Facebook Pixel

Ulubione oferty

Antal Executive Search

Antal Executive Search to zespół rekrutacyjny prowadzony wyłączenie przez wyższą kadrę zarządzającą Antal. Każdy menedżer zaangażowany w projekt, posiada minimum 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu wymagających projektów rekrutacyjnych oraz szeroką sieć kontaktów, które w znaczący sposób przyczyniają się do skutecznego działania w metodologii Executive Search, pozwalając dotrzeć do kandydatów niedostępnych na rynku pracy. Gwarantujemy dyskrecję i profesjonalizm.

Sukces procesu Executive Search opiera się na dogłębnym zrozumieniu potrzeb i wymagań Klienta. Wspomniane potrzeby, jak i profil poszukiwanego kandydata są szczegółowo omawiane przed rozpoczęciem każdego projektu. Na życzenie Klienta proces poszukiwań może poprzedzić wspólne stworzenie profilu kompetencyjnego dla danego stanowiska w organizacji, z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi - posiadamy wewnętrzny dział HR Consulting oferujący rozwiązania z zakresu Assessment i Development Center.

Poszukiwania bezpośrednie prowadzimy m.in. w firmach (źródłach) zaakceptowanych przez Klienta, aby mieć pewność, że znajdziemy najlepszego kandydata. W procesie poszukiwań wykorzystujemy szerokie kontakty z branży, dzięki czemu kandydaci prezentowani Klientowi posiadają wymagane, profesjonalne cechy i pasują do kultury organizacyjnej nowego pracodawcy. Podczas spotkań naszego Managera z wybranymi kandydatami sprawdzamy i oceniamy ich kompetencje, a także to, czy spełniają oni wymagania dotyczące danego stanowiska i organizacji. 

Na proces rekrutacyjny na stanowiska średniej i wyższej kadry zarządzającej składają się m.in.:


Na życzenie Klienta przeprowadzamy także testy według wybranej metodologii, z których raport może stanowić integralną część oceny kandydata. 

Zbieramy referencje „360 stopni” na temat kandydatów, którzy będą rozważani na finalnym etapie. Najczęściej oznacza to rozmowę z trzema osobami wskazanymi przez danego kandydata z trzech różnych poziomów w strukturze organizacji – przełożonego, współpracownika, podwładnego (ten ostatni w przypadku stanowisk menedżerskich).

W celu zapewnienia pomyślnej integracji kandydata z nową organizacją, naszych Klientów wspieramy także na etapie przygotowania i prezentacji oferty wybranemu kandydatowi. Dodatkowo, regularny kontakt z kandydatem na etapie negocjacji, okresu wypowiedzenia oraz po podjęciu pracy u Klienta buduje jego zaangażowanie i zapewnia możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach problemowych.

Rozpocznij współpracę

Wyślij zapytanie ofertowe

Zapytanie
Artur Migoń zdjęcie
Artur Migoń Wiceprezes Zarządu Antal

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Funkcjonowanie i Rozwój Przedsiębiorstw oraz Zarządzanie Firmą. Posiada 9-letnie doświadczenie w przemyśle ciężkim. Od marca 2005 konsultant w międzynarodowej firmie Antal International, a następnie szef zespołu Manufacturing & Technology, który po kilku latach rozwoju uzyskał status Dywizji skupiającej ekspertów rekrutujących specjalistów i kadrę zarządzającą w obszarach produkcji, technologii, jakości, optymalizacji procesów, szeroko pojętego łańcucha dostaw, zarządzania projektami i transferami technologii. Dywizja prowadzi procesy rekrutacyjne w praktycznie wszystkich branżach sektora produkcyjnego od produkcji żywności, poprzez produkcję motoryzacyjną, wszelkie specjalizacje budownictwa, aż po energię i górnictwo.
Od roku 2015 V-ce Prezes Zarządu i wciąż aktywny rekruter specjalizujący się w procesach rekrutacyjnych kadry wyższego szczebla zarządzania, współpracujący z firmami o zasięgu globalnym jak i wiodącymi przedsiębiorcami w Polsce.