OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ ANTAL SP. Z O.O. Z DNIA 03 KWIETNIA 2014 ROKU

Ogólnie z niniejszej Strony internetowej mogą Państwo korzystać bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jeżeli dobrowolnie zdecydują się Państwo na ich podanie, będziemy z nich korzystać zgodnie z naszymi zasadami i oświadczeniami o ochronie danych osób indywidualnych.

Antal Sp. z o.o. jest częścią grupy Work Service S.A z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 66

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OCHRONY DANYCH ANTAL SP. Z O.O.

Antal Sp. z o.o. jest świadomy tego, jak ważne jest zachowanie prywatności danych osobowych i informacji wrażliwych swoich pracowników, kandydatów, klientów, sprzedawców i partnerów. Charakter naszej działalności wymaga gromadzenia i operowania tego typu informacjami, stąd jesteśmy odpowiedzialni za ochronę tych danych dopóki pozostają one w naszym posiadaniu. W Antal Sp. z o.o. respektowanie naszych pracowników, kandydatów, klientów, sprzedawców i partnerów jest jedną z naszych podstawowych wartości, towarzyszącą naszemu zaangażowaniu w świadczenie usług w sposób etyczny.

Na poparcie powyższych zobowiązań, Antal Sp. z o.o. opracował zbiór zasad ochrony danych, które kierują naszymi wysiłkami prowadzącymi do utrzymywania i ochrony prywatności danych osobowych i danych wrażliwych.

Państwa prywatność chronimy w następujący sposób:

  • Zapewniamy oświadczenia wyjaśniające, w jaki sposób i dlaczego operujemy danymi osobowymi.
  • Szanujemy Państwa wybory dotyczące danych przez nas gromadzonych, wykorzystywanych i, w stosownych przypadkach, przekazywanych.
  • Gromadzimy, wykorzystujemy i odnosimy się wyłącznie do danych osobowych, które mają istotne znaczenie i są użyteczne dla celów naszej działalności.
  • Podejmujemy stosowne wysiłki w celu utrzymania poprawności i aktualności danych. W celu ochrony danych osobowych stosujemy odpowiednie zabezpieczenia.
  • Ograniczamy ujawnianie i dostęp do danych osobowych.
  • Zachowujemy jedynie te dane, które są niezbędne do wypełniania naszych zobowiązań prawnych i biznesowych.
  • Oferujemy Państwu możliwość wglądu i aktualizacji swoich danych według uznania. Dajemy możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag związanych z kwestiami ochrony prywatności.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej polityki prywatności, proszę przeczytać poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSÓB PRYWATNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ANTAL SP. Z O.O.

Antal Sp. z o.o. dba o ochronę prywatności naszych konsultantów, pracowników i klientów. Niniejsze oświadczenie zawiera informacje o tym, w jaki sposób operujemy danymi osobowymi. Państwa informacje gromadzimy i przetwarzamy w celu:

  • utrzymywania z Państwem relacji kontraktowych lub biznesowych dla celów świadczenia usług w zakresie zatrudnienia, informowania Państwa o oferowanych przez nas produktach i usługach,
  • kontaktowania się i prowadzenia z Państwem korespondencji, kierowania i obrony prawnych roszczeń i powództw, postępowania zgodnego z decyzjami wydanymi przez sąd i innymi zobowiązaniami prawnymi oraz wymogami normatywnymi, jak i w inny, prawnie dozwolony sposób.

W tym celu Antal Sp. z o.o. może przekazać Państwa dane osobowe innym spółkom, spółkom zależnym, dostawcom, podwykonawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, klientom – jeżeli szukają Państwo zatrudnienia, organizacji nabywającej – gdy Antal Sp. z o.o. zdecyduje się na sprzedaż bądź przeniesienie części lub całości swojej działalności, oraz gdy będzie to wymagane np. decyzją sądu, jak również innym podmiotom znajdującym się poza granicami Unii Europejskiej lub też poza granicami państw, uznanych przez Unię Europejską jako państwa posiadające prawa gwarantujące odpowiednią ochronę danych osobowych. Antal Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe zawarte w ofertach pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji firmie Antal Sp. z o.o. mającej swoją siedzibę w państwie trzecim (CZ).

Zgodnie z artykułem 36 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, firma Antal Sp. z o.o. przedsięwzięła kroki niezbędne do zapewnienia ochrony tak przekazywanych danych osobowych, pod względem bezpieczeństwa, integralności i poufności.

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj