Facebook Pixel

Ulubione oferty

PL
Antal - agencja rekrutacyjna
PL EN CZ
Enloyd - agencja rekrutacyjna
EN HU
Antal - agencja rekrutacyjna

Zagadnienia

Główne cele badania to:
 • Wskazanie strategicznych obszarów merytoryczno‐technologicznych, w których w najbliższej przyszłości mogą wystąpić luki kompetencyjne w sektorach informatyka oraz telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo jako skutek pandemii koronawirusa w postaci rozwoju zastosowań technologii cyfrowych oraz kształtowania się nowego modelu pracy. 
 • Identyfikacja kluczowych kompetencji i kwalifikacji, na które w sytuacji postpandemicznej wzrośnie w perspektywie najbliższych kilku lat zapotrzebowanie w sektorach IT oraz TCB. 
 • Określenie najważniejszych technologii, a także czynników pozatechnologicznych, które będą miały największy wpływ na rynek pracy i które w najbliższej przyszłości będą implikowały potrzeby w zakresie kompetencji pracowników w obu sektorach. 

Zawartość

 • Słowo wstępu

Część I - Raport zbiorczy

 • Rozwiązania, technologie i trendy postpandemiczne
 • Wyzwania w kontekście zróżnicowanego modelu pracy
 • Poszukiwane kompetencje i kwalifikacje
 • Czynniki wpływające na rozwój firmy
 • Porównanie sektorowe
 • Podsumowanie

Część II - Informatyka

 • Wstęp
 • Rozwiązania, technologie i trendy postpandemiczne
 • Wyzwania w kontekście zróżnicowanego modelu pracy
 • Poszukiwane kompetencje i kwalifikacje
 • Czynniki wpływające na rozwój firmy
 • Podsumowanie

Część III - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

 • Wstęp
 • Rozwiązania, technologie i trendy postpandemiczne
 • Wyzwania w kontekście zróżnicowanego modelu pracy
 • Poszukiwane kompetencje i kwalifikacje
 • Czynniki wpływające na rozwój firmy
 • Podsumowanie