PL
Antal logo
PL EN CZ SK
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

Antal logo

Zagadnienia

„Potencjał inwestycyjny Warszawy” jest siódmą publikacją w ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego „Business Environment Assessment Study”, mającego na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Raport przedstawia ocenę otoczenia biznesowego przez warszawskich przedsiębiorców. Razem z kolejnymi publikacjami złożą się na cykl raportów poświęconych największym polskim miastom pozwalając spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw.

Zawartość


  • Plany inwestycyjne
  • Infrastruktura
  • Przestrzeń biurowa
  • Wsparcie biznesu przez administrację publiczną
  • Ocena lokalizacji jako miejsca do życia
  • Potencjał edukacyjny, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników
  • Potencjał biznesowy
  • Potencjał zatrudnienia
  • Przykłady wynagrodzeń w Warszawie