Ulubione oferty

Kalkulator wynagrodzeń 2023

Umowa o pracę - średnie miesięczne składowe wynagrodzenia [[c.amount | cur:c.currency]] bruttonetto

Przedstawione wartości należy traktować orientacyjnie.

Umowa zlecenie - średnie miesięczne składowe wynagrodzenia [[c.amount | cur:c.currency]] bruttonetto

Przedstawione wartości należy traktować orientacyjnie.

Umowa o dzieło - średnie miesięczne składowe wynagrodzenia [[c.amount | cur:c.currency]] bruttonetto

Przedstawione wartości należy traktować orientacyjnie.

Umowa B2B - średnie miesięczne składowe wynagrodzenia [[c.amount | cur:c.currency]] na fakturzena rękę

Przedstawione wartości należy traktować orientacyjnie.

[[c.gross[c.form] | cur:c.currency]] brutto [[c.net[c.form] | cur:c.currency]] netto
faktura na [[c.gross[c.form] | cur:c.currency]] [[c.net[c.form] | cur:c.currency]] na rękę
  • Twoja wypłata (kwota netto)[[c.net[c.form] | cur:c.currency]]
  • Kwota na rękę[[c.net[c.form] | cur:c.currency]]
  • [[part.name]] [[part[c.form] | cur:c.currency]]
  • Całość stanowi kwotę (brutto):[[c.gross[c.form] | cur:c.currency]]
  • Całość stanowi kwotę umowy:[[c.gross[c.form] | cur:c.currency]]

Zarobki roczne

Tyle zarobisz na rękę:

[[c.net[c.form] * 12 | cur:c.currency]]

Koszt pracodawcy - średnie miesięczne koszty dla wynagrodzenia [[c.gross[c.form] | cur:c.currency]] brutto

koszt [[c.emp[c.form] | cur:c.currency]] [[c.gross[c.form] | cur:c.currency]] brutto
  • Wynagrodzenie pracownika[[c.gross[c.form] | cur:c.currency]]
  • [[part.name]] [[part[c.form] | cur:c.currency]]
  • Całość stanowi kwotę:[[c.emp[c.form] | cur:c.currency]]

Umowa o pracę

Zawierana jest na podstawie przepisów kodeksu pracy. Powszechnie postrzegana jako najbezpieczniejsza forma zatrudnienia. Gwarantuje co najmniej minimalną wysokość wynagrodzenia, chroni trwałość zatrudnienia, a także zapewnia świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz płatny urlop w ustawowo określonym wymiarze.

Dla kogo?

Rozwiązanie dla osób ceniących stabilność i bezpieczeństwo. Warto pamiętać, że umowa o pracę jest preferowaną przez banki formą zatrudnienia w przypadku starań o kredyt hipoteczny. Jeśli planujesz zakup mieszkania czy budowę domu, to może być rozwiązanie dla Ciebie!

Umowa zlecenie

Zawierana jest na podstawie kodeksu cywilnego, nie nadaje więc zleceniobiorcy statusu pracownika. Jej najważniejszym aspektem jest staranność oraz sumienność w wykonywaniu przedmiotu zlecenia. Wynagrodzenie za wykonane zlecenie dokonywane jest zazwyczaj na podstawie rachunku lub harmonogramu prac.

Dla kogo?

Umowa zlecenie charakteryzuje się większą elastycznością jeśli chodzi o miejsce, zakres czasu oraz sposób wykonywania pracy. Dlatego jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie chce lub nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło zawierana jest na czas określony. Za moment wykonania umowy uznaje się moment zakończenia przedmiotu, materialnego lub niematerialnego, umowy. Osoba, podejmująca dzieło nie ma obowiązku wykonania go osobiście, jednak końcowo to ona ponosi odpowiedzialność za jego jakość.

Dla kogo?

Jest to rozwiązanie dla osób, podejmujących jedynie projektową współpracę, na czas wykonania dzieła. Sposób, czas lub miejsce jego wykonania nie są określone, co zapewnia dużą dowolność działania, ale także odpowiedzialność za końcowy kształt dzieła.

Umowa B2B

Forma współpracy pomiędzy pracodawcą a osobą posiadającą własna działalność gospodarczą. Przedmiot współpracy jest dokładnie określony w umowie, natomiast wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie faktury wystawianej przez pracownika.

Dla kogo?

Rozwiązanie dla osób posiadających własną działalność gospodarczą oraz ceniących indywidualny tryb pracy. Warto pamiętać, że ta forma współpracy z pracodawcą nie zapewnia żadnych praw wynikających z Kodeksu Pracy..