Facebook Pixel

Ulubione oferty

Dużo pracy dla specjalistów i menedżerów


Z najnowszego badania Antal Global Snapshot wynika, że sytuacja na rynku pracy dla specjalistów i menedżerów w Polsce znacząco się poprawia. Oto najważniejsze wnioski i fakty.

Pozytywne perspektywy na rynku pracy

Według badania, ponad połowa (53%) pracodawców w Polsce planuje zatrudnienie specjalistów i menedżerów jeszcze w bieżącym roku. Co ciekawe, niektóre branże prezentują się wyjątkowo aktywnie w tym zakresie. Przykładowo, branża IT (61%), inżynieria (60%) oraz telekomunikacja (58%) prowadzą w tej statystyce. Z drugiej strony, tylko 13% ankietowanych pracodawców zamierza się rozstać z pracownikami na tych stanowiskach.

Aktualne projekty rekrutacyjne i dynamika zatrudnienia

W chwili przeprowadzenia badania, 54% firm w Polsce prowadziło aktywne projekty rekrutacyjne. To oznacza, że więcej niż połowa pracodawców jest w trakcie poszukiwań nowych specjalistów i menedżerów, by wzmocnić swoje zespoły. Tymczasem, 13% firm przyznało, że planuje zwolnienia na tych stanowiskach.

Komentarz eksperta

"Badanie Antal Global Snapshot świadczy o tym, że pozytywne tendencje na rynku pracy dla specjalistów i menedżerów są obecne już od kilku kwartałów. Co więcej, rosnący odsetek pracodawców, którzy chcą zatrudniać, w porównaniu z tymi, którzy planują zwolnienia, sugeruje, że rynek pracy zaczyna być rynkiem kandydata", podkreślił Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International.

Międzynarodowe perspektywy zatrudnienia

W porównaniu międzynarodowym, w Europie Zachodniej najbardziej aktywnymi rynkami pracy są Belgia i Luksemburg, gdzie 63% pracodawców planuje zwiększenie zatrudnienia. Austrię i Wielką Brytanię cechuje podobna sytuacja (61%), podobnie jak Szwajcarię (60%). Natomiast w Niemczech, Hiszpanii i Portugalii, odpowiednio tylko 32%, 37% i 42% pracodawców planuje zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich