Facebook Pixel
PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU
Antal logo

Zagadnienia

Przedstawiamy drugą edycję raportu "Rotacja dobrowolna pracowników w Polsce", przygotowaną we współpracy z Asseco Business Solutions oraz Nowy Styl. Dotyczy on zjawiska attrition, które definiujemy jako odpływ kadry z organizacji, powodowany indywidualnymi i dobrowolnymi decyzjami pracowników, trudnymi do przewidzenia z perspektywy organizacji. Świadomie zdecydowaliśmy się nie uwzględniać w raporcie odpływu pracowników spowodowanego emeryturami i zwolnieniami zakładając, że są to czynniki możliwe do przewidzenia przez firmę, albo wręcz przez nią kontrolowane.

Dobrowolna rotacja staje się jednym z kluczowych biznesowych wskaźników wpływających na zdrową ekonomię firmy. Dlatego zarządzanie attrition to już nie tylko wyzwanie stojące przed działami HR, ale i każdym menedżerem. Raport "Rotacja dobrowolna pracowników w Polsce" przedstawia aktualne dane, będące wynikiem badania zrealizowanego wśród 387 firm, zatrudniających łącznie niemal 200 000 pracowników, dotyczące m.in.: poziomu attrition w organizacjach, najczęstszych powodów odejść pracowników czy grupy najbardziej zagrożone zjawiskiem attrition.

Zawartość

CZĘŚĆ I Skala zjawiska attrition w Polsce

  • Attrition jako wyzwanie w polskich organizacjach
  • Poziom attrition w organizacjach

CZĘŚĆ II Zróżnicowanie zjawiska attrition na rynku

  • Rodzaje attrition
  • Grupy najbardziej zagrożone zjawiskiem attrition

CZĘŚĆ III Powody odejść pracowników z organizacji a praktyki przeciwdziałania attrition

  • Powody odpływu pracowników z organizacji
  • Sposoby na zarządzanie attrition
  • Główne zasady zarządzania attrition

METODOLOGIA