Facebook Pixel
PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

Antal Executive Search

Antal Executive Search to zespół rekrutacyjny prowadzony wyłączenie przez wyższą kadrę zarządzającą Antal. Każdy menedżer zaangażowany w projekt, posiada minimum 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu wymagających projektów rekrutacyjnych oraz szeroką sieć kontaktów, które w znaczący sposób przyczyniają się do skutecznego działania w metodologii Executive Search, pozwalając dotrzeć do kandydatów niedostępnych na rynku pracy. Gwarantujemy dyskrecję i profesjonalizm.

Sukces procesu Executive Search opiera się na dogłębnym zrozumieniu potrzeb i wymagań Klienta. Wspomniane potrzeby, jak i profil poszukiwanego kandydata są szczegółowo omawiane przed rozpoczęciem każdego projektu. Na życzenie Klienta proces poszukiwań może poprzedzić wspólne stworzenie profilu kompetencyjnego dla danego stanowiska w organizacji, z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi - posiadamy wewnętrzny dział HR Consulting oferujący rozwiązania z zakresu Assessment i Development Center.

Poszukiwania bezpośrednie prowadzimy m.in. w firmach (źródłach) zaakceptowanych przez Klienta, aby mieć pewność, że znajdziemy najlepszego kandydata. W procesie poszukiwań wykorzystujemy szerokie kontakty z branży, dzięki czemu kandydaci prezentowani Klientowi posiadają wymagane, profesjonalne cechy i pasują do kultury organizacyjnej nowego pracodawcy. Podczas spotkań naszego Managera z wybranymi kandydatami sprawdzamy i oceniamy ich kompetencje, a także to, czy spełniają oni wymagania dotyczące danego stanowiska i organizacji. 

Na proces rekrutacyjny na stanowiska średniej i wyższej kadry zarządzającej składają się m.in.:


Na życzenie Klienta przeprowadzamy także testy według wybranej metodologii, z których raport może stanowić integralną część oceny kandydata. 

Zbieramy referencje „360 stopni” na temat kandydatów, którzy będą rozważani na finalnym etapie. Najczęściej oznacza to rozmowę z trzema osobami wskazanymi przez danego kandydata z trzech różnych poziomów w strukturze organizacji – przełożonego, współpracownika, podwładnego (ten ostatni w przypadku stanowisk menedżerskich).

W celu zapewnienia pomyślnej integracji kandydata z nową organizacją, naszych Klientów wspieramy także na etapie przygotowania i prezentacji oferty wybranemu kandydatowi. Dodatkowo, regularny kontakt z kandydatem na etapie negocjacji, okresu wypowiedzenia oraz po podjęciu pracy u Klienta buduje jego zaangażowanie i zapewnia możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach problemowych.

Rozpocznij współpracę

Wyślij zapytanie ofertowe

Zapytanie
Artur Migoń zdjęcie
Artur Migoń Wiceprezes Zarządu Antal

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Funkcjonowanie i Rozwój Przedsiębiorstw oraz Zarządzanie Firmą. Posiada 9-letnie doświadczenie w przemyśle ciężkim. Od marca 2005 konsultant w międzynarodowej firmie Antal International, a następnie szef zespołu Manufacturing & Technology, który po kilku latach rozwoju uzyskał status Dywizji skupiającej ekspertów rekrutujących specjalistów i kadrę zarządzającą w obszarach produkcji, technologii, jakości, optymalizacji procesów, szeroko pojętego łańcucha dostaw, zarządzania projektami i transferami technologii. Dywizja prowadzi procesy rekrutacyjne w praktycznie wszystkich branżach sektora produkcyjnego od produkcji żywności, poprzez produkcję motoryzacyjną, wszelkie specjalizacje budownictwa, aż po energię i górnictwo.
Od roku 2015 V-ce Prezes Zarządu i wciąż aktywny rekruter specjalizujący się w procesach rekrutacyjnych kadry wyższego szczebla zarządzania, współpracujący z firmami o zasięgu globalnym jak i wiodącymi przedsiębiorcami w Polsce.