Badanie Kontraktorzy IT w Polsce miało na celu opis grupy społeczno-zawodowej, jaką stanowią kontraktorzy IT oraz zdobycie wiedzy, jakie są motywatory do podjęcia współpracy na zasadzie kontraktu / projektu, jakie są wady i zalety tej formy współpracy oraz jak wygląda najbardziej pożądany kontrakt.

Pobierz raport

Raport 13 grudnia 2011 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie


Na potrzeby badania przyjęliśmy definicję, że wyżej wymieniona forma współpracy jest to elastyczna forma zatrudnienia w obszarze IT, w projekcie o z góry określonym czasie trwania, co często w branży jest określane jako współpraca na zasadzie kontraktu / projektu.

 • 91% respondentów to mężczyźni, a tylko 9% to kobiety. Tak duża dysproporcja wynika między innymi z charakterystyki samej branży IT. W Europie, jak również w Polsce procent kobiet studiujących kierunki informatyczne jest nadal niewielki.
 • Większość kontraktorów to ludzie młodzi, ale już mający za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe i początki kariery, w wieku 31-40 lat – 54% respondentów należy do tego przedziału wiekowego.
 • Kontraktorzy IT w Polsce również otrzymują stosunkowo wysokie wynagrodzenia. Całkowite wynagrodzenia miesięczne netto większości badanych (32%) kształtuje się w granicach 5000-10 000 PLN. Wysoki odsetek respondentów (21%) osiąga całkowite miesięczne wynagrodzenie netto w granicach 10 000-15 000 PLN.
 • Duża część respondentów obejmuje stanowiska kierownicze (27% – kierownicy projektów i liderzy zespołów). Inne zajmowane stanowiska przez respondentów to stanowiska specjalistyczne z zakresu IT.
 • Średni czas przepracowany w formie kontraktu / projektu respondentów to 2 lata i 10 miesięcy. Ponad połowa respondentów pracowała w tej formie ponad 2 lata.
 • Wśród badanej grupy najwięcej osób zamieszkiwało województwo mazowieckie (60% respondentów).
 • Respondenci zdecydowanie wskazali współpracę na zasadzie projektu / kontraktu jako preferowaną formę pracy i uzyskiwania dochodu. 39% respondentów uznało, że zdecydowanie woli taką formę pracę, zaś 18% – że raczej woli.
 • Specjaliści i menedżerowie z obszaru IT w Polsce decydują sie na współpracę w formie kontraktu / projektu przede wszystkim ze względu na oferowane wynagrodzenie (73% respondentów uznało ten czynnik, za jeden z trzech najważniejszych powodów podejmowania pracy w tej formie). Istotnym powodem jest także elastyczność czasu pracy wyrażająca się w możliwości decydowania, kiedy rozpocząć kolejny projekt (40% respondentów zaznaczyło ten powód). Tylko co piąty respondent jako powód rozpoczęcia pracy kontraktowej podał trudność znalezienia pracy etatowej.
 • Średni czas trwania kontraktu / projektu w obszarze IT to 10 miesięcy.
 • Najczęstszą zaś formą współpracy, z jaką spotykali się respondenci jest samozatrudnienie, tzn. współpraca w oparciu o działalność gospodarczą (87% wskazań). Co trzeci respondent miał do czynienia z umową o dzieło, umową zleceniem oraz umową o pracę na czas określony. Znacznie rzadziej respondenci pracowali w oparciu o pracę tymczasową (10%).
 • Kontraktorzy IT w Polsce najczęściej spotykali się z projektami w branżach IT (76% wskazań), Telekomunikacji (51% wskazań), Bankowości (44% wskazań), Przemyśle (32% wskazań) oraz w Firmach Consultingowych (31% wskazań).
 • 77% respondentów wyraża satysfakcję ze współpracy na zasadzie projektu / kontraktu, a 23% respondentów jest nieusatysfakcjonowanych tą formą współpracy. Do warunków współpracy, które najczęściej respondenci uważają jako bardzo satysfakcjonujące należą: forma zatrudnienia (23%), wysokość wynagrodzenia (23%), możliwości rozwoju (20%), czas codziennego dojazdu do pracy (17%). Do warunków współpracy, które najczęściej respondenci uważają jako bardzo niesatysfakcjonujące należą: stabilność zatrudnienia (11%), konieczność relokacji (11%), możliwości szkolenia (11%), możliwości awansu (10%).
 • Dla ponad połowy (51%) respondentów decydującym kryterium w przypadku podejmowania kolejnego kontraktu / projektu będą warunki finansowe. Często (16% respondentów) najważniejsza okazuje się jednak możliwość uczestniczenia w bardzo interesującym projekcie. Respondenci cenią również możliwość pracy zdalnej (9% wskazań), dogodny czas rozpoczęcia projektu (8%) oraz możliwość pracy za granicą (5%).

Pobierz raportzwiń podsumowanie

Dowiedz się więcej na temat modelu współpracy kontraktowej

 

Newsletter

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj