Procesy HR bezpośrednio przekładają się na jakość i efektywność funkcjonowania organizacji. Wyznaczają zasady prowadzenia rekrutacji i selekcji, wdrożenia nowego pracownika do pracy, obiegu dokumentów kadrowych i płacowych, naliczania wynagrodzeń, oceny wyników pracy i kompetencji. Prawdziwą sztuką w wykonaniu departamentu HR jest właściwe połączenie procesów, aby stały się wsparciem w codziennej pracy menedżerów i pracowników firmy.

Pobierz raport

Raport 5 czerwca 2017 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

W niniejszym raporcie zaprezentowano, które z obszarów zarządzania kapitałem ludzkim są obecnie priorytetowe według osób kierujących działami HR. Wskazano także silne i słabe strony organizacji w omawianych aspektach. Materiał stanowi wskazówkę, które obszary należy potraktować jako rozwojowe, i na które położyć szczególny nacisk. W opracowaniu wskazano również, jak można poprawić komunikację z biznesem i zwiększyć wagę przedstawianych argumentów, a także optymalizować działania dzięki ustaleniu mierzalnych wskaźników każdego z procesów.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w grupie 130 menedżerów HR w dniach 24.04.2017-05.05.2017.

Pobierz raportzwiń podsumowanie

 

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj