Raport ukazujący preferencje pracowników IT odnośnie pracy w Polsce i za granicą oraz ich ocenę polskiego rynku pracy w branży IT.

Pobierz raport

2. edycja 19 listopada 2015 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Co trzeci specjalista i menedżer (33%) pracował kiedyś za granicą, 67% deklaruje, że nigdy nie pracowało poza Polską. Obecnie 9% respondentów pracuje poza granicami kraju – wynika z 2. edycji badania Antal „IT@PL - Rynek pracy IT w Polsce”. 

Motywacje do powrotu do Polski

To, co najczęściej motywuje do powrotu do Polski specjalistów i menedżerów IT to już nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie. Zgodnie z odpowiedziami respondentów do powrotu do kraju najbardziej skłania ich sytuacja rodzinna – tak deklaruje 41% badanych. Na konkurencyjne wynagrodzenie zwraca uwagę prawie co 4-ty ankietowany (24%). Dla respondentów ważny jest też kontakt z najnowszymi technologiami (12% wybrało tę odpowiedź) oraz praca w znanej, międzynarodowej firmie (11%). Może to świadczyć o tym, iż kandydaci bardzo cenią sobie markę pracodawcy. 

Gotowość do relokacji za granicę

Według deklaracji respondentów badania Antal IT@PL – Rynek pracy IT w Polsce, 21% w ogóle nie zdecydowałoby się na wyjazd za granicę. Dla pozostałych 79% główną motywacją byłyby: wyższe wynagrodzenie (72%) oraz lepsze perspektywy rozwoju – (50%). Niespełna ⅓ pracowników IT (33%) twierdzi, że zdecydowałaby się na wyjazd za granicę do pracy, jeśli wiązałoby się to z inną kulturą pracy. 23% badanych zwraca uwagę na dojrzalszy rynek pracy, a co piąty ankietowany (20%) deklaruje chęć pracy w międzynarodowym środowisku. 17% specjalistów i menedżerów IT chciałoby zmienić środowisko pracy, a 15% respondentów zmieniłoby pracodawcę i wyjechało za granicę w przypadku braku zobowiązań w Polsce.

Co wpływa na brak zainteresowania wyjazdem do pracy za granicę, wśród pracowników IT?

61% ankietowanych nie decyduje się na wyjazd do pracy za granicę z powodu ograniczonego kontaktu z bliskimi. Co trzeci respondent (30%) deklaruje, że jego wynagrodzenie jest zadowalające, wobec czego nie interesuje się wyjazdem. Z powodu przywiązania do kraju wyjazdu nie bierze pod uwagę 26% specjalistów i menedżerów IT, a 11% – ze względu na różnice kulturowe i lepsze perspektywy rozwoju w Polsce. Co 10-ty badany (10%) nie decyduje się na wyjazd do pracy za granicę z powodu braku znajomości języka. Pozytywną tendencją jest fakt, iż odpowiedzi oceniające Polskę dobrze (przywiązanie do kraju oraz lepsze perspektywy rozwoju w Polsce) dają łącznie 37% odpowiedzi. Zadowalające wynagrodzenie i lepsze perspektywy rozwoju w Polsce deklaruje łącznie aż 41% odpowiedzi respondentów.

Europa Zachodnia liderem wśród atrakcyjnych do relokacji kierunków

Dla specjalistów i menedżerów IT biorących udział w badaniu, najbardziej atrakcyjnym kierunkiem do pracy za granicą jest Europa Zachodnia (72%). Kolejnym kierunkiem jest Ameryka Północna (44%), a tuż za nią – Europa Północna (40%). Azję i Oceanię wskazał co 5-ty respondent (20%). Inne, wskazywane przez badanych regiony do wyjazdu za granicę to: Ameryka Środkowa i Południowa (5%), Europa Centralna i Południowa (po 4%) oraz Europa Wschodnia (2%). Żaden ankietowany nie wskazał Afryki jako miejsca, w którym mógłby pracować. Na popularność Europy Zachodniej wpływa kilka aspektów – bliskość Polski, lepiej rozwinięte technologie, wyższe wynagrodzenie oraz obecność Polski w Unii Europejskiej. Ameryka Północna jest doceniana przede wszystkim ze względu na to, iż większość innowacji i nowych produktów w branży IT pochodzi właśnie stamtąd. Europa Północna z kolei to nie tyle innowacje i technologie, ale przede wszystkim konkurencyjne wynagrodzenie oraz świetnie rozwinięta opieka socjalna, która zdecydowanie przewyższa standardy pozostałej części świata.

Pobierz raportzwiń podsumowanie

16 maja 2013 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Polska europejskim centrum usług IT

Polska może stać się europejskim centrum zaawanowanych usług IT dzięki wysokim kwalifkacjom specjalistów i menedżerów wynika z badania IT@PL przeprowadzonego przez Antal International wraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. To właśnie dostępność mobilnej i zdolnej kadry jest czynnikiem przyciągającym międzynarodowe firmy IT.

Badanie „IT@PL – rynek pracy IT w Polsce” objęło pracodawców i pracowników sektora IT. Dotyczyło zarówno edukacji, kwalifikacji, motywacji polskich specjalistów IT, jak i szans oraz zagrożeń rozwoju tego sektora z perspektywy pracodawców i inwestorów.

Kadra IT – znajomość technologii

Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że firmy dzięki kwalifikacjom kadry specjalistycznej i menedżerskiej postrzegają Polskę, jako atrakcyjne miejsce do rozwoju. Istotna jest dostępność kandydatów wyspecjalizowanych w konkretnych technologiach.

Mobilność i elastyczność

69% kandydatów wyraża gotowość do poświęcenia maksymalnie 1/3 czasu pracy na podróże służbowe. 41% kandydatów wyraża gotowość do pracy zmianowej, a 64% kandydatów zdecydowałoby się na  podjęcie pracy za granicą. Kandydaci są też coraz chętniej wybierają elastyczne formy zatrudnienia. 1/3 specjalistów i menedżerów IT preferuje współpracę kontraktową.

Kwalifikacje menedżerskie

Polscy menedżerowie IT charakteryzują się tym, że mają background techniczny. To osoby, które przeszły ścieżkę od inżyniera do menedżera, więc mają doświadczenie w branży, ich wiedza techniczna pozwala na wydawanie jasnych instrukcji inżynierom i przekładanie potrzeb biznesu na rozwiązania IT.

Polska na tle innych gospodarek

Menedżerowie międzynarodowych firm IT zwrócili uwagę na następujące elementy wyróżniające Polskę na tle innych gospodarek:

  • Ciągle nieco niższe koszty pracy
  • Wysokie umiejętności kandydatów, zaangażowanie pracowników w projekty, hobby wpisane w pracę (dla wielu pracowników IT jest pasją)
  • Położenie geograficzne Polski ułatwia komunikację z ośrodkami w innych krajach.
  • Dobra strefa czasowa
  • Bliskość kulturowa


Patronat nad badaniem objęła: British Polish Chamber of Commerce

Pobierz raportzwiń podsumowanie

 

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj