Attrition to odpływ pracowników z organizacji, powodowany ich indywidualnymi decyzjami, trudnymi do przewidzenia z perspektywy organizacji. W definicji nie został uwzględniony odpływ pracowników spowodowany emeryturami i zwolnieniami  z założeniem, że są to czynniki możliwe do przewidzenia przez firmę, albo wręcz przez nią kontrolowane.

Firmy obecne w Polsce mierzą się nie tylko z koniecznością rywalizacji o talenty, ale też zarządzania ich utratą na tyle świadomie, aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania organizacji. Antal już po raz drugi opracował Raport Attrition obrazujący skalę i charakterystykę tego zjawiska w Polsce.

Badanie wyjaśnia: 
  • Z jakim przeciętnie wskaźnikiem attrition mierzymy się w danej branży?
  • Jakich grup zawodowych dotyczy w największej mierze zjawisko attrition?
  • Jakie są najczęstsze powody odejść z organizacji?
  • Jakie są najczęstsze metody stosowane przez firmy w celu zwalczania rosnącego wskaźnika attrition?
Opłata za otrzymanie pełnego raportu wynosi 2000 zł.
 
Wypełniony formularz zamówienia prosimy zeskanować i odesłać na adres agnieszka.wojcik@antal.pl.
 

Zamów raport

Raport Antal „Odpływ pracowników z organizacji. Attrition 2016. jest chroniony prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do raportu przysługują wyłącznie Antal International Sp. z o.o. Raport może wykorzystywać jedynie osoba, która go zakupiła lub otrzymała od Antal International Sp. z o.o. do własnych wewnętrznych celów. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Antal. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym miejscu.
 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj