Facebook Pixel

Ulubione oferty

PL
Antal - agencja rekrutacyjna
PL EN CZ
Enloyd - agencja rekrutacyjna
EN HU
Antal - agencja rekrutacyjna

Zagadnienia

Antal Market Research w dniach 21-23 marca przeprowadził badanie na grupie 276 pracodawców metodą CAWI. 25% respondenci reprezentowało firmy liczące do 50 pracowników, 31% firmy liczące pomiędzy 51 a 250 pracowników, 13% - firmy liczące pomiędzy 251 a 500 pracowników i 31% firmy liczące powyżej 500 pracowników.

77% pracodawców w badaniu przeprowadzonym przez Antal deklaruje chęć zatrudnienia pracowników z Ukrainy również na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Wakaty czekają w praktycznie wszystkich działach firm. Możliwość zatrudnienia ukraińskich pracowników według badanych przełoży się zarówno w krótko jak i długoterminowej perspektywie pozytywnie na polski rynek pracy. Pobierz raport i dowiedz się jakie szanse i bariery stoją przed pracodawcami.

Zawartość

  • Czy Pana/i firma planuje zatrudnianie pracowników pochodzących z Ukrainy?
  • Średnia liczba możliwych wakatów dla pracowników z Ukrainy per branża.
  • W jakich działach firmy widzi Pan/i możliwość zatrudnienia Pracowników na stanowiskach specjalistycznych lub menedżerskich pochodzących z Ukrainy?
  • Jakie są niezbędne warunki, które musiałby spełnić pracownik z Ukrainy, aby zostać zatrudnionym na stanowisku wpecjalistycznym lub menedżerskim w Pana/i firmie?
  • Jaki jest preferowany okres umowy z kandydatami na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie z Ukrainy?
  • Jaka jest preferowana forma umowy z kandydatami na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie z Ukrainy?
  • Jakie Pan/i widzi główne bariery w zatrudnieniu pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie z Ukrainy?
  • Jakie Pan/i widzi główne szanse w zatrudnieniu pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie z Ukrainy?
  • Jak w perspektywie krótkoterminowej sytuacja w Ukrainie przełoży się na sytuację na rynku pracy w Pana/i branży?
  • Jak w perspektywie długoterminowej sytuacja w Ukrainie przełoży się na sytuację na rynku pracy w Pana/i branży?