Antal - Antal w projekcie Wykwalifikowany Opiekun – fachowa opieka nad osobami starszymi

Antal realizuje projekt pt. „Wykwalifikowany Opiekun – fachowa opieka. Profesjonalizacja świadczenia usług opieki nad osobami starszymi oraz standaryzacja działań opiekunów osób starszych”.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonych działań w obszarze usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań będących efektem współpracy z partnerem zagranicznym. Do głównych założeń należy: 

- nawiązanie współpracy ponadnarodowej oraz utworzenie sieci współpracy podmiotów działających w zbliżonych obszarach tematycznych,
- wymiana doświadczeń, informacji, dobrych praktyk oraz wzajemne uczenie się w obszarze świadczenia usług opieki nad osobami starszymi,
- opracowanie poradnika zawierającego opis sposobu rekrutacji opiekunów osób starszych, standardów pracy opiekunów wraz z programami szkoleniowymi dla tych osób, praktycznymi wskazówkami oraz instrukcją i rekomendacjami,
- wdrożenie wypracowanych rozwiązań do praktyki przez Partnera Krajowego,
- szkolenie dla 40 opiekunów oraz 10 pracowników zajmujących się rekrutacją i obsługą opiekunów osób starszych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie: http://krajowecentrumpracy.pl/wykwalifikowany-opiekun 

***

Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR, działa w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji. Dzięki codziennym kontaktom zarówno z pracodawcami jak i kandydatami, Antal dysponuje najlepszymi informacjami na temat obecnych na rynku pracy trendów. W celu jeszcze większego pogłębienia tej wiedzy regularnie prowadzi również badania rynku pracy.

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj