Facebook Pixel

Ulubione oferty

PL
Antal - agencja rekrutacyjna
PL EN CZ
Enloyd - agencja rekrutacyjna
EN HU
Antal - agencja rekrutacyjna

Zagadnienia

Szanowni Państwo, 

w imieniu firm Antal, Sodexo oraz partnera merytorycznego, Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML), mamy zaszczyt przedstawić raport na temat roli i wyzwań działów zakupów w Polsce. Materiał ten, opracowany przy współpracy liderów i ekspertów z branży, dostarcza wnikliwej analizy ewolucji funkcji zakupowej, rysując jej obraz na tle dynamicznie zmieniającego się świata biznesu. 

Znaczenie funkcji zakupowej w organizacjach przeszło długą drogę – od operacyjnej konieczności do strategicznego partnera w realizacji celów korporacyjnych. W literaturze przedmiotu nie ma jednej spójnej i powszechnie uznanej definicji procesów zakupowych. Jest to wynikiem trwającej ewolucji funkcji zakupowych w organizacjach. W wielu przedsiębiorstwach coraz częściej docenia się wagę zakupów, ponieważ mają one duży wpływ na zyskowność firmy oraz oszczędności1. Zróżnicowane postrzeganie roli i miejsca zakupów we współczesnych organizacjach zależy od czynników zewnętrznych (rynkowych), wewnętrznej dojrzałości procesowej oraz poziomu dojrzałości zakupowej rozumianej jako „poziom profesjonalizmu w funkcji zakupu”2. 

W kontekście globalizacji i digitalizacji pytanie, czy polskie działy zakupów mogą podążać drogą IT, czyli wysokiej specjalizacji na arenie międzynarodowej, staje się szczególnie istotne. Sektor IT, z jego dynamicznym wzrostem i ciągłym dążeniem do innowacji, stanowi inspirujący przykład dla zakupów. Wprowadzenie nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy automatyka, może przyspieszyć transformację zakupów z funkcji transakcyjnej na strategiczną. Badania pokazują, że dojrzałość zakupów zwiększa ich efektywność, wydajność dostawcy i sukces firmy3.  

Jednym z kluczowych wniosków jest rosnąca rola zakupów w generowaniu wartości dodanej oraz w kształtowaniu strategicznych relacji z dostawcami, podwykonawcami i otoczeniem biznesu. Wynika to z rosnącej świadomości zarządzających dotyczącej potencjału strategicznego dobrze zorganizowanego obszaru zakupów. Wartość, jaką może wnieść efektywna funkcja zakupowa, to nie tylko umiejętne konsolidowanie wydatków, które prowadzi do zrównoważonej optymalizacji kosztowej, ale także efektywne zarządzanie ryzykiem, a wręcz źródło przewag konkurencyjnych4. 

Niniejszy raport, korzystając z wiedzy i doświadczenia ekspertów, ma na celu nie tylko przedstawienie aktualnych wyzwań, ale również wskazanie kierunków rozwoju, które mogą umocnić pozycję zakupów w polskich i międzynarodowych strukturach korporacyjnych. Zapraszamy do lektury, mając nadzieję, że przyniesie ona nowe perspektywy i inspiracje do dalszych działań. 

Z wyrazami szacunku, 

Artur Skiba, Prezes Antal,

Marta Stańczak, CEO Corporate Services, Sodexo Polska,

Mariusz Gerałtowski, Prezes Zarządu PSML, Członek Zarządu IFPSM

Zawartość

1. Role zawodowe w obszarze zakupów

  • Struktura grupy zawodowej w Polsce
  • Profil zakupowca
  • Wynagrodzenie i rozwój

2. Zarządzanie finansami i dostawcami

  • Zarządzanie budżetem i dostawcami
  • Proces zakupowy i dobre praktyki zakupowe

3. Trendy i kierunki przyszłości

4. Rozwój obszaru zakupowego w Polsce na tle Europy

  • Dynamika rozwoju centrów usług wspólnych i GBS w 2023 roku
  • Otoczenie prawne i inwestycyjne

5. Metodologia