Facebook Pixel
PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU
Antal logo

Zagadnienia

„Potencjał inwestycyjny Warszawy” jest siódmą publikacją w ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego „Business Environment Assessment Study”, mającego na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Raport przedstawia ocenę otoczenia biznesowego przez warszawskich przedsiębiorców. Razem z kolejnymi publikacjami złożą się na cykl raportów poświęconych największym polskim miastom pozwalając spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw.

Zawartość


  • Plany inwestycyjne
  • Infrastruktura
  • Przestrzeń biurowa
  • Wsparcie biznesu przez administrację publiczną
  • Ocena lokalizacji jako miejsca do życia
  • Potencjał edukacyjny, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników
  • Potencjał biznesowy
  • Potencjał zatrudnienia
  • Przykłady wynagrodzeń w Warszawie