Facebook Pixel

Ulubione oferty

Inżynier budownictwa – praca, zarobki, jak zacząć?

W świecie nieustannych innowacji i dynamicznie zmieniających się krajobrazów miejskich branża inżynieryjna mocno się rozwija. Średnie wynagrodzenie w tej branży wśród specjalistów i menedżerów wyniosło 10 929 PLN w stosunku do 10 611 PLN w 11. edycji raportu Płacowego Antal. Coraz ważniejsza, ale i bardziej złożona staje się rola inżyniera budownictwa.

Jakie kwalifikacje musisz posiadać, by stać się kluczem do kształtowania przestrzeni, w której żyjemy? Co sprawia, że niektórzy inżynierowie budownictwa osiągają sukces w tej dziedzinie, podczas gdy inni szukają swojego miejsca? W tym artykule odkryjesz tajniki tej fascynującej profesji, dowiesz się, jakie są możliwości zatrudnienia oraz jak kształtuje się przyszłość sektora budowlanego w Polsce. 

Kim jest i co robi inżynier budownictwa?

Inżynier budownictwa zajmuje się projektowaniem konstrukcji budowlanych, opracowuje technologię budowy oraz nadzoruje i kieruje pracami w odniesieniu do określonych zakresów budowy. Rola inżyniera budowy może wiązać się z ustalaniem harmonogramów prac, prowadzeniem dokumentacji, zarządzaniem zespołem, tworzeniem kosztorysów czy wykonywaniem ekspertyz budowlanych. Oprócz wiedzy technicznej, ważne są odpowiednie predyspozycje takie jak wyobraźnia przestrzenna, kreatywność czy dokładność. Ważną częścią obowiązków inżyniera budownictwa jest także koordynacja zespołu projektowego i pracowników budowlanych. Tworzenie efektywnej komunikacji, motywowanie zespołu do osiągania wyznaczonych celów oraz zapewnienie odpowiednich środków i narzędzi to kluczowe elementy zarządzania projektami budowlanymi. Inżynier budownictwa musi być liderem, zdolnym do skutecznego organizowania pracy, wyznaczania priorytetów oraz reagowania na zmieniające się warunki.

Jak zostać inżynierem budownictwa?

Inżynier budowy powinien być absolwentem studiów na kierunku budownictwo. W związku z dużą ilością zagadnień związanych z budownictwem, powstało kilka specjalności, dzięki którym podczas studiów jest możliwość ukierunkowania się na dany obszar np. inżynieria lądowa, budowlana, mostowa czy geotechnika i hydrotechnika. Warto podkreślić, że do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie konieczne jest zdobycie odpowiednich uprawnień, które można uzyskać po odbyciu praktyk zawodowych oraz zdaniu egzaminu państwowego. To kompleksowe podejście do zdobywania uprawnień sprawia, że inżynier budownictwa jest gotowy do odpowiedzialnej pracy nad różnorodnymi projektami, gwarantującymi bezpieczeństwo, trwałość i jakość konstrukcji.

Gdzie może pracować inżynier budownictwa?

Możliwości pracy jako inżynier budownictwa jest wiele. Absolwenci budownictwa mogą znaleźć zatrudnienie jako kierownicy budowy, kierownicy robót czy inżynierowie budowy. Mogą szukać zatrudnienia w firmach specjalizujących się w budownictwie mieszkalnym, usługowym lub przemysłowym. Oprócz tego, mogą obejmować stanowiska w biurach konstrukcyjno-projektowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, architekturą i nadzorem budowlanym. Istotną rolę inżynierowie budownictwa pełnią też w firmach produkujących materiały i elementy budowlane. Inżynierowie budownictwa mogą także znaleźć zatrudnienie w firmach specjalizujących się w różnych rodzajach budownictwa, takich jak mieszkalne, usługowe czy przemysłowe. Mogą pracować nad projektami budynków mieszkalnych, centrów handlowych, obiektów przemysłowych czy infrastruktury transportowej. Dzięki tej różnorodności możliwości, mogą dostosować swoją karierę do swoich zainteresowań i preferencji.

Ile zarabia inżynier budownictwa?

Zarobki inżyniera budownictwa zależne są od wielu czynników m.in. stażu pracy, sprawowanej funkcji, posiadanych uprawnień, lokalizacji firmy czy wielkości inwestycji. Inżynierowie budowy mogą zarabiać od 5500 do nawet 10000 PLN brutto. Osoby posiadające wieloletnie doświadczenie oraz wykonujące prace o większej odpowiedzialności np. na stanowiskach kierowniczych mogą zarabiać od 10000 do nawet 23000 PLN brutto.

Jak wygląda sytuacja sektora budowlanego?

Okres pandemii, a następnie konflikt wojenny za wschodnią granicą w znaczny sposób wpłynęły na branżę budowlaną. Podczas różnych dyskusji branżowych mówi się, że kondycja rynku budownictwa powinna się już poprawiać. Potwierdzeniem tych słów może być najnowszy raportu GUS, z którego wynika, że w lipcu wskaźnik koniunktury w budownictwie był najlepszy od stycznia zeszłego roku.

Jakie są perspektywy zatrudnienia?

Zapotrzebowanie na inżynierów budownictwa w ostatnich miesiącach wzrasta. W szczególności odnotowujemy zapotrzebowanie na kierowników robót posiadających uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dodatkowo, w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszy się praca w budownictwie przemysłowym. Ten obszar daje duże możliwości rozwoju przy budowie innowacyjnych zakładów produkcyjnych, których na naszym polskim rynku jest coraz więcej. Należy również podkreślić, że rozwój sektora budowlanego jest w dużej mierze uzależniony od potrzeb rynku i ogólnego rozwoju gospodarki. Inwestycje w infrastrukturę, modernizacja istniejących obiektów oraz rosnące wymagania jakościowe przyczyniają się do trwałego wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowanych inżynierów budownictwa.

Podsumowując, zawód inżyniera budownictwa wiąże się z koniecznością ukończenia studiów oraz zdobyciem odpowiednich uprawnień. Z biegiem czasu, nabywając doświadczenia pojawia się możliwość objęcia stanowiska Kierownika Robót lub Budowy, które umożliwiają sprawowanie nadzoru nad bardziej wymagającymi inwestycjami. Kierunki rozwoju w tym zawodzie są na tyle różnorodne, że osoby ze zmysłem technicznym z pewnością zajdą dla siebie obszar, w którym mogą zostać specjalistami.

Weronika Skiba, Consultant Antal, Engineering & Operations

weronika.skiba@antal.pl


 Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: