Facebook Pixel

Ulubione oferty

5 najczęściej popełnianych błędów w realizacji badań satysfakcji i zaangażowania

Zaangażowanie pracowników to element kluczowy dla sukcesu każdej organizacji – o tym nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Dane wskazują, że termin ten pojawia się w około 80% ogłoszeń o pracę, a w okresie wakacyjnym firmy intensywnie koncentrują się na rozwijaniu strategicznych planów w tym zakresie. Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników odgrywają tu centralną rolę. 


Poniżej przedstawiam analizę błędów, które organizacje powtarzają w procesie planowania i realizacji badań. Wiedza ta może okazać się nieoceniona, jeśli jesteś w trakcie przygotowań do przeprowadzenia takich badań. 


Brak cykliczności badań 


Jednym z fundamentalnych błędów jest sporadyczne przeprowadzanie badań, co uniemożliwia skuteczne monitorowanie dynamiki nastrojów pracowników i implementacji zmian organizacyjnych. Cykliczność badań pozwala na śledzenie, czy i w jakim stopniu wprowadzone działania przynoszą oczekiwany efekt. 


Stwarzanie Nieautentycznego Obrazu Firmy (tzw. "Malowanie Trawy na Zielono")


Ten powszechny błąd polega na przedstawianiu pracownikom wyidealizowanego obrazu organizacji. Niezbędne jest przeprowadzenie badań w sposób otwarty i uczciwy, bez ukrywania potencjalnych wad. Manipulacja może prowadzić do krótkoterminowych korzyści, ale w perspektywie dłuższego czasu zazwyczaj okazuje się nieefektywna. Paweł Łoniewski


Cześć!

mam na imię Paweł.

Jestem konsultantem Antal i zajmuję się badaniami satysfakcji i zaangażowania. W trakcie 15-minutowej bezpłatnej konsultacji możemy porozmawiać o Twoich potrzebach. Pozwoli Ci ona również ocenić moje kompetencje i zdecydować o powierzeniu nam projektu.

Do usłyszenia!

Brak uwzględnienia różnorodności pracowników 


Ważnym jest, aby badania satysfakcji i zaangażowania uwzględniały różne grupy pracowników i różnorodność tych grup. Oznacza to, że pytania w badaniu powinny być dostosowane do różnych stanowisk i doświadczeń pracowników. Przykładowo, należy unikać pytania pracowników fizycznych o ocenę możliwości pracy zdalnej. Z drugiej strony warto pewne kwestie uspójnić, tak aby wyniki były reprezentatywne i porównywalne. 


Komunikacja przed badaniem 


Przed przeprowadzeniem badania satysfakcji i zaangażowania ważne jest, aby poinformować pracowników o celu badania i jego przebiegu. Pozwoli to pracownikom zrozumieć, dlaczego jest ono przeprowadzane, jak będą wykorzystywane jego wyniki. Warto też pamiętać o przeszłości i w miarę możliwości odnieść się np. do poprzednich wyników i wprowadzonych działań, efektów jakie przyniosły. 


Brak badań jakościowych 


Oprócz badań ilościowych, czyli ankiet (online, albo papierowych), warto również przeprowadzić badania jakościowe, np. wywiady lub focusy. Badania jakościowe pozwolą lepiej zrozumieć przyczyny satysfakcji i niezadowolenia pracowników, a także zrozumieć co według pracowników mogłoby pomóc w poprawie warunków pracy. Połączenie wyników badania ilościowego i jakościowego daje pełniejszy obraz na temat zaangażowania pracowników i czynników, które na nie oddziaływuje. 


Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników to narzędzie niezwykle cenne w doskonaleniu organizacji i zwiększaniu efektywności działań HR. Wykorzystując powyższe wytyczne, możesz zapewnić sobie realne wskaźniki, na których opierać swoje działania. 


Jeżeli potrzebujesz wsparcia eksperckiego w tym zakresie, skontaktuj się z nami. Nasza wiedza i doświadczenie są do Twojej dyspozycji w procesie planowania i realizacji badań w Twojej organizacji. 


Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: