Facebook Pixel

Ulubione oferty

PL
Antal - agencja rekrutacyjna
PL EN CZ
Enloyd - agencja rekrutacyjna
EN HU
Antal - agencja rekrutacyjna

Zagadnienia

Wraz z początkiem roku 2021 zarządy firm zadawały sobie pytanie – jak docelowo powinna wyglądać organizacja pracy w naszych firmach? Które rozwiązania się sprawdziły w trakcie pandemii, a których musimy unikać za wszelką cenę? Czy nowe warunki wymagają dodatkowych zmian w oferowanych udogodnieniach lub zajmowanej przestrzeni biurowej?

Niniejszy raport ma za zadanie odpowiedzieć na te pytania dzięki zsumowaniu doświadczeń kilkuset pracodawców i pracowników. W raporcie pokazujemy, które aspekty pracy (czy zdalnej, czy w biurze) oceniane są jako efektywne, które budzą zadowolenie pracowników, a które wpływają na potencjalne zagrożenia dla organizacji, takie jak zwiększona rotacja czy niesprawna komunikacja wewnętrzna.

Analiza badania pokazała lekką przewagę pracy głównie w biurze, zarówno w opinii pracodawców, jak i pracowników. Różnice te nie są jednak znaczące, dlatego rozważając przyszłe działania, firmy powinny przeanalizować poszczególne modele pod kątem najistotniejszych dla nich czynników. Natomiast wdrażając konkretny model, warto w szczególności zadbać o obszary będące największym zagrożeniem dla funkcjonowania biznesu. Jednocześnie należy pamiętać, że silną preferencją pracowników jest praca w modelu hybrydowym. Większość firm ją uwzględnia i planuje nadal funkcjonować w modelu zakładającym przynajmniej częściową pracę zdalną.

Nieocenioną korzyścią, jaką przyniosła pandemia, jest skłonienie organizacji do chwili refleksji – nad ich przyszłością, stylem pracy, miernikami efektywności i wskaźnikami oceny pracowników.

Niewykluczone, że trzecia dekada XXI wieku będzie dekadą rewolucyjną. Od stylu zarządzania w stylu Henry’ego Forda, który opierał się na roli pracownika jako trybiku w maszynie, poprzez koncepcje indywidualizacji i współpracy, budowania kultury zaufania i wsparcia, koncepcje turkusowych organizacji, job crafting – jesteśmy świadkami rozwoju nowego stylu pracy.

Mamy nadzieję, że przedstawiony materiał pozwoli dokonać analiz przydatnych dla każdej organizacji w nadchodzących miesiącach, i w efekcie podjąć decyzje, które będą sprzyjać zarówno efektywności, jak i satysfakcji zatrudnionych pracowników.

Życzę ciekawej lektury,

Artur Skiba
Prezes Antal

Zawartość

 • Organizacja pracy
 • Wprowadzenie
 • Ocena modelu pracy głównie zdalnej
 • Ocena modelu pracy hybrydowej
 • Ocena modelu pracy głównie biurowej
 • Planowany model pracy na 2021 rok
 • Czas pracy i dojazdy
 • Procesy i udogodnienia wspierające funkcjonowanie biznesu w nowej rzeczywistości
 • Oferowane udogodnienia związane z pracą zdalną
 • Onboarding jako wyzwanie 2021 roku
 • Nowe horyzonty rekrutacji zdalnej
 • Przyszłość przestrzeni biurowej
 • Plany dotyczące przestrzeni biurowej
 • Oczekiwania pracowników względem przestrzeni biurowej
 • Nowy model organizacji przestrzeni biurowej hub & spoke
 • Ocena modelu hub & spoke