Facebook Pixel

Ulubione oferty

Jedzenie w pracy - 1 na 10 pracowników nie je ani jednego posiłku. Nowe badanie Antal i Sodexo

Jedzenie w pracy - 1 na 10 pracowników nie je ani jednego posiłku. Nowe badanie Antal i Sodexo

Według najnowszego raportu Antal i Sodexo “Jak Polacy jedzą w pracy”, aż 53% pracowników je posiłki w samotności, a 20% nie przerywa nawet pracy na czas lunchu. Według Eurostatu, polscy pracownicy spędzają w pracy średnio 41,1 godziny tygodniowo – z tego względu to, w jaki sposób pracownik odżywia się w pracy jest kluczowe dla jego zdrowia. 

Trudności w pilnowaniu zdrowej diety wynikają z różnych czynników, które są zależne od indywidualnej sytuacji, świadomości oraz nastawienia pracownika. Jak naprawdę wyglądają nawyki żywieniowe Polaków w pracy i w jaki sposób pracodawcy mogą przyczynić się do ich poprawy?

Polacy jedzą w samotności - jak to zmienić?

Nieco ponad 50% pracowników spożywa posiłki w pracy w samotności. Przy czym, wśród menedżerów i dyrektorów, samotne spożywanie posiłków dotyczy ok. 60% badanych. Tendencja do jedzenia samemu na wyższych szczeblach zawodowych jest zauważalnie większa, co może wynikać z presji i wymagań stawianych liderom.

Wybór, aby jeść w samotności może być spowodowany różnymi czynnikami, a w wielu przypadkach może wynikać z atmosfery panującej w miejscu pracy. Jeśli w zespole nie występują dobre relacje – pracownicy często decydują się spędzić przerwę lunchową sami zamiast w towarzystwie swoich koleżanek i kolegów. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad zorganizowaniem wspólnego śniadania czy lunchu dla zespołu, dostrzegając integracyjny potencjał takiej aktywności. W sezonie letnim grupowy posiłek może przyjąć formę grilla, który dodatkowo zapewni nieco mniej formalną, piknikową atmosferę – mówi Marcin Grabiwoda, Food Transformation Director.

Dieta wege hitem nie tylko wśród młodych

W miejscu pracy około połowa badanych spożywa śniadanie, drugie śniadanie oraz lunch. Jednocześnie warto zaznaczyć, że co dziesiąty badany nie je ani jednego posiłku w miejscu pracy. Taka sytuacja najczęściej dotyczy dyrektorów oraz stażystów. Niemal 40% badanych przeważnie sięga w pracy także po przekąski. Menedżerowie i dyrektorzy robią to częściej w porównaniu do osób na niższych stanowiskach.


Dane przedstawiają interesujący obraz nawyków żywieniowych Polaków w miejscu pracy. Widać wyraźny podział między pracownikami umysłowymi a fizycznymi w kwestii spożywania obiadu – ci pierwsi częściej jedzą główny posiłek w pracy. Jednocześnie, choć większość pracowników nie stosuje restrykcyjnych diet, istnieje rosnąca świadomość odżywiania, z naciskiem na zdrowe jedzenie i monitorowanie składników odżywczych. Trendy wegetarianizmu i weganizmu zdają się być popularne wśród młodszych oraz osób powyżej 43 roku życia, co świadczy o różnorodności podejścia do diety w zależności od wieku – komentuje Katarzyna Sławińska, Team Manager Antal, Engineering & Operations. 

Biuro vs dom: gdzie odżywiamy się lepiej?

Pracownicy jedzą więcej posiłków pracując zdalnie niż w miejscu pracy. Szczególnie dotyczy to posiłków takich jak śniadanie i lunch. Co ciekawe, żaden z respondentów nie odpowiedział, żeby podczas pracy zdalnej zdarzyło mu się nie zjeść ani jednego posiłku – w przeciwieństwie do 9% w biurze.

Praca zdalna wyraźnie wpłynęła na nawyki żywieniowe wielu osób, skupiając ich na regularnych i pełnowartościowych posiłkach, w przeciwieństwie do szybkich rozwiązań charakterystycznych dla środowiska biurowego. Możliwość korzystania z własnej kuchni ułatwia przygotowywanie zdrowych dań oraz dostosowywanie diety do indywidualnych potrzeb. Z drugiej strony, brak dostępu do odpowiednich udogodnień w biurach często prowadzi do wyboru mniej zdrowych przekąsek lub zamawiania posiłków z dostawą. Trendy te podkreślają znaczenie adaptacji miejsc pracy do potrzeb pracowników, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie - komentuje Aleksandra Jędrzejczyk, Team Leader Antal, SSC/BPO.

Jedzenie w pracy - przepisy 

W Polsce, kwestie związane z jedzeniem i przerwami na posiłek podczas pracy regulowane są przez Kodeks pracy oraz inne akty prawne. 

  • Przerwy na posiłek: Jeżeli dobowy czas pracy przekracza 6 godzin, pracownikowi przysługuje przerwa na odpoczynek i posiłek. Długość tej przerwy zależy od charakterystyki pracy i ustaleń z pracodawcą, ale nie może być krótsza niż 15 minut.
  • Nieprzerwana praca: W przypadku pracy w systemie nieprzerwanym (np. praca na taśmie produkcyjnej) pracownikowi należy zapewnić możliwość spożywania posiłków podczas pracy.
  • Płatność za czas przerwy: Standardowo, przerwa na odpoczynek i posiłek nie jest wliczana do czasu pracy i za nią pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że wynika to z indywidualnych lub zbiorowych ustaleń z pracodawcą.
  • Lokal na posiłki: Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom miejsca, w którym mogą spożywać posiłki. W zależności od rodzaju i wielkości zakładu pracy, może to być np. wyznaczone pomieszczenie lub strefa wewnątrz budynku. W większych zakładach pracy mogą istnieć specjalne stołówki.
  • Nocna przerwa na posiłek: Pracownicy pracujący w nocy, jeżeli ich dobowy czas pracy przekracza 6 godzin, mają prawo do 20-minutowej, płatnej przerwy wliczonej do czasu pracy.
  • Specyfika niektórych branż: W niektórych sektorach, np. transporcie, istnieją dodatkowe regulacje dotyczące przerw i spożywania posiłków, wynikające z charakterystyki pracy.


O badaniu 
Badanie Antal i Sodexo “Jak polacy jedzą w pracy” zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie 1 044 respondentów w terminie 27.06-7.07.2023 r.  
Raport do pobrania: https://antal.pl/wiedza/raport/jak-polacy-jedza-w-pracy 
Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: