Facebook Pixel

Ulubione oferty

Rok 2011 był rekordowy pod wieloma względami

Od ponad miesiąca dobiegają nas informacje, że rok ubiegły był rekordowy pod wieloma względami. Media podają, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych był wyższy niż w roku 2010 o ponad 46%, a wskaźnik dynamiki PKB na poziomie 4,3% realnego wzrostu to ekonomiczny „cud nad Wisłą”, na który zazdrosnym okiem spogląda Europa. Wiadomo jednak, że koniunktura ma kształt sinusoidalny – oznaczać to może, że to co najlepsze jest już za nami, a spowolnienie gospodarcze wisi nad naszymi głowami jak miecz Demoklesa: wzrost PKB na ten rok planujemy na poziomie 2,5-3%. Pod znakiem zapytania stoi też wysokość funduszy z Unii Europejskiej na nowe inwestycje w Polsce.

Przed nami trudny rok, ale pamiętajmy, że fortuna sprzyja śmiałym

Mądra i odważna strategia może umocnić polskie przedsiębiorstwa. Powinniśmy mieć oczy otwarte na fuzje i przejęcia oraz nowe inwestycje. Istotne jest także dążenie do ograniczenia kosztów związanych z brakiem wysokiej jakości oraz eliminacji wszelkiego rodzaju marnotrawstwa. Firmy zmierzają też do głębszej restrukturyzacji, która wpływa na jeszcze efektywniejszą optymalizację procesów biznesowych. W 2012 roku warto wykorzystać w szczególności te optymistyczne prognozy.

Wielkie nadzieje w branży budowlanej pokładane są w kontraktach na budowę bloków energetycznych, które mogą być przedsięwzięciami o wysokiej marży i decydować o kształcie rynku budowlanego w nadchodzącym okresie. Pozytywnym sygnałem jest również pojawianie się coraz większej liczby inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową, choć ten obszar jest zbyt wąski i niszowy, aby w tym momencie zrekompensować ubytek wielkich kontraktów drogowych. Cały czas inżynierowie budowlani i kierownicy budowy będą poszukiwani na rynku pracy, ale ze względu na trudniejszy rynek ich oczekiwania finansowe mogą ulec niewielkiemu spadkowi, co może stanowić dla przedsiębiorstwa szansę na zwiększenie zespołu.

W branży motoryzacyjnej odnotowano rekordowy eksport w ujęciu wartościowym. Pierwszy kwartał 2012 roku nie wygląda najlepiej w prognozach produkcji aut. Z drugiej strony rok 2012 będzie należał do firm produkujących komponenty. Owszem, pesymistyczne prognozy dla firm motoryzacyjnych przełożą się na spadek zamówienia u dostawców TIER 1, TIER 2, w których produkcja dla lokalnych producentów oryginalnego wyposażenia stanowi znaczący procent produkcji ogólem. Większość zakładów zlokalizowanych w Polsce dedykuje jedynie 4-5% swojej produkcji dla tych firm, choć są i takie dla których udział w sprzedaży komponentów firmom motoryzacyjnym sięga 30%. Przekładając to na rynek pracy – jestem pewny, że deficyt inżynierów i dobrych menedżerów z doświadczeniem w tym sektorze, jaki odczuwaliśmy w 2011 roku pozostanie niezmienny. Z pewnością kadrę inżynieryjną z branży motoryzacyjnej chętnie zatrudnią inne firmy o charakterze produkcyjnym.

Szansę na dynamiczny rozwój mają również spółki Skarbu Państwa. Ministerstwo Skarbu Państwa wprowadziło zmiany w zasadach powoływania władz spółki. Od tego roku SSP będą miały obowiązek współpracy z „podmiotami zajmującymi się profesjonalnie identyfikacją i rekrutacją specjalistów”. Jeszcze tylko likwidacja ustawy kominowej i SSP rzeczywiście będą mogły być kierowane przez najlepszych menedżerów w kraju, którzy dodatkowo będą mogli zarabiać na poziomie swoich kolegów pracujących dla koncernów międzynarodowych.

Kogo warto zatrudnić w 2012 roku? Zachęcam do zapoznania się z profilem i oczekiwaniami finansowymi Kandydatów mogących w sposób istotnych wpłynąć na rozwój przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę tendencję do obniżania kosztów oraz chęć pozyskania kolejnych projektów z zagranicy, lista nie zaskakuje obecnością stanowisk estymatorów kosztów, menedżerów działów inżynierii, specjalistów i menedżerów wyspecjalizowanych w NPI (uruchomieniach nowych produktów / projektów) oraz w optymalizacji procesów.

Engineering Manager – oczekiwania finansowe Kandydatów będą uzależnione od tego, jak duży zakres obowiązków obejmuje to stanowisko w firmie: od 15 000 do nawet 24 000 PLN brutto miesięcznie. Najwyższych stawek oczekiwać będą osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu działami inżynierii, biegłe w R&D, NPI oraz optymalizacji. W kilku słowach: inżynieria projektowa i procesowa w małym palcu.

LeanSigma Manager – w optymalizacji zaszła mała zmiana. Coraz cześciej pracę firmy skuteczniej wspomaga Kandydat ze znajomością zarówno Lean Manufacturing jak i Six Sigma (potwierdzonej certyfikatem Black Belt). Oczekiwania finansowe kształtują się w granicach 15 000 – 20 000 PLN brutto miesięcznie. Nasi Kandydaci na to stanowisko mają doświadczenie w pracy nad projektami optymalizacyjnymi i potrafią przedstawić realne kwoty oszczędności, które one przyniosły.

Logistics Manager – w zależności od tego czy jest to stanowisko dotyczące jednej fabryki, czy  wielu lokalizacji oczekiwania finansowe mogą wahać się od 15 000 do 30 000 PLN brutto miesięcznie. W przypadku stanowisk obejmujących zakresem obowiązków jeden zakład, nasi Kandydaci wykazują się wiedzą z zakresu planowania i optymalizacji łańcucha dostaw. Znają metodologię KAN BAN, JIT, HEIJUNKA BOX, FIFO, MILKRUN; mają wiedzę z zakresu gospodarki magazynowej, inwentaryzacji cyklicznej, spedycji, różnego rodzaju Incoterms (choc w praktyce wykorzystuje się tylko kilka z nich) i zagadnień celnych. W przypadku stanowisk regionalnych nasi Kandydaci mają umiejętności z zakresu planowania strategicznego dostaw, tworzenia powiązań pomiędzy centrami logistycznymi, optymalizacji / outsourcingu floty.

NPI Manager – czyli kierownik ds. nowych projektów / nowych uruchomień. Nasi Kandydaci mają doświadczenie w transferach linii produkcyjnych oraz w kontaktach z Klientem nieraz we wczesnych fazach procesu APQP. Przedstawią potwierdzony zapis sukcesów na polu NPI oraz wykazują się dobrą organizacją pracy własnej i zespołu. NPI Manager to osoba, która często walczy z czasem, a raczej jego brakiem w związku z napiętym terminem uruchomienia fazy SOP projektów – niedotrzymanie terminów nawarstwia znaczne koszty dla firmy, więc to osoba kluczowa dla organizacji. Oczekiwania finansowe wahają się od 15000 do 22 000 PLN brutto miesięcznie w zależności od sektora i zakresu obowiązków na stanowisku.

Cost Estimator – to osoba, która ma doświadczenie zakupowe, technologiczne i rozumie finansową stronę kalkulacji. Stanowisko w pewnym stopniu hybrydowe i bardzo pożądane na rynku pracy. Specjaliści oczekują wynagrodzenia na poziomie 12 000-15 000 PLN brutto miesięcznie, a Kandydaci z wiedzą na poziomie eksperckim zażądają nawet wyższej kwoty.

NPI Engineer – inżynier z przynajmniej 3-letnim doświadczeniem we wprowadzaniu nowych produktów / projektów. Oczekiwania finansowe kształtują się na poziomie 8 000 do 10 000 PLN brutto miesięcznie.

Process Engineer – inżynierowie procesu o różnych specjalizacjach (precyzyjna obróbka, montaż, polimery), na których popyt nigdy nie wygasa. Oczekiwania finansowe Kandydatów z min. 3-letnim doświadczeniem wahają się od 6500 do 9000 PLN brutto miesięcznie.

Strategic Buyer – to osoba, która zarządza strategicznymi kategoriami zakupowymi. Wie gdzie zdobyć tańsze materiały, wysokiej jakości. Dla firmy dobry, strategiczny kupiec to skarb. Nasi Kandydaci będą się wyróżniać świetną orientacją na rynku w ramach konkretnych kategorii materiałowych oraz umiejętnościami negocjacyjnymi. Oczekiwania finansowe Kandydatów to 10 000-12 000 PLN brutto miesięcznie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat rynku pracy z obszarów produkcji, inżynierii, technologii i zarządzania jakością lub współpracą w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych z tych obszarów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie średniego i wyższego szczebla, proszę o kontakt:

Artur Migoń
Business Unit Director, Partner
Engineering, Logistics & Operations Division
Tel: +48 22 483 5000
Mobile: +48 607 395 777
Email: amigon@antal.com
Antal International Sp. z o.o.

Stratos Office Centre
Ks. Skorupki 5
00-546 Warszawa
Web: www.antal.pl
   

Swoją karierę zaczynałem w przemyśle ciężkim. Z Antal International związany jestem od marca 2005 r. Obecnie jestem odpowiedzialny za dywizję zajmującą się rekrutacją wysokowykwalifikowanej kadry zarządczej i specjalistycznej w obszarach związanych z produkcją, inżynierią, technologią i zarządzaniem jakością.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: