecnym miejscem pracy.

Oferowane warunki pracy: Do najczęściej satysfakcjonujących warunków zatrudnienia logistyków należy: lokalizacja (75%), stabilność zatrudnienia (58%) oraz work-life balance (48%). Natomiast najczęściej niezadowolenie budzi: wysokość wynagrodzenia (56%), możliwości szkolenia (56%) oraz styl zarządzania i kultura organizacyjna (55%).

Oferowane benefity: Do najczęściej gwarantowanych logistykom benefitów należy służbowy laptop i telefon (67%) oraz opieka medyczna (50%). Stosunkowo często mają oni do swojej dyspozycji samochód służbowy (42%).

Wynagrodzenia: Prawie, co czwarty badany zarabia pomiędzy 5 0000 a 7 000 PLN brutto miesięcznie. Stosunkowo wysoki odsetek respondentów (21%) otrzymuje wynagrodzenie nie przekraczające 5 000 PLN brutto miesięcznie. Zarobki 5% logistyków przekraczają 20 000 PLN brutto miesięcznie.

Gotowość do relokacji: Specjaliści i menedżerowie logistyki w większości deklarują gotowość do relokacji (87%). Jednak co piąty badany zdecydowałby się na relokację tylko w ramach 60 km, zaś 18% respondentów jedynie w granicach Polski.

Atrakcyjność miast pod kątem relokacji: Dla największego odsetka badanych logistyków najbardziej atrakcyjnymi miastami pod kątem relokacji są: Warszawa (45%), Kraków (37%), Wrocław (36%).

Pobierz raportzwiń podsumowanie

 

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj