Facebook Pixel

Ulubione oferty

Project Manager oraz Junior Project Manager: Zarobki i Obowiązki


W dynamicznie rozwijającym się rynku pracy rola Project Managera oraz Junior Project Managera staje się kluczowa dla sukcesu wielu inicjatyw. Zarządzanie projektami wymaga nie tylko technicznej precyzji, ale również strategicznego podejścia i doskonałych umiejętności interpersonalnych. Jaki jest zakres obowiązków, wykorzystywane narzędzia oraz perspektywy finansowe osób na tych stanowiskach? 

Project Manager - co to za stanowisko? 

Project Manager (PM), zwany także kierownikiem projektu, to kluczowa rola w dynamicznie rozwijającym się świecie korporacyjnym i IT. Osoba na tym stanowisku odpowiada za kompleksowe zarządzanie projektem, począwszy od jego planowania i koordynacji, aż po monitorowanie postępów i zapewnienie zgodności z wymaganiami. PM pełni rolę merytoryczną, będąc łącznikiem pomiędzy zespołami, ekspertami oraz zarządem firmy. Wymaga się od niego nie tylko umiejętności technicznych z danej dziedziny, np. IT czy finansów, ale także silnych zdolności interpersonalnych i analitycznych. 

Technologie i narzędzia

Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi przez Project Managerów należą JIRA, Excel oraz Microsoft 365. Coraz większą popularność zyskują także platformy chmurowe, takie jak Azure DevOps, które wspierają zarządzanie projektami w środowiskach IT.
 

Zakres obowiązków 

Główne zadania Project Managera obejmują:

  • Planowanie i koordynację działań projektowych 
  • Monitorowanie postępów i zapewnienie zgodności z harmonogramem 
  • Zarządzanie zespołem projektowym i motywowanie do efektywnej pracy 
  • Komunikację z interesariuszami oraz raportowanie wyników projektu 

Jakie projekty realizują? 

Project Managerowie angażują się w różnorodne projekty, od wdrażania nowych rozwiązań IT po zarządzanie strategicznymi inicjatywami biznesowymi. Ich rola jest kluczowa dla sukcesu projektów o różnorodnym charakterze, wymagających zarówno technicznej precyzji, jak i strategicznego podejścia. 

Project Manager oraz Junior Project Manager: Zarobki 

Wynagrodzenia Project Managerów zależą głównie od doświadczenia, specjalizacji oraz branży. Raport Płacowy Antal za lata 2021-2023 pokazuje wzrost średnich wynagrodzeń brutto, szczególnie w przypadku specjalistów posiadających ponad 5 lat doświadczenia. Juniorzy mogą oczekiwać średnio od 10 000 do 14 000 PLN brutto miesięcznie, mid-level PM-owie w przedziale 14 000 - 25 000 PLN, podczas gdy seniorzy zyskują od 24 000 PLN do 35 000 PLN. Wynagrodzenia są uzależnione od branży, lokalizacji oraz zakresu odpowiedzialności, co sprawia, że rola Project Managera pozostaje atrakcyjną opcją zawodową na polskim rynku pracy, szczególnie w dynamicznie rozwijającej się branży IT. 
 

Jak zostać Project Managerem? 

Ścieżki kariery Project Managera mogą być różne, ale kluczowe jest zdobycie doświadczenia praktycznego oraz rozwijanie kompetencji interpersonalnych i technicznych. Pracodawcy coraz bardziej cenią sobie praktyczne umiejętności nad formalnym wykształceniem, choć znajomość cyklu życia produktu IT oraz metodologii zarządzania projektami, takich jak Agile, jest kluczowa. Start w branży często rozpoczyna się od roli w zespole projektowym, co pozwala na zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia niezbędnego do objęcia stanowiska kierownika projektu. 

Zakres obowiązków i perspektywy finansowe Project Managerów czynią tę rolę niezwykle atrakcyjną na rynku pracy. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów zarządzających projektami wskazuje na rosnące znaczenie tej profesji w erze cyfrowej transformacji i dynamicznego rozwoju technologicznego. 
Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: