Facebook Pixel

Ulubione oferty

PL
Antal - agencja rekrutacyjna
PL EN CZ
Enloyd - agencja rekrutacyjna
EN HU
Antal - agencja rekrutacyjna

Zagadnienia

Podsumowanie 2022 roku w Raporcie ESG Antal

W opublikowanym Raporcie ESG za 2022 rok podsumowaliśmy najważniejsze wydarzenia w zakresie podejmowanych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego oraz ochrony środowiska naturalnego (ESG). To pierwszy Raport ESG Antal, sporządzony zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI). Celem Raportu jest przedstawienie naszego podejścia do prowadzenia działalności biznesowej i pokazanie strategicznego spojrzenia na przyszłość.

W wyniku dialogu z interesariuszami opracowaliśmy listę istotnych tematów, która stała się podstawą do opracowania Raportu i Strategii ESG na lata 2022-2025. Raport zawiera najistotniejsze kwestie, które mają jednocześnie największy wpływ na naszą firmę lub na które mamy największy wpływ. 


Artur Skiba CEO Antal Polska

Szanowni Państwo,

w Antal realizujemy naszą strategię w sposób społecznie odpowiedzialny. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz redukcji bezrobocia są wpisane w wartości i kulturę organizacyjną firmy. Jesteśmy organizacją, która aktywnie działa na rzecz rozwoju swojego otoczenia, wspierając pozytywne zmiany społeczne. Dzielimy się wiedzą, umiejętnościami i talentami ekspertów a nasze inicjatywy rozwijamy w tych obszarach, gdzie możemy przyczynić się do realnej zmiany. Odpowiedzialność społeczna Antal to wyrównywanie szans, kształtowanie rynku pracy, edukacja przyszłych i obecnych przedsiębiorców w tematach dotyczących najbardziej wrażliwych wyzwań społecznych oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Nasze działania realizujemy w ramach zobowiązań Strategii Zrównoważonego Rozwoju Antal na lata 2022- 2025. 

Wierzymy, że jednym z wymiarów naszej odpowiedzialności jest podejmowanie ważnych tematów społecznych w prowadzonej przez nas komunikacji. Chcemy w ten sposób zwracać uwagę społeczeństwa na istotne zjawiska, przyczyniać się do kształtowania pozytywnych postaw społecznych oraz zmieniać świat, w którym żyjemy.

Mam ogromną przyjemność zaprezentować Państwu Raport ESG Antal za 2022 rok. Raport podsumowuje działania, które podjęliśmy w obszarze społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego i środowiska naturalnego.  

Prezentowany Raport jest naszym pierwszym Raportem Zrównoważonego Rozwoju  i jest sporządzony zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative. W Raporcie znajdują się również odniesienia do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jako firma doradztwa personalnego kształtująca trendy na rynku pracy zdajemy sobie sprawę, że spoczywa na nas nie tylko odpowiedzialność, ale również szansa na przeprowadzanie realnych zmian mających wpływ na otoczenie, dlatego - jako pierwsza firma w Polsce z branży HR - świadomie zdecydowaliśmy się rozpocząć raportowanie ESG wcześniej, zanim stanie się to obowiązujące.

Artur Skiba
Prezes Antal


Zawartość

Prosperity

Kształtujemy rynek pracy. Od lat wspieramy naszych partnerów biznesowych w zrównoważonym wzroście i prowadzimy różnorodne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Inspirujemy naszych klientów i kandydatów, tym samym przyczyniając się do zwiększenia ich wkładu w zrównoważony rozwój. 


Edukujemy przyszłych i obecnych przedsiębiorców, promujemy wiedzę i dobre praktyki z zakresu  diversity & inslusion, wpieramy rozwój młodych oraz aktywnie uczestniczymy w konferencjach  skierowanych do biznesu. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem przygotowując liczne publikacje, tworząc branżowe raporty badawcze i opiniotwórcze opracowania merytoryczne dotyczące rynku  pracy.

People

Nasze działania w ramach społecznej odpowiedzialności realizujemy dzięki projektom prowadzonym w partnerstwach z organizacjami branżowymi i NGO-sami oraz dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników. Angażujemy się w działalność charytatywną, sponsoringową, wspieramy projekty edukacyjne i CSR.

Jesteśmy i chcemy być pracodawcą pierwszego wyboru wśród kandydatów. Codzienna dbałość o pracowników oraz tworzenie jak najlepszego środowiska pracy jest dla nas priorytetem. Na pierwszym miejscu stawiamy dobre relacje i bezpieczeństwo w pracy oraz zaangażowanie zespołu. Inwestujemy w rozwój kompetencji zawodowych i osobistych, wspierając pracowników zarówno w realizacji ambitnych celów biznesowych, jak również w osiąganiu satysfakcji z pracy. 

Planet 

Stosowanie i promowanie rozwiązań służących ochronie środowiska jest jednym z kluczowych filarów ESG Antal. W codzienne działania firmy włączamy inicjatywy mające na celu poszanowanie środowiska i podnoszenie świadomości ekologicznej naszych pracowników. Z roku na rok staramy się optymalizować zużycie surowców i wprowadzać rozwiązania służące ograniczeniu negatywnych zmian klimatycznych.

Wspieramy zieloną transformację zatrudniając wykwalifikowanych ekspertów OZE oraz specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju.

Wierzymy, że działania które podejmujemy jako organizacja odgrywają fundamentalną rolę w kształtowaniu i tworzeniu postępu w społeczeństwie.