Facebook Pixel

Ulubione oferty

Business Consulting nowej generacji: z klientem w sercu i technologią w głowie

72% badanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że w 2023 roku planuje skorzystać z zewnętrznego wsparcia w obszarze HR. To wzrost o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dane z "V edycji badania analityki HR" nie pozostawiają złudzeń – consulting staje się coraz bardziej popularnym narzędziem rozwoju dla polskich firm.

Czym jest Business Consulting?

Business Consulting to usługa doradcza mająca na celu poprawę efektywności organizacji i realizację jej zamierzeń. Obejmuje tworzenie długoterminowych strategii zgodnych z wizją firmy, analizę i usprawnianie procesów w celu zwiększenia produktywności i redukcji kosztów, wsparcie w zarządzaniu zmianami, takimi jak transformacja cyfrowa czy restrukturyzacja, identyfikowanie obszarów do poprawy oraz wdrażanie działań podnoszących jakość usług, zapewnienie zgodności z przepisami oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Dodatkowo obejmuje pomoc w przyciąganiu, zatrzymywaniu i rozwijaniu najlepszych talentów. Dzięki swojemu doświadczeniu konsultanci biznesowi dostarczają spersonalizowane rozwiązania, pomagając firmom osiągnąć przewagę konkurencyjną i długoterminowy sukces.

Świat consultingu pędzi do przodu

Sztywne schematy i hierarchia świata consultingu ustępują miejsca elastyczności i partnerskim relacjom z klientami. Dziś to ci drudzy dyktują trendy, oczekując czegoś więcej niż tylko fachowej wiedzy. Pragną partnerów, którzy rozumieją ich biznesowe wyzwania i potrafią dostarczyć spersonalizowane, praktyczne rozwiązania natychmiastowe oraz długoterminowe. W obliczu rosnącej konkurencji i nieustannie zmieniających się trendów rynkowych, strategiczne planowanie dalszego rozwoju staje się coraz większym wyzwaniem dla polskich firm. W tym dynamicznym środowisku consulting nowej generacji wyłania się jako niezbędny kompas, pomagając firmom nawigować po wzburzonych wodach i osiągać wyznaczone cele.

Sześć filarów nowoczesnego consultingu

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, nowoczesny consulting musi sprostać różnorodnym wyzwaniom i oczekiwaniom klientów. Konsultanci nowej generacji stawiają na relacje, technologię, standaryzację, zaufanie, skuteczność oraz wiedzę, aby dostarczać najwyższej jakości usługi doradcze. Eksperci Antal wymieniają sześć filarów, które stanowią fundament efektywnego doradztwa, które pomaga firmom osiągać swoje cele biznesowe i utrzymywać konkurencyjność na rynku.

1. Doradca

Konsultanci nowej generacji skupiają się na relacjach gdyż to one zapewniają zrozumienie problemu i zdiagnozowanie źródła zakłóceń poprawnego funkcjonowania biznesu. Czasami przyczyny są oczywiste, a czasami wręcz przeciwnie. Wtedy doradca staje się osobą zaufania biznesowego i synonimem bezpieczeństwa informacji. Potrafi skutecznie komunikować się z klientami, aktywnie słuchać i dostosowywać swoje usługi do ich indywidualnych potrzeb.

Przykład: Pierwsze spotkanie Antal z firmą X z sektora FMCG. Kluczem do sukcesu było dogłębne zrozumienie specyfiki branży i wyzwań, z jakimi boryka się klient. Po kilku spotkaniach, jako firma poprosiliśmy o dane, których klient wcale nie brał pod uwagę w swych rozważaniach. Poddaliśmy je wnikliwej analizie i zaproponowaliśmy rozwiązania. Znacząco usprawniły one procesy logistyczne i zwiększyły sprzedaż, jednocześnie wywierając znaczący wpływ na inne procedury generując oszczędności jako dodatkowy profit współpracy. 

2. Technologia 

Staje się mostem łączącym konsultanta z klientem. Konsultant nowej generacji to nie tylko ekspert, ale także strateg i doradca biznesowy. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach, co pozwala mu na holistyczne spojrzenie na organizację i identyfikację niestandardowych rozwiązań. Współczesny świat biznesu jest nierozerwalnie związany z technologiami. Ciągły rozwój cyfrowych narzędzi i rozwiązań otwiera nowe możliwości, ale stawia też przed firmami wyzwania optymalizacji i efektywnego wykorzystania technologii. W tym kontekście consulting nowej generacji staje się technologicznym kompasem, prowadzącym firmy do sukcesu na cyfrowych wodach dynamicznego przypływu. Konsultanci nowej generacji wykraczają poza schematy i analizują biznes z różnych perspektyw, a to owocuje wzrostem efektywności i produktywności, obniżeniem kosztów, poprawą konkurencyjności

3. Standaryzacja

Uniwersalne rozwiązania nie istnieją. Konsultanci nowej generacji skupiają się na personalizacji usług, szytych na miarę potrzeb klienta. Aby usługi te były skuteczne potrzebny jest jednak standard: diagnostyka, analiza i dopiero rozwiązania i wdrożenie. 

Przykład: Implementacja dedykowanej platformy do zarządzania projektami w firmie Y z sektora IT usprawniło komunikację i obniżyło koszty administracyjne o 12%, mimo że klient przyszedł do Antal poszukując oszczędności w postaci redukcji etatów w back office. Rozwiązanie pozwoliło zachować pracę zatrudnionym i jednocześnie wygenerowało pożądany poziom zmniejszenia wydatków. 

4. Zaufanie 

To fundament każdej relacji. Konsultanci, którzy działają transparentnie i etycznie, budują wiarygodność i zyskują lojalność klientów. Jako Antal, współpracę z każdym odbiorcom opieramy na jasnych i przejrzystych zasadach. Regularnie raportujemy postępy prac i rzetelnie informujemy o wszelkich potencjalnych konfliktach interesów. To buduje zaufanie i pewność, że nabywca jest w dobrych rękach. Spotkania z klientami to nie tylko omawianie bieżących spraw. To czas na budowanie relacji, poznawanie ich ewoluujących potrzeb i oczekiwań. To z takich rozmów rodzą się najlepsze pomysły i rozwiązania, które adaptowane są na bieżąco. Współczesny doradca nie jest tylko autorytetem czy audytorem z misją eksterminacji błędów. Empatia, umiejętność komunikacji i aktywnego słuchania to cechy, które wyróżniają najlepszych konsultantów. To właśnie kompetencje miękkie pozwalają na budowanie silnych relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu, a ono prowadzi do rozwiązań. 

Przykład: Firma Z pierwotnie zgłosiła się do Antal z prośbą o opracowanie EVP. Prośba ta wynikała z wytycznych centrali. By móc zbudować wartości dla firmy, jako organizacja potrzebowaliśmy danych o pracownikach i samej firmie. Klient zaufał nam i mimo oporu centrali, która po prostu oczekiwała EVP w formie dokumentu do akt, zgodził się przeprowadzić badania zaangażowania i satysfakcji. Dostarczyły one nie tylko materiału do pracy nad EVP lecz również wyznaczyły azymut dla długofalowych działań w przedsiębiorstwie Z i pozostałych jednostkach.

5. Skuteczność

Dane jednoznacznie pokazują, że consulting nowej generacji to nie tylko doraźna pomoc, ale strategiczna inwestycja w przyszłość firmy. Współpraca z doświadczonymi konsultantami może pomóc firmom w osiągnięciu kluczowych celów biznesowych, takich jak wzrost efektywności, optymalizacja kosztów, budowa silnych relacji z klientami i tworzenie zaangażowanego zespołu. Aż 80% badanych przedsiębiorstw oceniło jakość usług konsultingowych jako dobrą lub bardzo dobrą. To wyraźny sygnał, że firmy doceniają fachową wiedzę i doświadczenie konsultantów, a także ich umiejętność dostosowania usług do indywidualnych potrzeb klienta. Co więcej, 75% firm planuje kontynuować współpracę z konsultantami w kolejnych latach. To dowód na to, że consulting nowej generacji przynosi wymierne korzyści. 60% badanych firm, które korzystały z usług konsultingowych, zanotowało obniżenie kosztów w obszarze HR. Z kolei 58% firm zaoszczędziło czas dzięki automatyzacji procesów.

6. Wiedza

Wiedza, doświadczenie i historyczne dane stanowią fundament consultingu, szczególnie nowej generacji. Jako Antal, opieramy swoje działania na rzetelnych analizach i badaniach, co pozwala nam dostarczać rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb klientów. Kluczem do sukcesu jest podejście partnerskie i konstruktywne. Niemal 30 lat doradztwa biznesowego pozwoliło nam zgromadzić bogatą wiedzę, która jest podstawą działalności Antal Business Consulting. Korzystając z globalnej bazy dostępnej w ramach organizacji, zapewniamy naszym klientom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań i najlepszych praktyk z całego świata. W Antal wierzymy, że wartości takie jak partnerstwo, zaangażowanie i zorientowanie na klienta są kluczowe dla efektywnego consultingu. Kultura pracy sprzyja budowaniu silnych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku.


Karolina Korzeniewska, Strategic Client Advisor, Antal Business Consulting
Masz pytania? Skontaktuj się z autorem:

Powiązane usługi