PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

CSR

Antal w projekcie Wykwalifikowany Opiekun – fachowa opieka nad osobami starszymi

Karina Chowaniak

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonych działań w obszarze usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań będących efektem współpracy z partnerem zagranicznym. Do głównych założeń należy: 

- nawiązanie współpracy ponadnarodowej oraz utworzenie sieci współpracy podmiotów działających w zbliżonych obszarach tematycznych,
- wymiana doświadczeń, informacji, dobrych praktyk oraz wzajemne uczenie się w obszarze świadczenia usług opieki nad osobami starszymi,
- opracowanie poradnika zawierającego opis sposobu rekrutacji opiekunów osób starszych, standardów pracy opiekunów wraz z programami szkoleniowymi dla tych osób, praktycznymi wskazówkami oraz instrukcją i rekomendacjami,
- wdrożenie wypracowanych rozwiązań do praktyki przez Partnera Krajowego,
- szkolenie dla 40 opiekunów oraz 10 pracowników zajmujących się rekrutacją i obsługą opiekunów osób starszych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie: http://krajowecentrumpracy.pl/wykwalifikowany-opiekun 


Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: