Facebook Pixel

Ulubione oferty

Dlaczego warto inwestować w odnawialne źródła energii?

Współczesne tendencje w dziedzinie energetyki wskazują na coraz większe znaczenie źródeł odnawialnych w globalnym miksie energetycznym. Obecny rynek energii odnawialnych, obejmujący technologie takie jak energia słoneczna, wiatrowa czy hydroenergetyczna, rozwija się w szybkim tempie i daje powód do optymizmu zarówno ekspertom, jak i inwestorom.

Rynek energetyki odnawialnej - dzisiejsze realia

Aktualny stan rynku energii odnawialnych jest owocem wieloletnich badań, innowacji i inwestycji. Rozwój technologii, poprawa efektywności oraz spadek kosztów produkcji sprawiają, że źródła odnawialne stają się coraz bardziej konkurencyjne w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii.

Rosnące zapotrzebowanie na energię do 2030 roku

Obecny rynek energii odnawialnych prezentuje się bardzo obiecująco, a prognozy wskazują na dynamiczny wzrost zapotrzebowania na energię w ciągu najbliższych dekad. Do 2030 roku oczekuje się podwojenia tego zapotrzebowania, głównie z powodu gwałtownego rozwoju krajów rozwijających się.

Wzrost kosztów surowców energetycznych na rynku globalnym

Globalny rynek energii jest w dużej mierze napędzany przez popyt na kluczowe surowce energetyczne, wśród których na czołowym miejscu znajduje się ropa naftowa. Jej cena oraz dostępność mają bezpośredni wpływ na gospodarki na całym świecie, wpływając zarówno na konsumenckie rachunki za energię, jak i na koszty produkcji w wielu sektorach przemysłu.
Popyt na ropę w krajach rozwijających się
Kraje rozwijające się, takie jak Indie czy Chiny, z racji dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz rosnącej populacji, charakteryzują się szybko rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Urbanizacja, rozwój infrastruktury oraz postępująca industrializacja powodują, że popyt na ropę w tych krajach gwałtownie wzrasta. Z kolei rosnący popyt napędza konkurencję między krajami o dostęp do zasobów, co ma wpływ na globalne ceny tego surowca.

Globalny wpływ wzrostu cen ropy

Wzrost cen ropy ma bezpośredni wpływ na koszty energii w skali globalnej, co przekłada się na wzrost cen produktów i usług w wielu sektorach gospodarki. Transport, produkcja, a także gospodarstwa domowe na całym świecie odczuwają skutki tych zmian. Droższa ropa oznacza droższy benzyn i olej opałowy, co prowadzi do wzrostu kosztów życia i może wpływać na globalne tempo wzrostu gospodarczego.

Technologiczny postęp w energetyce odnawialnej

Dzisiejsze technologie energetyki odnawialnej są znacznie bardziej zaawansowane niż jeszcze kilka lat temu. Dzięki temu koszty generowania energii z odnawialnych źródeł są już zbliżone do tych z konwencjonalnych źródeł. Dodatkowo, atrakcyjne ceny sprzętu i projektów zachęcają inwestorów do coraz większego zaangażowania w ten sektor.

Cele Unii Europejskiej w zakresie energetyki

Zgodnie z planem przyjętym przez Radę Europejską, do 2020 roku Unia zamierza znacząco zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zwiększyć udział energii odnawialnych w sumarycznym bilansie energetycznym. Cele te mają przyczynić się do obniżenia średniej globalnej temperatury oraz do stabilizacji cen energii na rynku.

Polska na tle założeń unijnych

Od wdrożenia pakietu 3x20 w Polsce minęły trzy lata, a do tej pory osiągnięte rezultaty nie są zadowalające. Dynamika wzrostu energetyki odnawialnej jest zbyt niska, aby sprostać unijnym założeniom. Dodatkowo, w Polsce brakuje specjalistów z doświadczeniem w tym sektorze, co hamuje jej rozwój.
Energia odnawialna w Polsce zyskuje coraz większe znaczenie w kontekście dostaw energii elektrycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska. Wśród różnych form odnawialnych źródeł energii, to właśnie energia wiatrowa zdobywa największe uznanie i inwestycje. 

Sytuacja na polskim rynku pracy w energetyce odnawialnej

Energia wiatrowa to sektor, który w Polsce rozwija się najdynamiczniej. Jednak mimo to, na rynku pracy brakuje specjalistów z doświadczeniem w energetyce odnawialnej. Choć pensje w tym sektorze nadal rosną, to ich dynamika jest już mniej imponująca niż w poprzednich latach.

Niedobór wykwalifikowanej kadry

Jednak dynamiczny rozwój sektora energetyki wiatrowej spotyka się z pewnymi wyzwaniami, zwłaszcza na rynku pracy. Mimo znacznego zapotrzebowania na specjalistów, Polska boryka się z niedoborem doświadczonych pracowników w tej dziedzinie. Brakuje zarówno inżynierów, jak i techników, a także specjalistów w zakresie zarządzania projektami czy analiz rynkowych.

Trendy płacowe w energetyce odnawialnej

Co prawda pensje w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce są konkurencyjne w porównaniu do innych branż, to jednak ich wzrost w ostatnim czasie nieco zwolnił. Choć wciąż obserwuje się tendencję wzrostową, to dynamika tego wzrostu jest obecnie mniej imponująca niż w poprzednich latach. Wpływ na to mają różne czynniki, w tym stabilizacja rynku i rosnąca konkurencja.

 
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat rynku pracy energii odnawialnych lub współpracą w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne lub managerskie proszę o kontakt:
Aleksandra Kujawa Consultant Oil, Gas & Energy
Antal International Executive Recruitment
Ks. Skorupki Street 5 00-546 Warszawa, POLAND
Tel: +48 22 48 35 000
Fax: +48 22 48 35 001
Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: