Facebook Pixel

Ulubione oferty

PL
Antal - agencja rekrutacyjna
PL EN CZ
Enloyd - agencja rekrutacyjna
EN HU
Antal - agencja rekrutacyjna

Zagadnienia

Przedstawiamy drugą edycję raportu "Rotacja dobrowolna pracowników w Polsce", przygotowaną we współpracy z Asseco Business Solutions oraz Nowy Styl. Dotyczy on zjawiska attrition, które definiujemy jako odpływ kadry z organizacji, powodowany indywidualnymi i dobrowolnymi decyzjami pracowników, trudnymi do przewidzenia z perspektywy organizacji. Świadomie zdecydowaliśmy się nie uwzględniać w raporcie odpływu pracowników spowodowanego emeryturami i zwolnieniami zakładając, że są to czynniki możliwe do przewidzenia przez firmę, albo wręcz przez nią kontrolowane.

Dobrowolna rotacja staje się jednym z kluczowych biznesowych wskaźników wpływających na zdrową ekonomię firmy. Dlatego zarządzanie attrition to już nie tylko wyzwanie stojące przed działami HR, ale i każdym menedżerem. Raport "Rotacja dobrowolna pracowników w Polsce" przedstawia aktualne dane, będące wynikiem badania zrealizowanego wśród 387 firm, zatrudniających łącznie niemal 200 000 pracowników, dotyczące m.in.: poziomu attrition w organizacjach, najczęstszych powodów odejść pracowników czy grupy najbardziej zagrożone zjawiskiem attrition.

Zawartość

CZĘŚĆ I Skala zjawiska attrition w Polsce

  • Attrition jako wyzwanie w polskich organizacjach
  • Poziom attrition w organizacjach

CZĘŚĆ II Zróżnicowanie zjawiska attrition na rynku

  • Rodzaje attrition
  • Grupy najbardziej zagrożone zjawiskiem attrition

CZĘŚĆ III Powody odejść pracowników z organizacji a praktyki przeciwdziałania attrition

  • Powody odpływu pracowników z organizacji
  • Sposoby na zarządzanie attrition
  • Główne zasady zarządzania attrition

METODOLOGIA