Facebook Pixel

Ulubione oferty

PL
Antal - agencja rekrutacyjna
PL EN CZ
Enloyd - agencja rekrutacyjna
EN HU
Antal - agencja rekrutacyjna

Zagadnienia

Raport "Kapitał ludzki w Warszawie" opracowany z inicjatywy Biura Rozwoju Gospodarczego urzędu m. st. Warszawy ma na celu kompleksową analizę szeroko pojętego kapitału ludzkiego stolicy. W badaniu udział wzięli cudzoziemcy mieszkający i pracujący w Warszawie, studenci spoza Warszawy i zza granicy oraz pracodawcy. 

Przyciąganie talentów i liderów oraz udzielanie im wsparcia to jeden z celów Strategii #Warszawa 2030. Wiemy doskonale, że jednym z warunków dynamicznego rozwoju stolicy w przyszłości będzie nie tylko skuteczne wykorzystywanie zdolności i umiejętności mieszkańców, ale także zachęcanie do osiedlenia się utalentowanej młodzieży, przedsiębiorców, naukowców, artystów. Dlatego zależy nam na tym, by specjalistów o unikatowej wiedzy i umiejętnościach było w naszym mieście jak najwięcej - mówi prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.


Oprócz prezentacji zgromadzonych danych, publikacja zawiera również informacje na temat trendów w rozwoju talentów w stolicy, przygotowania młodych pracowników w zakresie m.in.: znajomości języków, studiów czy zdobytego już doświadczenia zawodowego. W raporcie zostały również omówione kierunki, z których przybywają zdolni pracownicy zarówno ci młodzi, jak i ci z dużym doświadczeniem zawodowym. 

Studenci napływowi a miasto pochodzenia:

Cudzoziemcy mieszkający w Warszawie
Zawartość

KAPITAŁ LUDZKI SIŁĄ WARSZAWY

CZĘŚĆ I: Pula talentów a potrzeby firm i instytucji na rynku warszawskim

 • Rozwój puli talentów w warszawie
 • Cechy charakterystyczne puli talentów
 • Potrzeby i plany pracodawców na warszawskim rynku pracy

CZĘŚĆ II: Charakterystyka akademickiej puli talentów

 • Potencjał akademickiej puli talentów
 • Doświadczenie zawodowe warszawskich studentów
 • Ocena oferty edukacyjnej w kontekście planowanego rozwoju zawodowego
 • Plany zawodowe a miejsce zamieszkania
 • Warszawa w oczach studentów z innych polskich miast
 • Warszawa w oczach studentów zza granicy

CZĘŚĆ III: Charakterystyka cudzoziemców pracujących w Warszawie

 • Wprowadzenie
 • Kluczowe czynniki wpływające na wybór Warszawy przez imigrantów z Europy Zachodniej
 • Charakterystyka zatrudnienia
 • Plany zawodowe
 • Oczekiwania względem Warszawy a rzeczywistość
 • Bariery i problemy formalne na drodze do zaaklimatyzowania
 • Ocena jakości życia w Warszawie
 • Ocena lokalnego rynku pracy
 • Oczekiwania wobec samorządu