Facebook Pixel

Ulubione oferty

PL
Antal - agencja rekrutacyjna
PL EN CZ
Enloyd - agencja rekrutacyjna
EN HU
Antal - agencja rekrutacyjna

Zagadnienia

Niniejszy raport, ukazujący ocenę otoczenia biznesowego w Poznaniu pozwala spojrzeć na rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw.

W obliczu pandemii i światowego kryzysu gospodarczego coraz częściej decydenci zastanawiają się, czy inwestować w rozwój, a jeżeli tak – to gdzie? Eksperci podkreślają, że w ciągu najbliższych lat kluczowe znaczenie będzie miała optymalizacja kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności działań, również w przypadku konieczności pracy zdalnej. O przyszłej pozycji firm zadecyduje także ich otwartość na nowe działania, takie jak inwestycje technologiczne, regionalne czy w kapitał ludzki.

Warto jednak pamiętać, że aby uzyskać najlepszy balans kosztów i jakości, należy przeanalizować wiele czynników pod kątem specyfiki organizacji. Największe miasta konkurują ze sobą o atrakcyjne inwestycje wpływające na rozwój regionu i oferują obecnie bardzo zróżnicowane zachęty inwestycyjne.

Antal, firma specjalizująca się w doradztwie HR, oraz Cushman & Wakefield i Vastint, eksperci ds. nieruchomości, razem opracowali cykl raportów potencjału inwestycyjnego największych polskich miast, mający pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i przeprowadzili badanie Business Environment Assessment Study. Ma ono na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. O ocenę już po raz kolejny poprosiliśmy ponad 800 osób zarządzających przedsiębiorstwami w Polsce.

Niniejszy raport przedstawia ocenę środowiska biznesowego w Poznaniu przez decydentów polskich firm. Pozwala to spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym organizacji.

Partnerzy badania zapewnili duży zakres wsparcia ekspertów w badanych obszarach: Antal jako ekspert rynku pracy, firma Cushman & Wakefield czuwająca merytorycznie nad informacjami na temat infrastruktury i rynku nieruchomości oraz firma Vastint, mająca wgląd w obszar czynników decydujących o kolejnych inwestycjach.

Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza będzie cennym narzędziem, opisującym specyfikę poznańskiego rynku.

Życzę ciekawej lektury,

Artur Skiba
Prezes Antal

Zawartość

Potencjał inwestycyjny – wprowadzenie

 • Wskaźniki ekonomiczne i warunki zatrudnienia w Polsce
 • Inwestycje w Polsce w liczbach
 • Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) w Polsce
 • Plany inwestycyjne. Wprowadzenie.

Część 1 Poznań – wprowadzenie

 • Ocena Poznania

Część 2 Infrastruktura

 • Infrastruktura – wprowadzenie
 • Przykładowe odległości z Poznania

Część 3 Przestrzeń biurowa

 • Przestrzeń biurowa – wprowadzenie
 • Nieruchomości w Poznaniu

Część 4 Wsparcie administracji publicznej

 • Wsparcie administracji publicznej

Część 5 Potencjał edukacyjny

 • Potencjał edukacyjny rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników
 • Potencjał językowy w województwie wielkopolskim

Część 6 Potencjał zatrudnienia

 • Potencjał zatrudnienia – wprowadzenie
 • Wskaźniki rynku pracy województwa wielkopolskiego
 • Przykładowe wynagrodzenia w Poznaniu

Część 7 Potencjał biznesowy

 • Potencjał biznesowy – wprowadzenie
 • Wybrane firmy w Poznaniu i okolicach

Część 8 Ocena lokalizacji jako miejsca do życia

 • Ocena lokalizacji jako miejsca do życia
 • Poznań jako miejsce do życia

Metodologia

O Antal

Cushman & Wakefield

Vastint