Facebook Pixel
PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU
Antal logo

Zagadnienia

Raport pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy nowi inwestorzy oraz lokalni pracodawcy mogą podczas rekrutacji liczyć na zasoby ludzkie spoza Łodzi i w jakim zakresie. Wskazuje także, w jaki sposób dualność biznesowa Warszawy i Łodzi, dzięki bliskiej odległości przekłada się na nowe szanse dla rozwoju firm. Eksperci Antal przeanalizowali szereg danych. Zaprezentowano raporty rynku pracy opisujące aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy, opracowano analizy statystyczne na podstawie kilku tysięcy przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, oraz przedstawiono dane instytucji publicznych. Oprócz tego przeprowadzono kilkanaście wywiadów pogłębionych z osobami relokowanymi.

Zawartość

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ 1 WSTĘP
1.01 Potencjał kapitału ludzkiego w Łodzi i Regionie
1.02 Malejące bezrobocie w Łodzi i szersze możliwości rozwoju
1.03 Silna lokalna ekonomia
1.04 Nowe Centrum Łodzi - atrakcyjna lokalizacja dla firm

CZĘŚĆ 2 MOBILNOŚĆ ZAWODOWA
2.01 Mobilność zawodowa i przyczyny zmiany pracy w Polsce
2.02 Warunki, jakie powinna spełniać atrakcyjna oferta pracy
2.03 Gotowość do relokacji w branży SSC/BPO
2.04 Główne czynniki atrakcyjności miast pod kątem relokacji

CZĘŚĆ 3 ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA RELOKACJĘ DO ŁODZI
3.01 Rosnąca atrakcyjność Łodzi pod kątem relokacji
3.02 Łódzki koszyk dóbr i usług na tle innych ośrodków miejskich
3.03 Postrzeganie Łodzi
3.04 Wpływ zwiększonej zdolności Łodzi na realizacje procesów rekrutacji

CZĘŚĆ 4 POTENCJAŁ REEMIGRACJI ABSOLWENTÓW ŁÓDZKICH
4.01 Relokacja reemigrantów

CZĘŚĆ 5 ŁÓDŹ OKIEM RELOKOWANYCH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ 6 ZACHĘTY I BARIERY RELOKACYJNE
6.01 Zachęty relokacyjne
6.02 Bariery relokacyjne

CZĘŚĆ 7 ATRAKCYJNOŚĆ RELOKACYJNA ŁODZI
7.01 Infrastruktura sportowo-rozrywkowa
7.02 Nadchodzące wydarzenia

CZĘŚĆ 8 POJEDYNEK
8.01 Nowe Centrum Łodzi vs. Służewiec Biurowy
8.02 Inwestycje biurowe w Nowym Centrum Łodzi

CZĘŚĆ 9 PORADNIK DLA PRACODAWCY
9.01 Gotowość do relokacji do Łodzi, a obecne miejsce zamieszkania
9.02 Ofertowanie kandydata a relokacja

PRZYDATNE KONTAKTY