Co wyróżnia Antal Market Research?

 • Badania Antal dostarczają odpowiedzi na konkretne biznesowe problemy. Teoria, wyniki badań stanowią dla nas jedynie podstawę do wypracowania praktycznych rekomendacji.
 • Antal ma 20-letnie doświadczenie działania i prowadzenia badań w obszarze rynku pracy. Bliskie nam są wyzwania stojące przed działami HR, doskonale znamy rynek kandydatów i wiemy, w jaki sposób najlepiej dotrzeć do trafnych źródeł wiedzy.
 • Działamy międzynarodowo i bierzemy pod uwagę specyfikę kulturową wybranych rynków czy branż.
 • Mamy bieżący dostęp do ponad 140 tys. specjalistów i menedżerów oraz 230 tys. osób odpowiedzialnych w organizacji za obszar zarządzania zasobami ludzkimi.

Po co organizacjom badania?

Badania dla firm

W jakich sytuacjach badania są potrzebne firmom?

 • Przygotowanie do ekspansji firmy: poznanie wskaźników rynku pracy na docelowych rynkach, obszarach biznesu.
 • Ustalenie realistycznych ofert zatrudnienia, np. wysokość oferowanego wynagrodzenia vs. oczekiwania co do posiadanych kompetencji.
 • Rozwój efektywnych strategii employer brandingowych – na jakie obszary postawić, jak ustalać priorytety?
 • Poznanie grupy docelowej kandydatów: w jakim są wieku, jakie są ich zainteresowania i priorytety, jak chcą się rozwijać zawodowo?
 • Zrozumienie potencjalnych kandydatów: dlaczego zdecydowali się pracować dla obecnej firmy? Jakie widzą zalety i wady obecnego zatrudnienia?
 • Rozwiązywanie biznesowych problemów: np. skąd wynikają trudności w pozyskaniu określonych pracowników, jak im zapobiec?

Badania dla instytucji

W jakich sytuacjach badania są potrzebne instytucjom?

 • Poznanie silnych i słabych stron kapitału ludzkiego w regionie lub branży.
 • Znalezienie wyróżników promocyjnych umożliwiających rozwój regionu czy promocję branży.
 • Dostarczenie wiedzy o przeciętnych wynagrodzeniach w regionie czy branży.
 • Rozwój efektywnych strategii promocji regionu lub branży – na jakie obszary postawić, jak ustalać priorytety?
 • Rozwiązywanie biznesowych problemów: np. skąd wynikają trudności organizacji obecnych w branży/ w regionie w pozyskaniu określonych pracowników, jakie działania podjąć aby podjąć, aby wesprzeć pracodawców, a przez to politykę regionu?
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych inwestorów.

Zapoznaj się z badaniami rynku pracy prowadzonymi przez Antal:

Badania Antal

 

Proces badawczy i narzędzia

 • Ankiety online i telefoniczne (CATI & CAVI) – niezbędne w przypadku potrzeby pozyskania materiału ilościowego, zagregowanych danych statystycznych. Umożliwia poznanie zasad i reguł rządzących danym zjawiskiem.
 • Grupy fokusowe i wywiady pogłębione – ważne w przypadku potrzeby pogłębienia przyczyn i zrozumienia danego zjawiska.
 • Analiza social media – cenna w przypadku chęci analizy trendów i zdobycia wiedzy o postrzeganiu danego zjawiska.
 • Analiza informacji rynkowych – umożliwia przedstawienie kompleksowego obrazu danego zjawiska dzięki zróżnicowanym źródłom wiedzy.
 • Obserwacje – dostarczają wiedzy niedostępnej dla większości odbiorców, umożliwiają dotarcie do informacji zatajanych publicznie.

 

Złóż zapytanie ofertowe

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj