Facebook Pixel

Ulubione oferty

Antal dołączył do grona partnerów pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej realizowanej przez Dobra Fundacja pod hasłem: Godność ma swoje imię.

Antal dołączył do grona partnerów pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej realizowanej przez Dobra Fundacja pod hasłem: Godność ma swoje imię.

Celem kampanii jest walka z mobbingiem. - „Kampania Godność ma swoje imię promuje właściwe postawy w miejscu pracy – mówi Kasia Jarymek fundatorka i prezeska Dobrej Fundacji – Zadaniem kampanii, która wystartowała dziś, w Dniu Walki z Mobbingiem, jest rozpoczęcie ogólnonarodowej dyskusji na temat mobbingu i jego skutków, a także dotarcie z działaniami edukacyjnymi do jak najszerszego grona firm i pracowników w Polsce.”

Kampania jest adresowana do bardzo szerokiego grona odbiorców. Przede wszystkim do osób doświadczających mobbingu, a także tych, które doznały go w przeszłości. Kampania chce dotrzeć także do osób decyzyjnych w firmach i instytucjach, aby uświadomić im skalę tego zjawiska i jego jednoznacznie negatywny wpływ na funkcjonowanie zespołów pracowniczych, a finalnie na kondycję firm. 

Dotarcie to, da kampanii dedykowana jej strona www.godnoscmaswojeimie.pl,  która docelowo zostanie przekształcona w portal informacyjny na temat mobbingu i przeciwdziałaniu niepożądanym zachowaniom. Strona, wraz z obszerną blogosferą oraz rozbudowaną częścią edukacyjną, będzie zasilana przez wiedzę i doświadczenie 31 ekspertów Dobrej Fundacji specjalizujących się w prawie pracy, prawie karnym, kwestiach HR i psychologicznych. To grono prawników, psychologów, trenerów, badaczy, coachów,  którzy od wielu miesięcy pracują nad wachlarzem działań pomocowych zarówno dla pracowników jak i organizacji dotkniętych problemem mobbingu. Zasięg kampanii będą poszerzać działania w mediach społecznościowych, na profilach kampanii oraz planowane na późniejsze etapy kampanii, akcje promocyjne z patronami medialnymi i partnerami kampanii, a także aplikacja w której będzie można zgłosić problem i otrzymać podstawowe wsparcie. Na początek swój problem będzie można zgłosić poprzez stronę kampanii www.godnoscmaswojeimie.pl.

Szacuje się, że problem mobbingu w Polsce może mieć zasięg podobny do innych krajów Unii Europejskiej, wynoszący około 3-10% populacji pracowników (Marciniak 2015). Skala tego problemu może dotyczyć zatem od 300 tysięcy do nawet 1,5 miliona osób w Polsce, bo na rynku pracy jest ponad 15 milionów Polaków. Skala tym bardziej niepokojąca, że w świetle badań - Bowling i Beehr (2006) - występuje związek między doświadczaniem mobbingu a napięciem, lękiem, depresyjnością, wypaleniem, frustracją, negatywnymi emocjami związanymi z pracą oraz objawami psychosomatycznymi. Wyniki badań pokazują, że mobbing w miejscu pracy wiąże się przede wszystkim z doświadczaniem silnego, długotrwałego stresu, prowadzącego do poważnych zaburzeń zdrowia psychicznego i fizycznego, do syndromu stresu pourazowego a niekiedy nawet śmierci.  Mobbing jest zatem jednym z najważniejszych zjawisk niszczących poczucie dobrostanu pracowników. 

Kampania ma szansę zwrócić uwagę wszystkich stron, pracowników, pracodawców, legislatorów, sędziów, na potrzebę informowania i przeciwdziałania mobbingowi,- dodaje Krzysztof Bramorski, radca prawny, ekspert Dobrej Fundacji -  wprowadzania odpowiednich regulacji na poziomie zakładów pracy, akcentowania podstępności i szkodliwości tego zjawiska w wymiarze środowiska pracy oraz jego skutków społecznych. Moje doświadczenie wskazuje, że szeroka kampania, wsparta przez środowiska eksperckie i polityczne, ma szanse przyczynić się do kształtowania właściwej polityki antymobbingowej, a w konsekwencji do zwiększenia wrażliwości na symptomy mobbingu. Tu także, jak w wielu innych obszarach życia człowieka obowiązuje sprawdzona zasada  – lepiej zapobiegać, niż leczyć. 

Zgadza się z tym Katarzyna Biernacka, Chief People Officer, Antal - Usuniecie skutków mobbingu w miejscu pracy jest bardzo trudne, a poprawa złej atmosfery stanowi długotrwały proces. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest więc przeciwdziałanie zjawisku niż radzenie sobie z jego efektami. Dlatego, jako firma, aktywna społecznie, która od lat edukuje pracodawców w tematach dotyczących najbardziej wrażliwych wyzwań społecznych, z ogromną przyjemnością zostaliśmy partnerem kampanii.

Dobra Fundacja wspólnie z firmą Antal planuje w ramach działań kampanii prowadzenie badań dotyczących mobbingu, ponieważ zjawisko to jest stanowczo zbyt mało zbadane w Polsce. 

-Naszym celem jest zbadanie aktualnej sytuacji na rynku pracy – dodaje Katarzyna Biernacka - oraz dostarczenie pracodawcom wiedzy o sposobach przeciwdziałania mobbingowi, budowaniu pozytywnych relacji w zespołach, a także reagowaniu na sygnały jego wystąpienia. Angażując się w edukację społeczną dotyczącą rozpoznawania mobbingu, dążymy do tworzenia harmonijnych relacji między pracodawcą a pracownikiem.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie: www.godnoscmaswojeimie.plPowiązane usługi