Facebook Pixel

Ulubione oferty

Kontroler finansowy jakie zarobki i czym się zajmuje?

Kontroler finansowy to kluczowa postać w każdej organizacji. Odpowiedzialny jest m.in. za monitorowanie i zarządzanie aspektami finansowymi firmy. Ten zawód jest niezwykle przyszłościowy, a przy tym zapewnia zarobki na dobrym poziomie. Co zatem trzeba zrobić, aby zostać zatrudnionym na tym stanowisku? Ile zarabia kontroler finansowy? Sprawdzamy!

Czym się zajmuje kontroler finansowy?

Kontroler finansowy to specjalista, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie, że działalność finansowa firmy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, normami etycznymi oraz najlepszymi praktykami biznesowymi. To zatem kluczowy uczestnik procesu planowania, monitorowania i raportowania finansowego organizacji. Jakie dokładnie są jego obowiązki?

 • Monitorowanie i analiza danych finansowych – kontroler finansowy jest odpowiedzialny za zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych finansowych firmy w celu zapewnienia ich dokładności oraz identyfikowania trendów i zagrożeń finansowych.
 • Przygotowanie raportów finansowych – osoba zatrudniona na tym stanowisku sporządza regularne raporty finansowe, w tym bilanse, rachunki zysków i strat, oraz analizy kosztów, które są niezbędne dla zarządzania strategicznego.
 • Zarządzanie budżetem – kontroler finansowy pomaga również w opracowaniu i zarządzaniu budżetem firmy, monitorując jego wykonanie i identyfikując ewentualne odchylenia oraz proponując odpowiednie działania korygujące.
 • Wsparcie przy podejmowaniu decyzji biznesowych – kontroler finansowy udziela wsparcia zarządowi firmy w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych poprzez analizę finansową i prognozowanie wyników.
Szczegółowy zakres obowiązków różni się w zależności od zajmowanego stanowiska, niemniej jak sama nazwa tego zawodu wskazuje, kontroler finansowy odpowiada w dużym stopniu za finanse organizacji, w której jest zatrudniony.

Kto może zostać kontrolerem finansowym? Wymagania

Kandydaci na stanowisko kontrolera finansowego zazwyczaj posiadają co najmniej stopień licencjata z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii lub pokrewnych dziedzin. Większość pracodawców preferuje kandydatów z tytułem magistra w tych dziedzinach lub równoważnym doświadczeniem zawodowym. Liczą się także umiejętności. Co się do nich zalicza?

 • Znajomość rachunkowości – kontroler finansowy musi posiadać wiedzę na temat rachunkowości oraz umiejętność analizy i interpretacji danych finansowych.
 • Zarządzanie finansami – umiejętność zarządzania budżetem, analizy kosztów i prognozowania finansowego są kluczowe dla wykonywania obowiązków kontrolera finansowego.
 • Biegła obsługa oprogramowania finansowego – kontroler finansowy powinien  korzystać z różnego rodzaju narzędzi finansowych i oprogramowania, takich jak systemy ERP (Enterprise Resource Planning) czy programy do analizy danych finansowych.
 • Umiejętności analityczne – na tym stanowisku kluczowe są zaawansowane umiejętności analityczne, aby móc dokonywać skomplikowanych analiz danych finansowych i wyciągać wnioski na ich podstawie.

Gdzie zatrudniani są kontrolerzy finansowi?

Gdzie kontroler finansowy znajdzie zatrudnienie? Jak się okazuje, wybór jest całkiem duży. Branże, w których pracują kontrolerzy finansowi, obejmują szeroki zakres sektorów gospodarki. Mogą to być branże finansowe i bankowe, gdzie monitorowanie ryzyka finansowego i efektywne zarządzanie kapitałem są kluczowe dla sukcesu firmy. Z kolei w przemyśle produkcyjnym kontrolerzy finansowi pomagają w optymalizacji procesów produkcyjnych i kosztów, a w sektorze handlu i dystrybucji zajmują się m.in. analizą sprzedaży i zarządzaniem zapasami.

Kontrolerzy finansowi są także obecni w sektorze technologicznym i IT, gdzie pomagają w analizie inwestycji technologicznych i osiąganiu celów finansowych związanych z rozwojem nowych produktów czy usług. W usługach profesjonalnych, takich jak doradztwo czy konsulting, kontrolerzy finansowi wspierają firmy w zarządzaniu finansami oraz w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Niebagatelną rolę odgrywają również w sektorze edukacyjnym, gdzie ich zadaniem jest zarządzanie budżetem oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania dla instytucji edukacyjnych. Co więcej, kontrolerzy finansowi pracują zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Ich celem może być zatem maksymalizacja zysków i efektywności działalności gospodarczej lub zapewnienie transparentności i skutecznego zarządzania środkami publicznymi.

Kontroler finansowy – zarobki

Zarobki kontrolera finansowego są uzależnione od wielu czynników, zarówno zależnych od samego kontrolera, jak i jego pracodawcy. Znaczenie ma przede wszystkim:

 • doświadczenia zawodowe – kontrolerzy finansowi z większym stażem i bogatszym doświadczeniem zazwyczaj otrzymują wyższe wynagrodzenie;
 • poziomu wykształcenia – osoby posiadające wyższe wykształcenie, takie jak tytuł magistra lub licencjat z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii, mogą spodziewać się wyższych zarobków;
 • rozmiaru firmy i branża – zarobki kontrolera finansowego mogą się różnić w zależności od wielkości firmy, jej branży oraz lokalizacji geograficznej. Najczęściej, im większa firma, tym wyższe zarobki. Wynika to m.in. ze stopnia skomplikowania prowadzonych operacji finansowych.
 • umiejętności i kompetencji  Kontrolerzy finansowi posiadający specjalistyczne umiejętności, takie jak znajomość zaawansowanych narzędzi analitycznych czy doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, mogą liczyć na atrakcyjne warunki finansowe.
Co to jednak znaczy atrakcyjne warunki finansowe? Jakie są zarobki kontrolera finansowego?
Dane dotyczące wynagrodzeń pochodzą z Raportu Płacowego Antal

Według raportu płacowego przygotowanego przez ekspertów z Antal kontroler finansowy może spodziewać się zarobków w przedziale od 12 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Są to zatem wysokie kwoty, znacznie przewyższające polska, średnią krajową.

Ile zarabia młodszy kontroler finansowy?

Młodszy kontroler finansowy, czyli osoba na początkowym etapie swojej kariery zawodowej na tym stanowisku, może oczekiwać zarobków na poziomie niższym niż ich bardziej doświadczeni koledzy. Nadal są one jednak stosunkowo atrakcyjne. 

Jak wynika z raportu płacowego Antal, początkujący kontroler finansowy może spodziewać się zarobków w przedziale od 6 do 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Wiele zależy jednak od umiejętności. Istotną zaletę stanowi przy tym otwarta ścieżka awansu.

Kontroler finansowy to zawód, który zyskuje na znaczeniu w wielu branżach. Osoby z kompetencjami analitycznymi i ekonomicznym wykształceniem mogą wręcz przebierać w ofertach pracy. Co więcej, nie powinny narzekać na zarobki. Warto więc rozważyć tę ścieżkę kariery.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem:

Podobne artykuły