Facebook Pixel

Ulubione oferty

PL
Antal - agencja rekrutacyjna
PL EN CZ
Enloyd - agencja rekrutacyjna
EN HU
Antal - agencja rekrutacyjna

Zagadnienia

 • Przeciętnie specjaliści i menedżerowie otrzymują rocznie dziewięć ofert pracy.
 • 55% specjalistów odczuło poprawę swojej sytuacji zawodowej, z czego większość deklaruje zdecydowaną zmianę na plus.
 • Podwyżki otrzymało 67% przebadanych osób. W niektórych przypadkach pensje rosły w dwucyfrowym tempie.
 • Wyniki badania pokazują, że rynek pracownika wciąż pozostaje silny, ale się stabilizuje.

Zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem specjalistów i menedżerów za wyjątkiem obszaru IT w 2019 roku spadło w porównaniu do roku poprzedniego.

Mimo, że średnia liczba oferowanych miejsc pracy pozostaje na podobnym poziomie przyglądając się wynikom per dyscyplina wyraźnie widać faworytów bieżącego roku. Średnio o 2 oferty rocznie mniej otrzymają pracownicy zatrudnieni w działach marketingu, HR-u, administracji, a także prawnicy. Nieznacznie mniejsze zainteresowanie ze strony pracodawców odczuli też przedstawiciele inżynierii, sprzedaży oraz wyższej kadry zarządzającej. Wzrostowe tendencje dotyczą pracowników logistyki, oraz rekordzistów branży IT, gdzie średnia wynosi aż 25 ofert pracy rocznie – o 8 ofert więcej niż w 2018 roku. Zmian nie odczuli finansiści, którzy otrzymują średnio 9 propozycji i są szczególnie chętnie zatrudniani przez prężnie rozwijające się w Polsce centra usług wspólnych.

Wciąż jednak propozycji dla wykwalifikowanych osób - szczególnie z branży IT - jest dużo więcej niż dobrych kandydatów. W efekcie zdobycie odpowiednich specjalistów i menedżerów staje się jednym z głównych wyzwań dla polskich firm, które coraz częściej muszą rywalizować o talenty nie tylko w skali kraju, ale i świata.


Zawody najbardziej pożądane przez pracodawców

Z analizy ekspertów Antal wynika, że największe zapotrzebowanie jest na pracowników z umiejętnościami informatycznymi, znający nowe technologie. Niezmiennie poszukiwani są także pracownicy, którzy posługują się biegle językami obcymi. Na topie są: włoski, francuski, niemiecki. Znajomość tych języków jest obecnie bardzo pożądana, szczególnie w sektorze finansowym i bankowości. Trend jest szczególnie zauważalny w sektorze inżynieryjnym.

Z raportu Antal wynika, że 60% specjalistów i menedżerów nie szuka aktywnie pracy, w tym 8% deklaruje brak otwartości na jakąkolwiek zmianę pracy. Połowa respondentów sądzi, że jest w stanie znaleźć pracę adekwatną do swoich kompetencji i oczekiwań w mniej niż trzy miesiące. To sprawia, że oczekiwania kandydatów rosną.Rynek pracownika? A może dobrego pracodawcy?

Jak wynika z ostatnio opublikowanego raportu Antal „Rotacja dobrowolna pracowników” coraz więcej pracowników odchodzi dobrowolnie z organizacji - to stanowi wyzwanie dla firm, ze względu na rosnące koszty rekrutacji. Dlatego tak ważne staje się zbudowanie atrakcyjnej oferty zarówno rekrutacyjnej, jak i rozwojowej. Oznacza to konieczność zaproponowania specjalistom nie tylko atrakcyjnego wynagrodzenia, ale również interesującej ścieżki kariery oraz pakietu oczekiwanych benefitów. Co przyciąga kandydatów?

Dla specjalistów i menedżerów koniecznym warunkiem jest wyższe od dotychczasowego wynagrodzenie (73%). Na drugim miejscu znalazła się umowa o pracę (58%) Odsetek osób wskazujących ten element, jako kluczowy wzrósł o 4,1 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku. Jednocześnie o dwa punkty procentowe spadł odsetek osób preferujących umowy B2B. Dla respondentów ważne są również elastyczne godziny pracy. Dla połowy kadry średniego i wyższego szczebla (50%) jest to warunek konieczny do rozpatrzenia nowego zatrudnienia.

Zawartość

 • Kluczowe wnioski z raportu 
 • Specjaliści i menedżerowie na rynku pracy
 • Liczba ofert pracy dla specjalistów i menedżerów
 • Czas poszukiwań nowej pracy
 • Ocena sytuacji zawodowej
 • Otrzymane podwyżki
 • Otwartość specjalistów i menedżerów na zmianę pracy
 • Nastawienie do zmiany pracy
 • Specjaliści i menedżerowie na social media
 • Motywacje do zmiany pracy
 • Powody odpływu pracowników z organizacji
 • Oferta pracy, która skusi pracownika
 • Wysokość oczekiwanej podwyżki w przypadku zmiany pracy
 • Pożądane benefity
 • Mobilność specjalistów i menedżerów
 • Otwartość na relokację
 • Atrakcyjność relokacyjna polskich miast