Facebook Pixel

Ulubione oferty

PL
Antal - agencja rekrutacyjna
PL EN CZ
Enloyd - agencja rekrutacyjna
EN HU
Antal - agencja rekrutacyjna

Zagadnienia

Raport pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy nowi inwestorzy oraz lokalni pracodawcy mogą podczas rekrutacji liczyć na zasoby ludzkie spoza Łodzi i w jakim zakresie. Wskazuje także, w jaki sposób dualność biznesowa Warszawy i Łodzi, dzięki bliskiej odległości przekłada się na nowe szanse dla rozwoju firm. Eksperci Antal przeanalizowali szereg danych. Zaprezentowano raporty rynku pracy opisujące aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy, opracowano analizy statystyczne na podstawie kilku tysięcy przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, oraz przedstawiono dane instytucji publicznych. Oprócz tego przeprowadzono kilkanaście wywiadów pogłębionych z osobami relokowanymi.

Zawartość

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ 1 WSTĘP
1.01 Potencjał kapitału ludzkiego w Łodzi i Regionie
1.02 Malejące bezrobocie w Łodzi i szersze możliwości rozwoju
1.03 Silna lokalna ekonomia
1.04 Nowe Centrum Łodzi - atrakcyjna lokalizacja dla firm

CZĘŚĆ 2 MOBILNOŚĆ ZAWODOWA
2.01 Mobilność zawodowa i przyczyny zmiany pracy w Polsce
2.02 Warunki, jakie powinna spełniać atrakcyjna oferta pracy
2.03 Gotowość do relokacji w branży SSC/BPO
2.04 Główne czynniki atrakcyjności miast pod kątem relokacji

CZĘŚĆ 3 ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA RELOKACJĘ DO ŁODZI
3.01 Rosnąca atrakcyjność Łodzi pod kątem relokacji
3.02 Łódzki koszyk dóbr i usług na tle innych ośrodków miejskich
3.03 Postrzeganie Łodzi
3.04 Wpływ zwiększonej zdolności Łodzi na realizacje procesów rekrutacji

CZĘŚĆ 4 POTENCJAŁ REEMIGRACJI ABSOLWENTÓW ŁÓDZKICH
4.01 Relokacja reemigrantów

CZĘŚĆ 5 ŁÓDŹ OKIEM RELOKOWANYCH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ 6 ZACHĘTY I BARIERY RELOKACYJNE
6.01 Zachęty relokacyjne
6.02 Bariery relokacyjne

CZĘŚĆ 7 ATRAKCYJNOŚĆ RELOKACYJNA ŁODZI
7.01 Infrastruktura sportowo-rozrywkowa
7.02 Nadchodzące wydarzenia

CZĘŚĆ 8 POJEDYNEK
8.01 Nowe Centrum Łodzi vs. Służewiec Biurowy
8.02 Inwestycje biurowe w Nowym Centrum Łodzi

CZĘŚĆ 9 PORADNIK DLA PRACODAWCY
9.01 Gotowość do relokacji do Łodzi, a obecne miejsce zamieszkania
9.02 Ofertowanie kandydata a relokacja

PRZYDATNE KONTAKTY