Facebook Pixel
PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

Poszukiwani fachowcy

Rynek pracy Informatycy to jedna z najbardziej cenionych i najlepiej zarabiających grup zawodowych w Polsce polska_dziennik_zachodni_praca_2009_03_09_poszukiwani_fachowcy_jpg_k_1W informatycznej firmie Kroll Ontrack w Katowicach ostatnio przyjmowano nowych pracowników. N/z Rafal Gozdek, starszy specjalista ds. odzyskiwania danych Bogumiła Hrapkowicz Według obserwacji Antal International Polska, międzynarodowej fIrmy rekrutacyjnej, w biegłymrokudyrektorwbranżyinformatycznej mógł zarobić od30 do 50 tys. zł brutto miesięcznie, a osoba ze stażem poniżej dwóchlat nawet do 5 tys. zł. brutto. Zapotrzebowanie na informatyków różnych specjalności było ogromne, zwłaszcza że wielu reprezentantów tego zawodu wyemigrowało do krajów Europy Zachodniej, gdzie mogli znaleźć jeszcze lepsze warunki pracy i wynagrodzeń niż w kraju. Czy obecnie, w dobie ogólnoświatowego kryzysu informatykom też grozi bezrobocie? - Sądzę, że branża informatyczna obroni się przed kryzysem gospodarczym, co nie znaczy, że w ogóle go nie odczuje - mówi Marek Suczyk, dyrektor zarządzający spółki Kroll Ontrack w Katowicach, zajmującej się m.in. odzyskiwaniem danych i informatyką śledczą. - Wiele fIrm, dążąc do ograniczenia kosztów będzie oszczędzać na inwestycjach, także informatycznych. To ma nawet swoje plusy, bo ograniczy wręcz absurdalny wyścig fIrm w wydatkach na sprzęt IT, który był często wymieniany bez względu na to, czy nadawał się do dalszej eksploatacji czynie. Gorzej, jeśli fIrmy będą oszczędzać na bezpieczeństwie systemów nformatycznych, bo to może mieć bardzo przykre konsekwencje i to nie tylko dla nich samych. Tak czy inaczej wszyscy będą  uważniej przyglądać się wydatkom,a to oznacza, że również kadra menedżerska branży IT zostanie poddana ostremu egzaminowi. Niewykluczone, że niektórzy pracodawcy zdecydują się wymienić wysoko opłacanych specjalistów na mniej doświadczonych' ale tańszych pracowników, lecz moim zdaniem, nie jest to dobre rozwiązanie. Wybitnych specjalistów warto doceniać, bo to się z pewnością opłaci. W naszej fIrmie w chwili obecnej nie planujemy żadnych zwolnień, wręcz przeciwnie, w ciągu ostatnich miesięcy przyjęliśmy kilka osób. Natomiast odczuwalnym - dla pracodawców pozytywnie, dla pracowników' niestety, nie - skutkiem kryzysu jest to, że osoby ubiegające się o pracę w branży informatycznej stawiają znacznie mniejsze wymagania płacowe, niż jeszcze kilka miesięcy temu podsumowuje dyrektor Suczyk. Ta opinia znajduje potwierdzenie w danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Na koniec 2008 roku w województwie śląskim było zarejestrowanych ponad 122,7 tys. bezrobotnych, a wśród nich tylko 407 "komputerowców" z wyższym wykształceniem (w tym 118 kobiet i 95 absolwentów). Przeważnie byli to specjaliści zastosowań informatyki. W ciągu ubiegłego roku pracodawcy z województwa śląskiego zgłosili do powiatowych urzędów pracy prawie 540 ofert zatrudnienia dla informatyków z wyższym wykształceniem. Jeśli natomiast chodzi o osoby związane z branżą IT, a mające średnie wykształcenie, to na koniec grudnia 2008 roku było ich zarejestrowanych w urzędach pracy województwa śląskiego 1286. Prawie ołowa tej grupy to byli technicy elektronicy, a nieco mniej, bo ponad 400 osób stanowili technicy informatycy. W ciągu ubiegłego roku pracodawcy zgłosili dla tej grupy "komputerowców" blisko 900 ofert pracy. Jeśli liczba zgłoszonych ofert pracy przewyższa liczbę bezrobotnych to dany zawód uważa się za defIcytowy, jeśli jest odwrotnie to mamy do czynienia z tzw. zawodem nadwyżkowym. Z szacunkowych danych katowickiego WUP-u wynika, że wśród zawodów defIcytowych wymagających wyższego wykształcenia znaleźli się progra - miści, projektanci stron internetowych, analitycy systemów komputerowych, administratorzy systemów komputerowych, administratorzy sieci informatycznych, inspektorzy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W zawodach na poziomie wykształcenia średniego do defIcytowych kwalifIkowali się m.in.: grafIk komputerowy, konserwator systemów komputerowych i sieci, technik teleinformatyk, operator sprzętu komputerowego. W Polsce branża IT jest jeszcze stosunkowo młoda w porównaniu do gospodarek krajów bardziej rozwiniętych, gdzie boom informatyczny rozpoczął się 30 - 40 lat temu, podczas gdy unas dopiero w latach 90. I wiele wskazuje na to, że wszystko jeszcze przed nami. Nawet jeśli obecne spowolnieniegospodarcze trochę przyhamuje inwestycje w informatyce, to wybitni specjaliści i menedżerowie na pewno nie muszą się obawiać o swojąprzyszłość. Zwłaszcza ci, którzy będą inwestować we własny rozwój. Źródło: Polska Dziennik Zachodni Praca, Bogumiła Hrapkowicz, 09.03.2009