Facebook Pixel
PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU
Antal logo

Zagadnienia

Niniejszy raport, ukazujący ocenę otoczenia biznesowego w Poznaniu pozwala spojrzeć na rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw.

W obliczu pandemii i światowego kryzysu gospodarczego coraz częściej decydenci zastanawiają się, czy inwestować w rozwój, a jeżeli tak – to gdzie? Eksperci podkreślają, że w ciągu najbliższych lat kluczowe znaczenie będzie miała optymalizacja kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności działań, również w przypadku konieczności pracy zdalnej. O przyszłej pozycji firm zadecyduje także ich otwartość na nowe działania, takie jak inwestycje technologiczne, regionalne czy w kapitał ludzki.

Warto jednak pamiętać, że aby uzyskać najlepszy balans kosztów i jakości, należy przeanalizować wiele czynników pod kątem specyfiki organizacji. Największe miasta konkurują ze sobą o atrakcyjne inwestycje wpływające na rozwój regionu i oferują obecnie bardzo zróżnicowane zachęty inwestycyjne.

Antal, firma specjalizująca się w doradztwie HR, oraz Cushman & Wakefield i Vastint, eksperci ds. nieruchomości, razem opracowali cykl raportów potencjału inwestycyjnego największych polskich miast, mający pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i przeprowadzili badanie Business Environment Assessment Study. Ma ono na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. O ocenę już po raz kolejny poprosiliśmy ponad 800 osób zarządzających przedsiębiorstwami w Polsce.

Niniejszy raport przedstawia ocenę środowiska biznesowego w Poznaniu przez decydentów polskich firm. Pozwala to spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym organizacji.

Partnerzy badania zapewnili duży zakres wsparcia ekspertów w badanych obszarach: Antal jako ekspert rynku pracy, firma Cushman & Wakefield czuwająca merytorycznie nad informacjami na temat infrastruktury i rynku nieruchomości oraz firma Vastint, mająca wgląd w obszar czynników decydujących o kolejnych inwestycjach.

Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza będzie cennym narzędziem, opisującym specyfikę poznańskiego rynku.

Życzę ciekawej lektury,

Artur Skiba
Prezes Antal

Zawartość

Potencjał inwestycyjny – wprowadzenie

 • Wskaźniki ekonomiczne i warunki zatrudnienia w Polsce
 • Inwestycje w Polsce w liczbach
 • Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) w Polsce
 • Plany inwestycyjne. Wprowadzenie.

Część 1 Poznań – wprowadzenie

 • Ocena Poznania

Część 2 Infrastruktura

 • Infrastruktura – wprowadzenie
 • Przykładowe odległości z Poznania

Część 3 Przestrzeń biurowa

 • Przestrzeń biurowa – wprowadzenie
 • Nieruchomości w Poznaniu

Część 4 Wsparcie administracji publicznej

 • Wsparcie administracji publicznej

Część 5 Potencjał edukacyjny

 • Potencjał edukacyjny rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników
 • Potencjał językowy w województwie wielkopolskim

Część 6 Potencjał zatrudnienia

 • Potencjał zatrudnienia – wprowadzenie
 • Wskaźniki rynku pracy województwa wielkopolskiego
 • Przykładowe wynagrodzenia w Poznaniu

Część 7 Potencjał biznesowy

 • Potencjał biznesowy – wprowadzenie
 • Wybrane firmy w Poznaniu i okolicach

Część 8 Ocena lokalizacji jako miejsca do życia

 • Ocena lokalizacji jako miejsca do życia
 • Poznań jako miejsce do życia

Metodologia

O Antal

Cushman & Wakefield

Vastint