Facebook Pixel
PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

53% pracodawców w Polsce ma w planach zatrudnianie specjalistów

Według wyników badania Antal Global Snapshot, plany związane z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów w Polsce nie były tak pozytywne od dwóch lat. Najaktywniej zatrudniać będą branże: IT Software (61%), Inżynieria (60%) i Telekomunikacja (58%).
 
Warszawa, 4 listopada 2010 – Antal International, agencja rekrutująca specjalistów i menedżerów, opublikował wyniki siódmej edycji badania Antal Global Snapshot. Wyniki wskazują na poprawiającą się dynamikę rynku pracy. Ponad połowa pracodawców (53%) deklaruje potrzebę zatrudniania specjalistów i menedżerów, a 13% konieczność zwalniania pracowników z tej grupy w IV kwartale 2010 r. Na dynamikę rynku pracy wskazują nie tylko plany pracodawców związane z zatrudnianiem nowych pracowników, ale także sytuacja, jaką mamy obecnie – 54% ankietownych pracodawców deklaruje, że w chwili obecnej prowadzi projekty rekrutacyjne, a 13% badanych pracodawców zgłasza zwalnianie specjalistów i menedżerów. Biorąc pod uwagę, że 53% pracodawców zgłasza taką gotowość w odniesieniu do najbliższych trzech miesięcy, możemy mówić o bardzo dobrym czasie dla pracowników.
 
„Badanie Antal Global Snapshot wskazuje, że pozytywny trend związany ze wzmożonym zatrudnianiem specjalistów i menedżerów utrzymuje się już od kilku kwartałów. Dodatkowo, systematycznie zwiększająca się przewaga pracodawców zgłaszających chęć rekrutowania pracowników z tej grupy nad tymi, którzy pracowników będą zwalniać pozwala coraz głośniej i odważniej mówić o rynku kandydata”, zauważa Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International, agencji rekrutującej specjalistów i menedżerów.   
 
W porównaniu z minionym kwartałem, odnotowano wzrost firm deklarujących plany zatrudniania specjalistów i menedżerów o 6%. Procent pracodawców zgłaszających potrzebę redukcji zatrudnienia wzrósł o 1 punkt. Analizując archiwalne wyniki warto zwrócić także uwagę, że na przestrzeni kwartałów systematycznie spadał procent pracodawców zgłaszających konieczność zwalniania pracowników na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich – w chwili obecnej zwalnia 13% pracodawców i taki sam procent zgłasza potrzebę redukowania etatów. Wyniki badania Antal Global Snapshot wskazują, że największy procent pracodawców planujących zatrudnienie specjalistów i menedżerów w IV kwartale br. działa w branżach: IT Software, Inżynieria i Telekomunikacja. Jest to odpowiednio 61%, 60% i 58% pracodawców. Jednocześnie, branże, które będą redukowały liczbę zatrudnionych specjalistów i menedżerów to: Telekomunikacja (49%), Inżynieria (20%), Farmacja (19%) i IT Software (18%).
 
Jaka będzie dynamika zatrudnienia na światowych rynkach pracy?
 
Europa Zachodnia Największy procent pracodawców deklarujących zatrudnianie specjalistów i menedżerów w IV kwartale br. to przedsiębiorcy z Belgii, Luksemburga (po 63%), Austrii i Wielkiej Brytanii (po 61%) oraz Szwajcarii (60%). Z kolei, najmniej aktywni pod względem rekrutacji specjalistów i menedżerów w ostatnim kwartale 2010 r. będą pracodawcy z Niemiec (32%), Hiszpanii (37%) i Portugalii (42%).
 
Europa Wschodnia i Eurazja Najwyższy poziom procentowy w przypadku rekrutacji specjalistów i menedżerów w IV kwartale br. odnotowano w Tajlandii (86%), Chinach (81%), na Filipinach (80%), w Izraelu i Singapurze (po 79%), na Słowacji i w Rosji (po 76%), w Turcji (74%), na Słowenii (69%) i w Czechach (68%). Najmniej pracodawców planujących zatrudniać specjalistów i menedżerów jest na Węgrzech (27%) i w Pakistanie (62%).
 
Afryka i Bliski Wschód Najwięcej pracodawców planujących powiększać swoje zespoły o specjalistów i menedżerów jest w Katarze (80%), Zjednoczonych Emiratach Arabskich (53%) i Arabii Saudyjskiej (49%). W przypadku krajów afrykańskich, największa dynamika zatrudniania specjalistów i menedżerów będzie obserwowana w Egipcie (74%), Nigerii (66%) i Republice Południowej Afryki (63%). Z kolei najmniejszy procent pracodawców deklarujących potrzebę zatrudnienia nowych pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie pochodzi z Kenii (38%).
 
Ameryka Północna i Południowa Największe potrzeby rekrutacji specjalistów i menedżerów zgłaszają pracodawcy z Kanady (76%) oraz Brazylii (70%). Najmniejszą potrzebę zwiększanie swoich zespołów o pracowników z tego szczebla odczuwają przedsiębiorcy z Argentyny (46%).
 
Australia 76% pracodawców z Nowej Zelandii i 67% pracodawców z Australii deklaruje potrzebę zatrudnienia specjalistów i menedżerów w IV kwartale br.
 
Najbardziej i najmniej dynamiczne sektory w zestawieniu globalnym

Sektory, w których najwięcej pracodawców zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów Sektory, w których najmniej pracodawców zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów  
1.       Ochrona zdrowia i farmacja
2.       Energia odnawialna
3.       Biotechnologia
4.       Handel detaliczny
5.       Usługi dla biznesu
1.       Agencje rządowe
2.       Media
3.       Utilities
4.       Muzyka i rozrywka  

Metodologia badania
Badanie Antal Global Snapshot przeprowadzono na próbie 9117 przedsiębiorstw w 52 krajach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Badania przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 1506 pracodawców i przeprowadzone było w terminie od 13 września do 1 października 2010 r. Pytania zawarte w ankiecie: 1. Czy aktualnie Pani/ Pana firma rekrutuje specjalistów i menedżerów? 2. Czy Pani/ Pana firma planuje rekrutację specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych trzech miesięcy? 3. Czy aktualnie Pani/ Pana firma zwalnia specjalistów i menedżerów? 4. Czy Pani/ Pana firma planuje zwalnianie specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych trzech miesięcy?
 
O Antal International  w Polsce Polski oddział rozpoczął działalność w 1996 roku. Obecnie biuro w Warszawie liczy kilkudziesięciu konsultantów, co czyni spółkę zdecydowanym liderem na polskim rynku rekrutacyjnym. Antal International jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych wprowadził podział zespołów według matrycy macierzowej tzw. Matrix Portfolio. Dzięki temu konsultanci specjalizują się w wąskich branżach i sektorach, co czyni ich ekspertami w swoich dziedzinach. To pozwala na lepsze zrozumienie branży i, co za tym idzie, wymagań kandydatów i potrzeb pracodawców. Więcej informacji na www.antal.pl. O
 
Antal International Antal International jest międzynarodową firmą executive recruitment posiadającą 70 oddziałów w 30 państwach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Firma powstała w 1993 roku, a obecnie zatrudnia ponad 550 konsultantów. Specyfiką Antal International są międzynarodowe kontakty, dostęp do rekrutacyjnego know-how oraz nowoczesnych narzędzi dostosowanych do rynku lokalnego. Więcej informacji na www.antal.com.
 
Kontakt dla mediów:
Dagmara Bałusz  PR Manager Antal International
Tel. 022 483 5000
Kom. 502 264 539