Badanie Antal International „Obraz specjalistów i menedżerów sektora SSC/BPO w Polsce” pod patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i ASPIRE ma za zadanie dostarczenie informacji o profesjonalistach pracujących w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w Polsce i umożliwienie pracodawcom stworzenia lepszych warunków do rozwoju kariery w tym obszarze.

Pobierz raport

Raport 18 grudnia 2012 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie


Wykształcenie: Zdecydowana większość respondentów (73%) ma wykształcenie wyższe. 21% ukończyło studia podyplomowe na tym kierunku. Niewielki odsetek badanych (4%) posiada dyplom MBA.

Znajomość języków obcych: Najwięcej specjalistów i menedżerów sektora SSC/BPO zna j. angielski (77%). Co czwarty badany zna j. niemiecki. Język francuski zna na poziomie co najmniej B2 13% respondentów, a hiszpański i włoski – 7%. Znajomość innych języków nie jest powszechna – mniej niż 5% respondentów deklaruje ich znajomość. Inne języki, które zostały wymienione przez kilka procent respondentów to: j. bułgarski, j. czeski, j. grecki, j. litewski, j. rumuński, j. słowacki, j. turecki, j. węgierski.

Znajomość programów: Prawie każdy pracownik sektora SSC/BPO (77%) w swojej codziennej pracy wykorzystuje program Excel. Ponad połowa badanych deklaruje też pracę na systemie Word , Outlook. Praca na systemach bardziej specjalistycznych jest dużo rzadsza – z programu Access korzysta 18% badanych, z MS Project i Oracle 8%, z VBA i PeopleSoft – 5%. Inne systemy, które zostały wymienione przez respondentów to m.in: ALM and KYC applications, AMP Remedy, Verizon, LDAP Tool, Compass, Cisco Unity Console, Absolute Live Support.NET, LMS Coordinator, Symphonia, Microsoft Dynamics, SAP.

Rodzaj centrum: Większość badanych (57%) pracuje w Shared Service Centre. Prawie połowa (41%) pracuje w centrum typu Business Process Outosurcing. Najmniej liczna grupa respondentów (2%) pracuje w stosunkowo nowych na polskim rynku centrach typu Knowledge Process Outsourcing.

Rozwój kariery w przyszłości: Swoją karierę w Shared Service Centre chce rozwijać 65% badanych. Mniej (28%) chce rozwijać się zawodowo w centrach typu Business Process Outosurcing. 7% pracowników tego sektora chciałoby podjąć pracę w centrach Knowledge Process Outsourcing.

Chęć pozostania w organizacji: 75% specjalistów i menedżerów w sektorze SSC/BPO planuje w przeciągu najbliższych miesięcy zmienić pracę, a 25% wiąże swoje plany rozwoju kariery z obecnym miejscem pracy. Wysoka mobilność pracowników tego obszaru świadczy o chęci podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych i niskim stopniu związania z obecnym pracodawcą przez większość badanych.

Oferowane warunki pracy: Do najczęściej satysfakcjonujących warunków zatrudnienia dla pracowników centrów usług wspólnych należy: stabilność zatrudnienia (64%), lokalizacja (63%) oraz work-life balance (54%). Natomiast najczęściej niezadowolenie budzi: brak możliwości awansu (51%) oraz wysokość wynagrodzenia (43%).

Oferowane benefity: Do najczęściej gwarantowanych respondentom benefitów należy opieka medyczna (64%) oraz karta fitness (55%). Stosunkowo wielu badanych otrzymuje również bony podarunkowe (29%).

Wynagrodzenia: Średnio miesięczne wynagrodzenie brutto specjalistów i menedżerów w sektorze SSC/BPO wynosi 5 031 zł.

Gotowość do relokacji: Specjaliści i menedżerowie w sektorze SSC/BPO w większości deklarują gotowość do relokacji (54%). Jednak co czwarty badany zdecydowałby się na relokację jedynie w obrębie Polski.

Miasta w Polsce są najbardziej atrakcyjne pod kątem relokacji: Dla największego odsetka badanych najbardziej atrakcyjnymi miastami pod kątem relokacji są: Warszawa (22%), Kraków (20%), Wrocław (14%).

Pobierz raportzwiń podsumowanie

 

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj