Facebook Pixel

Ulubione oferty

PL
Antal - agencja rekrutacyjna
PL EN CZ
Enloyd - agencja rekrutacyjna
EN HU
Antal - agencja rekrutacyjna

Zagadnienia

Pandemia Covid-19 w nieodwracalny sposób przemodelowała zarówno procesy, jak i relacje biznesowe. Spotkania i wydarzenia zmieniły swój charakter – dziś trudno już sobie wyobrazić jakąkolwiek interakcję biznesową bez udziału kanałów online.

Ma to swoje plusy – z jednej strony likwiduje granice na świecie, zwiększa potencjalną liczbę uczestników wydarzeń i ułatwia do nich dostęp. Z drugiej strony badanie Antal i Corees Polska „Model pracy a zaangażowanie i zadowolenie pracowników” wskazuje, że ponad połowa specjalistów i menedżerów pracujących zdalnie negatywnie ocenia życie społeczne oraz możliwość poznawania nowych osób w orga-nizacji, a 26% nisko ocenia możliwości integracji. Najnowsze zaś dane wskazują, że ze spadkiem zaangażowania i trudnościami we współpracy zespołowej boryka się coraz więcej firm.

Niniejszy raport ma na celu opisanie roli, jaką spotkania i wydarzenia biznesowe online, in-person (tradycyjne face to face) oraz hybrydowe (wydarzenia na żywo z jednoczesną transmisją online, umożliwiającą zdalne uczestnictwo) odgrywają właśnie w budowaniu aktywnej postawy pracowników, klientów i partnerów firmy. Forma organizacji spotkań może być różnorodna – od dużych targów i konferencji, poprzez szkolenia, webinary oraz meetupy do wewnętrznych spotkań firmowych, zakładających np. prezentację strategii firmy, konsultacje międzydziałowe czy onboarding nowych pracowników.

Cele mogą zaś dotyczyć marketingu oraz promocji, szkoleń czy realizacji strategii sprzedażowej. Zawsze jednak sprowadzają się do jednego – budowania relacji i efektywnej współpracy.

Do udziału w badaniu zaprosiliśmy przedstawicieli działów marketingu, HR, sprzedaży, szkoleń i PR oraz wszystkie inne osoby, które organizują różnego rodzaju spotkania i wydarzenia w ramach realizowanej strategii biznesowej. Dzięki ich wiedzy opracowaliśmy kompleksowy raport, będący zbiorem opinii oraz doświadczeń respondentów i ułatwiający wybór właściwych rozwiązań dla organizacji o różnym charakterze.

Artur Skiba
Prezes Antal

Zawartość

Rola oraz funkcje spotkań i wydarzeń biznesowych w organizacjach

 • Wprowadzenie
 • Cele organizacji spotkań i wydarzeń w organizacji
 • Wpływ pandemii na zaangażowanie wokół marki
 • Kluczowe funkcje spotkań i wydarzeń w kontekście zmian spowodowanych pandemią
 • Forma spotkań a wpływ na budowanie zaangażowania grup docelowych

Organizacja wydarzeń w zależności od formy

 • Wydarzenia i spotkania online
 • Wydarzenia i spotkania in-person
 • Wydarzenia i spotkania hybrydowe
 • Wydarzenia i spotkania przyszłości

Specyfika organizacji eventów

 • Wykorzystywane narzędzia
 • Zwrot z inwestycji

Metodologia